Välkommen att kontakta oss!

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna verkar över hela landet.

Vi finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Växjö.

Stockholm

Huvudkontor samt regionkontor för regionerna östra och norra Sverige
Storgatan 19
Box 55915, 102 16 Stockholm
Telefon växel: 010-455 38 50
E-post: info@ikem.se
Regionansvarig östra Sverige: Thomas Hermansson
Regionansvarig norra Sverige: Thomas Hermansson

Göteborg

Regionkontor västra Sverige
Södra Hamngatan 53
Box 404, 401 26 Göteborg
Telefon växel: 010-455 38 50
E-post: info@ikem.se
Regionansvarig: Dan Sahlén 

Malmö

Regionkontor södra Sverige
Jörgen Kocksgatan 1 B
Box 186, 201 21 Malmö
Telefon växel: 010-455 38 50
E-post: info@ikem.se
Regionansvarig: Torbjörn Eriksson

Växjö

Regionkontor sydöstra Sverige
WTC Södra Järnvägsgatan 4 A, 352 34 Växjö
Telefon växel: 010-455 38 50
E-post: info@ikem.se
Regionansvarig: Carina Hermansson

Örebro

Regionkontor Mellansverige
Köpmangatan 23-25, 702 23 Örebro
Telefon växel: 010-455 38 50
E-post: info@ikem.se
Regionansvarig: Jonas Mörnås-Bergmark