Kurser & Möten

Välkommen att ta del av IKEM:s aktivitetsutbud!

Här listas samtliga aktiviteter vi genomför under året. Kurser, konferenser och aktuella seminarier. Under rubriken Träffpunkt IKEM finner du också vår regionala verksamhet för arbetsgivarfrågor med bland annat nätverksträffar där våra medlemsföretag också får möjlighet att träffas och utbyta erfarneheter och ta del av aktuella ämnen och föredrag. Medlemsträffar är våra nätverksträffar där vi diskuterar branschaktuella frågor.

Skräddarsydd utbildning för ditt företag?

De företag som har önskemål om företagsanpassade kurser eller andra aktiviteter får gärna komma med egna förslag. Hör av dig till Åsa Näsman

IKEM medverkar gärna vid företagsanpassad utbildning i olika arbetsgivar- eller branschfrågor. Kontakta ditt regionkontor eller e-posta oss på utbildning@ikem.se

Anmälan

Vi kommer inför varje kurs, seminarium eller temadag att i god tid sända ut inbjudan. Platserna fördelas i den turordning som anmälningarna kommer oss tillhanda och sista anmälningsdag är, om inte annat anges, alltid tre arbetsveckor innan kursstart. Priserna som anges per deltagare samt exklusive moms och avser kostnaden inklusive kursmaterial, förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch för heldagskurs. I de fall där kost och logi tillkommer anges detta särskilt. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Samtliga kommande aktiviteter i datumordning

29 jan 2019 Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete, Stockholm 30-31-jan 2019 Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar, Göteborg 06 mar 2019 Träffpunkt IKEM Växjö, Växjö 07 mar 2019 Träffpunkt IKEM Jönköping, Jönköping 13 mar 2019 Träffpunkt IKEM Örebro, Örebro 14 mar 2019 Träffpunkt IKEM Norrköping, Norrköping 19 mar 2019 Träffpunkt IKEM Malmö, Malmö 21 mar 2019 Träffpunkt IKEM Stockholm, Stockholm 26 mar 2019 Lönekartläggning 1/2 dag, Stockholm 26 mar 2019 Träffpunkt IKEM Sundsvall, Sundsvall 28 mar 2019 Träffpunkt IKEM Göteborg, Göteborg 01-02-apr 2019 Förhandlingsteknik, Stockholm 02 apr 2019 Kurs i Krishantering, Stockholm 09 apr 2019 Avtalskurs I-avtalet, Malmö 11 apr 2019 Chefen och arbetsmiljön, Stockholm
12