Kurser & Möten

Välkommen att ta del av IKEM:s aktivitetsutbud!

Här listas samtliga aktiviteter vi genomför under året. Kurser, konferenser och aktuella seminarier. Under rubriken Träffpunkt IKEM finner du också vår regionala verksamhet för arbetsgivarfrågor med bland annat nätverksträffar där våra medlemsföretag också får möjlighet att träffas och utbyta erfarneheter och ta del av aktuella ämnen och föredrag. Medlemsträffar är våra nätverksträffar där vi diskuterar branschaktuella frågor.

Skräddarsydd utbildning för ditt företag?

De företag som har önskemål om företagsanpassade kurser eller andra aktiviteter får gärna komma med egna förslag. Hör av dig till Åsa Näsman

IKEM medverkar gärna vid företagsanpassad utbildning i olika arbetsgivar- eller branschfrågor. Kontakta ditt regionkontor eller e-posta oss på utbildning@ikem.se

Anmälan

Vi kommer inför varje kurs, seminarium eller temadag att i god tid sända ut inbjudan. Platserna fördelas i den turordning som anmälningarna kommer oss tillhanda och sista anmälningsdag är, om inte annat anges, alltid tre arbetsveckor innan kursstart. Priserna som anges per deltagare samt exklusive moms och avser kostnaden inklusive kursmaterial, förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch för heldagskurs. I de fall där kost och logi tillkommer anges detta särskilt. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Samtliga kommande aktiviteter i datumordning

17-18-okt 2017 Exponeringsscenarier, Stockholm 20 okt 2017 Träffpunkt IKEM Växjö, Växjö 23 okt 2017 Träffpunkt IKEM Jönköping, Jönköping 24 okt 2017 Träffpunkt IKEM Göteborg, Göteborg 26 okt 2017 Träffpunkt IKEM Örebro, Örebro 07 nov 2017 Klimatklivet - Informationsträff, Göteborg 09 nov 2017 Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs, Stockholm 20 nov 2017 ALL-dag 20 nov Norrköping, Norrköping 21 nov 2017 ALL-dag 21 nov Karlskoga, Karlskoga 23 nov 2017 ALL-dag 23 nov Göteborg, Göteborg 24 nov 2017 ALL-dag 24 nov Jönköping, Jönköping 27 nov 2017 ALL-dag 27 november, Växjö, Växjö 28 nov 2017 ALL-dag 28 november, Stockholm, Stockholm 30 nov 2017 ALL-dag 30 november, Sundsvall, Sundsvall 01 dec 2017 ALL-dag 1 december, Malmö, Malmö
12