Kurser & Möten

Välkommen att ta del av IKEM:s aktivitetsutbud!

Här listas samtliga aktiviteter vi genomför under året. Kurser, konferenser och aktuella seminarier. Under rubriken Träffpunkt IKEM finner du också vår regionala verksamhet för arbetsgivarfrågor med bland annat nätverksträffar där våra medlemsföretag också får möjlighet att träffas och utbyta erfarneheter och ta del av aktuella ämnen och föredrag. Medlemsträffar är våra nätverksträffar där vi diskuterar branschaktuella frågor.

Skräddarsydd utbildning för ditt företag?

De företag som har önskemål om företagsanpassade kurser eller andra aktiviteter får gärna komma med egna förslag. Hör av dig till Åsa Näsman

IKEM medverkar gärna vid företagsanpassad utbildning i olika arbetsgivar- eller branschfrågor. Kontakta ditt regionkontor eller e-posta oss på utbildning@ikem.se

Anmälan

Vi kommer inför varje kurs, seminarium eller temadag att i god tid sända ut inbjudan. Platserna fördelas i den turordning som anmälningarna kommer oss tillhanda och sista anmälningsdag är, om inte annat anges, alltid tre arbetsveckor innan kursstart. Priserna som anges per deltagare samt exklusive moms och avser kostnaden inklusive kursmaterial, förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch för heldagskurs. I de fall där kost och logi tillkommer anges detta särskilt. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Samtliga kommande aktiviteter i datumordning

05 sep 2017 Chefen och arbetsmiljön, Malmö 12 sep 2017 Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete, Malmö 13 sep 2017 Plasten, världens bästa material, Trioplast, Smålandsstenar 15 sep 2017 Innovationsutbildning, Stockholm respektive via webb 20 sep 2017 MBL-förhandlingen, Stockholm 03-04-okt 2017 Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar, Stockholm 10 okt 2017 Träffpunkt IKEM Malmö, Malmö 11 okt 2017 Avtalskurs I-avtalet (fd Allokemisk industri), Stockholm 12 okt 2017 Kurs i Krishantering, Stockholm 12 okt 2017 Träffpunkt IKEM Stockholm, Stockholm 12 okt 2017 IKEM:s Kemikaliedag 2017, Stockholm 13 okt 2017 Träffpunkt IKEM Norrköping, Norrköping 16-17-okt 2017 Förhandlingsteknik, Stockholm 17-18-okt 2017 Exponeringsscenarier, Stockholm 17 okt 2017 Träffpunkt IKEM Sundsvall, Sundsvall
12