Kurser & Möten

Välkommen att ta del av IKEM:s aktivitetsutbud!

Här listas samtliga aktiviteter vi genomför under året. Kurser, konferenser och aktuella seminarier. Under rubriken Träffpunkt IKEM finner du också vår regionala verksamhet för arbetsgivarfrågor med bland annat nätverksträffar där våra medlemsföretag också får möjlighet att träffas och utbyta erfarneheter och ta del av aktuella ämnen och föredrag. Medlemsträffar är våra nätverksträffar där vi diskuterar branschaktuella frågor.

Skräddarsydd utbildning för ditt företag?

De företag som har önskemål om företagsanpassade kurser eller andra aktiviteter får gärna komma med egna förslag. Hör av dig till Åsa Näsman

IKEM medverkar gärna vid företagsanpassad utbildning i olika arbetsgivar- eller branschfrågor. Kontakta ditt regionkontor eller e-posta oss på utbildning@ikem.se

Anmälan

Vi kommer inför varje kurs, seminarium eller temadag att i god tid sända ut inbjudan. Platserna fördelas i den turordning som anmälningarna kommer oss tillhanda och sista anmälningsdag är, om inte annat anges, alltid tre arbetsveckor innan kursstart. Priserna som anges per deltagare samt exklusive moms och avser kostnaden inklusive kursmaterial, förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch för heldagskurs. I de fall där kost och logi tillkommer anges detta särskilt. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Samtliga kommande aktiviteter i datumordning

05 mar 2018 Träffpunkt IKEM Göteborg, Göteborg 06 mar 2018 Träffpunkt IKEM Växjö, Växjö 13-14-mar 2018 Chefs- och ledarskapsutbildning, Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott 13 mar 2018 Branschträff Malmö, Malmö 14 mar 2018 Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete, Göteborg 14 mar 2018 Träffpunkt IKEM Stockholm, Stockholm 15 mar 2018 Träffpunkt IKEM Malmö, Malmö 21 mar 2018 Branschträff i Sundsvall, Sundsvall 22 mar 2018 Chefen och arbetsmiljön, Göteborg 12 apr 2018 Nya ögon på plast i arkitekturen, Nordbygg/Stockholmsmässan 18 apr 2018 Lönekartläggning 1/2 dag, Stockholm 18 apr 2018 Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs, Stockholm 18 apr 2018 Arbetsrätt, fortsättningskurs 1 dag, Malmö 19 apr 2018 Kurs i Krishantering, Stockholm 26 apr 2018 Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie, Webbinarie
12