ALL-dagar Avtal-Lag-Lön

Under ALL-dagarna får du som arbetar inom löne- och personalområdet information om förändringar och nyheter inom bland annat socialförsäkrings-, arbetsrätts- och skatteområdet

Mötesplatsen för dig som arbetar inom löne- och personalområdet!

ALL-dagarna är en mötesplats för dig som ansvarar för, eller arbetar inom HR, Lön eller som i övrigt kommer i kontakt med personalfrågor på företaget. Dagen erbjuder dig en översiktlig genomgång av de viktigaste förändringarna under året när det gäller kollektivavtal, lagar och regler inom det personaladministrativa området samt de viktigare förändringar som är på gång under 2018.

Hösten 2017 innehöll följande teman:

  • Nya regler vid utstationering
  • Nya regler i ”Laval-lagstiftningen”
  • Nya regler för nystartsjobb
  • Nya regler i föräldraförsäkringen
  • Nya viktiga förändringar i kollektivavtalen bl.a. tidsbegränsad anställning och föräldrapenningtillägg för tjänstemän
  • Nyheter i yrkesintroduktionsavtalet
  • Intressanta rättsfall från Arbetsdomstolen
  • Aktuella frågor till arbetsgivarjouren

Eftermiddagen kommer denna gång att innehålla utökad information från IKEM kring nya Dataskyddsförordningen och även information från Svenskt Näringslivs försäkringsinformation om våra försäkringar.

I samband med IKEM:s ALL-dagar håller Skatteverket ett webbinar/webbseminarium som du kan anmäla dig till nedan. Seminariet är för dig som jobbar med löner på något av IKEMs medlemsföretag och kommer att omfatta aktuella ställningstaganden och andra nyheter inom skatteområdet.

Läs mer och anmäl dig till Skatteverkets webbseminarium här

På samtliga platser gäller följande tider:
Kl. 09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.30 Dagens program börjar
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Programmet fortsätter
Kaffepaus
Kl. 16.15 ALL-dagen avslutas

Kostnad
Pris medlem IKEM: 1 800 kronor exklusive moms
Pris icke medlem IKEM: 2 500 kronor exklusive moms

ALL- dagarna 2017 - Anmälan