Dags för ALL-dagar - aktuellt inom avtal, lag och lön

Under ALL-dagarna (Avtal, Lag och Lön) får du som arbetar inom löne- och personalområdet information om förändringar och nyheter inom både våra kollektivavtal och den lagstiftning som rör löne- personalområdet

Mötesplatsen för dig som arbetar inom löne- och personalområdet!

ALL-dagarna är en mötesplats för dig som ansvarar för, eller arbetar inom HR, Lön eller som i övrigt kommer i kontakt med personalfrågor på företaget. Dagen erbjuder dig en översiktlig genomgång av de viktigaste förändringarna under året när det gäller kollektivavtal, lagar och regler inom det personaladministrativa området samt de viktigare förändringar som är på gång under 2019.

Nedan delar av innehållet vi kommer presentera på årets ALL-dagar

  • Obligatorisk rehabiliteringsplan
  • Ny Kamerabevakningslag
  • Ny företagshemlighetslag
  • Karensavdrag istället för karensdag
  • Tidsbegränsad anställning för tjänstemän
  • Flyttad arbetstidsförkortning (”06-an”)
  • Intressanta rättsfall från Arbetsdomstolen
  • Aktuella frågor till arbetsgivarjouren
Eftermiddagen ägnas åt vad arbetsgivaren bör ge i form av stöd och anpassning till anställda med så kallade neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, Asperger, Damp eller autism. Vad är skäliga åtgärder? Vad säger lagstiftningen? 
I Malmö, Göteborg och Stockholm deltar psykolog Per Edström på temat att hantera anställda med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, ADD, autism och Aspbergers syndrom) och skapa förutsättningar för dem på arbetsplatsen. 
 
Finfa gästar som vanligt dagen för att berätta om det senaste i våra kollektivavtalade försäkringar. 
 

Kl. 09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.30 Dagens program börjar
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Programmet fortsätter
Kaffepaus
Kl. 16.15 ALL-dagen avslutas

Kostnad
Pris medlem IKEM: 1 800 kronor exklusive moms
Pris icke medlem IKEM: 2 500 kronor exklusive moms

ALL- dagarna 2018 - Anmälan