ALL-dagar Avtal-Lag-Lön

Under ALL-dagarna får du som arbetar inom löne- och personalområdet information om förändringar och nyheter inom bland annat socialförsäkrings-, arbetsrätts- och skatteområdet

Mötesplatsen för dig som arbetar inom löne- och personalområdet!

ALL-dagarna är en mötesplats för dig som ansvarar för, eller arbetar inom HR, Lön eller som i övrigt kommer i kontakt med personalfrågor på företaget. Dagen erbjuder dig en översiktlig genomgång av de viktigaste förändringarna under året när det gäller kollektivavtal, lagar och regler inom det personaladministrativa området samt de viktigare förändringar som är på gång under 2017/2018.

Nedan finner du tider och datum för ALL-dagarna 2017. Program kommer senare under året

Tid och plats för våra All-dagar kan du se nedan och även boka din plats!

På samtliga platser gäller följande tider:
Kl. 09.00 Kaffe och smörgås
Kl. 09.30 Dagens program börjar
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Programmet fortsätter
Kaffepaus
Kl. 16.15 ALL-dagen avslutas

Kostnad
Pris medlem IKEM: 1 800 kronor exklusive moms
Pris icke medlem IKEM: 2 500 kronor exklusive moms

ALL- dagarna 2017 - Anmälan