Följ IKEM i Almedalen

Almedalen 2017

Den 2 - 9 juli inträffar årets största politiska event – Almedalsveckan. IKEM är förstås på plats. Vi genomför seminarier, ordnar utställningar och deltar i den politiska debatten kring frågor som är viktiga för våra medlemmar. Genom initiativet Industrin tar matchen ser vi till att lyfta industrifrågorna. Du kommer att kunna följa IKEM i Almedalen på webben, Twitter och Facebook. På denna sida kommer vi att samla notiser och filmer från Almedalen.

Tolv industriorganisationer samarbetar kring Industrin tar matchen. Med initiativet vill vi tydliggöra hur industriföretagens framgångar bidrar till den svenska välfärden. För femte året i rad samarbetar vi i Almedalen. 
 
Vårt Industriområde mitt i Visby är öppet måndag - torsdag. Under fyra dagar arrangerar Industrin tar matchen mer än trettio seminarier. IKEM är medarrangör för seminarier om bland annat industriavtalet, innovationer, industrins hållbarhetsagenda, möjligheterna med en plastretur, klimat och energi.

Finns du på plats i Visby under Almedalsveckan hoppas vi att du kommer till oss i Industriområdet i hörnet av S:t Hansgatan/Trappgränd.

Här kommer du till sidan där vi listar notiser och artiklar från IKEM i Almedalen

 

Fyra perspektiv på avtalsrörelsen 2017 och framtiden för Industriavtalet

Måndag 3 juli 09.20-10.30 
Vad innebär avtalsrörelsen 2017 för den ekonomiska utvecklingen? Vilka utmaningar står Industriavtalet inför?  Forskaren, ekonomerna, medieprofilerna och parterna ger fyra olika perspektiv. 

Läs mer

 

Det oväntade språnget – men vem tar vem?

Tisdag 4 juli 10.00-10.45
Nya lösningar som förändrar förutsättningarna för hela marknader är en realitet. Hur kan vi i Sverige skapa ännu bättre förutsättningar så nya affärer, möjligheter och jobb skapas när disruptiva händelser bryter ny mark? Hur jobbar etablerade företag för att ”ta de stora sprången”? Hur jobbar de nya?

Läs mer

 

Elektrifierad industri – bra för klimatet

Onsdag 5/7 08.00-09.15
Svensk el har ett mycket lågt klimatavtryck. Att använda mer el istället för fossila bränslen skapar därför direkt klimatnytta. Elektrifiering av transportsektorn får mycket uppmärksamhet, men även inom industrin pågår ett kontinuerligt arbete för att byta ut fossila bränslen mot eldrift. Vad görs redan? Vilka möjligheter finns och vilka hinder behöver övervinnas?

Läs mer

 

Industrins hållbarhetsagenda – innovationer för att uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030

Onsdag 5/7 - Utställning 10.00-15.00 -guidade turer 10.30 och 14.00
FN:s globala mål 2030 kan ses som världens största hållbarhetsbeställning. Arbetet med att nå målen engagerar många delar av samhället. Ta del av konkreta exempel på hur 30 av Sveriges mest innovativa industriföretag bidrar till att möta de globala målen. 

Läs mer

 

Industrins hållbarhetsoffert – Så möter vi FN:s globala mål

Onsdag 5/7 2017 12:00 - 13:30
Näringslivet kan och vill leverera mot FN:s globala mål 2030. Samtidigt behövs en sammanhållen politik som är långsiktig och konkurrensneutral. Politiker, akademi och näringsliv samtalar om hur vi gemensamt når fram.

Läs mer

 

Plast – en resurs i den cirkulära ekonomin i stället för skräp?

Onsdag 5/7 13:45 - 14:45
Plast som hamnar på fel plats ställer till problem. Samtidigt är plast är ett resurseffektivt material. I Stenungsund har fem kemiföretag skapat visionen Hållbar Kemi 2030 och i visionen ingår att gå över till biobaserade eller återvunna råvaror. Kan ett plastreturraffinaderi i Stenungsund göra Sveriges plastanvändning cirkulär?

Läs mer

 

Elefanter i klimatpolitiken - klimatfrågorna vi inte pratar om – varför?

Onsdag 5/7 15.00-16.00
Industrin har en viktig roll om Sverige ska nå det ambitiösa målet om klimatneutralitet 2045. I årets klimatbattle möts politik och industri i tre ronder. Hur ska biomassan räcka till allt och alla? Vad händer om omvärlden inte hänger med för att nå målen? Tar ett steg in i framtiden och låter industri och politik byta roller. 

Läs mer