Chefen och arbetsmiljön

Kursen ger en grundläggande genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi reder ut ansvarsbegreppen, även straffrättsligt, samt går igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär. Fokus under dagen ligger på chefens ansvar men betydelsen av samverkan med arbetstagarna tas också upp.

Syfte

Att ge dig som chef/arbetsledare kunskap om, och förståelse för, vad regelverket inom arbetsmiljö innefattar samt vilka uppgifter de olika rollerna inom arbetsmiljöarbetet har.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha fått grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen samt praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna. Du har kännedom om de olika rollerna inom arbetsmiljöarbetet. Du förstår och kan tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom såväl den tekniskt och fysiska, som den organisatoriska och sociala, arbetsmiljön.  

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som förutsätts ha visst personalansvar eller arbetar med arbetsmiljöfrågor inom företaget ingår också i målgruppen.

Förkunskap

Inga förkunskaper krävs. Kursen är en grundkurs som riktar sig till nya chefer eller chefer som vill ”friska upp minnet” vad gäller arbetsmiljöfrågor..

Kursens upplägg

Föreläsningar varvas med frågor, diskussion och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet och vilket ansvar har de?
  • Vad säger Arbetsmiljölagstiftningen? Vad innehåller den?
  • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
  • Hur ser reglerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet ut och hur får vi till det i praktiken?
  • Vad omfattar de nya reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? Hur arbetar vi med dessa frågor?

Omfattning

1 dag, 

Tid och Plats

Inget datum utsatt

Kursledare

Britt-Marie Fernestål, Arbetsmiljöstrategerna

Pris medlem: 2 900 kr exkl. moms
Pris icke medlem: 4 900 kr exkl. moms

Anmälan - kommande kurstillfällen