Arbetsrätt, fortsättningskurs

Fortsättningskursen i arbetsrätt vänder sig till dig som deltagit i kursen ”Arbetsrätt grundkurs" och önskar ytterligare fördjupning inom området.

Kursen tar avstamp från grundkursens två dagar in en tredje dag med fokus på praktiska frågeställningar som kan uppstå hos företagen.

Kursdeltagarna delas in i mindre grupper och får ett antal case att diskutera och lösa med stöd från kursledarna. Dagen knyts ihop med en genomgång i stor grupp med teoretiska inslag.

Varje kursdeltagare som önskar, får bidra till kursens innehåll med ett case från sin verksamhet, vilket skickas in i förväg. Innehållet i kursen skräddarsys därefter utifrån kursdeltagarnas case och kompletteras med kursledarnas material för att få ett bra kursinnehåll för dagen.

Exempel på områden som berörs är:

  • Uppsägning; arbetsbrist respektive personliga skäl
  • MBL och förhandlingsskyldighet
  • Fackliga förtroendemän
  • Diskriminering
  • Rehabilitering
  • Semesterlagen

Omfattning

1 dag
Vi inleder med kaffe och samling kl 09.30 och avslutar kl 17.00

Inget tillfälle utsatt för tillfället 

Kostnad

Pris medlem: 2 900 kr exkl. moms
Pris icke medlem: 4 900 kr exkl. moms

Kursledare
Kursen leds av IKEMs rådgivare och förhandlare Lisa Wastelius och Eddie Andersson.