Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

Kursen är upplagd som en grundläggande genomgång av reglerna vid anställning, uppsägning och MBL-förhandlingar

9-10 oktober Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

ANMÄLAN till grundkurs i arbetsrätt, 2 dagar >>

 

Kursen, som är relativt omfattande, syftar till att ge grundläggande kunskaper inom de viktigaste delarna av arbetsrätten.
 

Den har ett praktisk upplägg som bygger på genomgångar som följs av gruppvis besvarande av kunskapsfrågor som är avsedda att ge såväl repetition som fördjupning. Belysande och intresseväckande exempel ges ur Arbetsdomstolens praxis. Frågor från deltagarna uppmuntras genomgående. Fokus ligger på de olika lagreglerna och kollektivavtalsregler behandlas endast undantagsvis.

Inga förkunskaper är nödvändiga, men praktisk eller teoretisk kunskap om personalhanteringsfrågor kan bidra till ett ökat utbyte av kursen.

De områden som behandlas särskilt är:

  • Anställning
  • Uppsägning; arbetsbrist respektive personliga skäl
  • Medbestämmande och fackliga förhandlingar
  • Fackliga förtroendemän, ledighet mm
  • Semesterlagen
  • Diskriminering
  • Arbetstid och vissa ledighetsregler


Fortsättningskurs i arbetsrätt

Passa på att även anmäla dig till fortsättningskursen med dina kurskamrater som går samma grundkurs som du. 1 november är det fortsättningskurs i Stockholm.

Här hittar du fortsättningskursen!

Omfattning grundkursen i arbetsrätt

2 dagar
Vi inleder dag 1 med kaffe och samling kl. 09.30 och avslutar dag 2 kl 17.00

10 - 11 oktober i Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Kostnad

Pris medlem: 5400:- exkl. moms
Pris icke medlem: 10 000:- exkl. moms
Kostnad för logi tillkommer om du önskar logi. Se information på anmälningssidan här nedan

Kursledare

Kursen leds av IKEMs rådgivare och förhandlare Lisa Wastelius och Eddie Andersson

 

Anmälan - kommande kurstillfällen