Förhandlingsteknik

Du får lära dig grunderna i pris och problemlösande förhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar. Fokus kommer att ligga på förberedelse inför förhandling. En allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras.

Dag 1
Fokus kommer att ligga på förberedelse inför förhandling. En allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras.

Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm. Under dagen så får du träna dig på att förbereda dig utifrån den allmänna förberedelsemodellen.

Förhandlingssimuleringarna den första kursdagen bygger inte på juridiskt innehåll utan fokus ligger på själva förhandlingstekniken och inte den juridiska analysen som annars lätt kan hamna i förgrunden.

10.00 – 17.00

 • Introduktion
 • Praktikfall 1, fördelande förhandling, en fråga
 • Distributiva förhandlingar
 • Förberedelse inför förhandling disposition av förhandlingen
 • Praktikfall 3, integrativ förhandling
 • Problemlösande förhandlingar
 • ”Feed-backrunda” på förhandlingarna
 • Sammanfattning och slutsatser

Dag 2
Under den andra kursdagen kommer vi att förbereda och analysera en MBL-förhandling.
Vi kommer att analysera en arbetsrättsligtvist ur ett förhandlingsperspektiv.
Vi kommer även att arbeta med hur man bygger konstruktiva relationer och hur man förhåller sig till besvärliga motparter.
De nya rönen inom förhandlingsforskningen och hur de nya kunskaperna kan användas i praktiskt i avtals- och förlikningsförhandlingar kommer också att behandlas.

09.00 – 15.30

 • Introduktion
 • Praktikfall 5, tvistelösningsförhandlingsanalys
 • Förhandlingsanalys av en tvistelösningsförhandling
 • Praktikfall 6, intresse och aktörsanalys samt förhandling
 • Kommunikation i förhandlingar
 • Praktikfall 7, upprepade förhandlingar
 • Relationsbyggande i förhandlingar
 • Sammanfattning och slutsatser

Föreläsare Johan Lagerbielke
Johan Lagerbielke har en gedigen bakgrund som forskare och är en av Sveriges främsta experter på förhandlingsfrågor och har verkat som konsult och utbildare i förhandlingsteknik och förhandlingsprocesser sedan 1995. Han föreläser vidare för Advokatsamfundet i samband med utbildningen av nya advokater.

Kursinnehåll och pris är specialanpassat för IKEMs medlemsföretag i arbetsgivarföreningen.

Omfattning och kostnad
2 dagar
7 500 kronor exkl. moms

Tillfällen

Kursen genomförs i samarbete med Transportföretagen och Arbio

Anmälan - kommande kurstillfällen