MBL-Förhandlingen

Kursen ger en grundläggande genomgång av vilka krav som MBL och förhandlingsordning ställer på företaget. Frågor som kommer att behandlas är bland annat; I vilka fall arbetsgivaren är skyldig att förhandla, hur företaget uppfyller formkraven och hur ett protokoll bör upprättas.


Mål
Efter genomgången kurs ska du ha fått kunskap och känsla för hur en MBL-förhandling ska genomföras, samt stöd som hjälper dig att utveckla företagets arbete med lokala förhandlingar.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som HR eller dig arbetar med fackliga relationer.

Förkunskap
Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper förutsätts.

Kursens upplägg
Teori och praktik vävs samman med en mix av föreläsningar, diskussioner och praktikfall.

Omfattning
1 dag

Kursansvarig: Linda de Melenne Werner

OBS! Kursen den 20 september är tyvärr inställd. Nytt datum i höst kommer inom kort

Tid och plats:  Stockholm, 20 september. Näringslivets Hus, Storgatan 19
Pris medlem: 2 900 kronor (exkl moms)
Pris icke medlem: 4 900 kronor (exkl moms)