Avtalskurs I-avtalet

Kursen vänder sig till dig som ska tolka och tillämpa I-avtalet. På kursen behandlas de mer centrala villkorsbestämmelserna och avtalets lönebestämmelser. Med avtalet som utgångspunkt kommer även viss arbetsrättslig lagstiftning att beröras.

Syfte

Syftet med kursen är att ge praktisk vägledning för hur avtalet ska tillämpas.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha den allmänna kunskap som behövs för att kunna tillämpa avtalet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är personalansvarig eller löneadministratör.

Förkunskap

Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Arbetstidsregler och arbetstidsförkortning
  • OB-reglerna
  • Beredskapstjänst och arbete under beredskap
  • Lönebestämmelser
  • Semester
  • Sjuklön, arbetsolycksfall
  • Föräldraledighetstillägg
  • Anställningens ingående och upphörande
  • Övriga bestämmelser av central betydelse

Omfattning

1 dag, kl. 9.30-16.30

Pris

2 900 kr exkl. moms

Kursledare

Jonas Mörnås Bergmark

Anmälan - kommande kurstillfällen