Branschträffar

IKEM:s branschträffar är ett regionalt forum för dig som är medlem i IKEM. Branschträffarna äger rum i Stockholm, Malmö, Sundvall och Göteborg. Temat för våra träffar är Tillståndsprocessen enligt miljöbalken. Vi ger dig naturligtvis även tid till diskussion och dela erfarenheter med kollegor.

IKEM:s branschträffar fokuserar på aktuella ämnen och framtida utmaningar. 

Så här lägger vi upp dagarna:
Från 9.00 kaffe och smörgås
9.00-12.00 programmet
12.00-13.00 lunch

Branschträffarna är kostnadsfria. Om du blir förhindrad kan du överlåta din plats till en kollega. Den som uteblir och inte har överlåtit sin plats till annan blir däremot debiterad 500 kronor inklusive moms.
 


Aktuella orter 2018 med temat Tillståndsprocessen enligt miljöbalken
 

14 februari, Stockholm

23 februari Göteborg

13 mars Malmö

21 mars SundsvallExempel på ämnen på våra branschträffar:

Tillståndsfrågor, Responsible Care, nanomaterial, mikroplaster, Reach, CLP, biocider, kemiska arbetsmiljöfrågor, säkerhetsdatablad, exponeringsscenarier, industriemissionsdirektivet, processäkerhet, förorenad mark, ftalater, sevesoregelverket, ”giftfri miljö”, säkerhetskultur, hållbarhet och innovationer.

På IKEM:s webbplats har du möjlighet att läsa om kemikalier, yttre miljö och arbetsmiljö  och anmäla dig till kurser inom dessa områden. Vi informerar också om detta i IKEM:s nyhetsbrev som medlemmar kan prenumerera på. 

Vill du få IKEM:s nyhetsbrev?

E-posta till nyhetsbrev@ikem.se

Vill du få IKEM:s kursinbjudningar?

E-posta din adress till utbildning@ikem.se

E-posta förslag och synpunkter
Vi vill gärna att våra medlemmar berättar för oss om sina förslag och synpunkter på IKEM:s branschträffar.  Gör gärna det du med på medlem@ikem.se

Välkommen!

Anmälan och information