Chefs- och ledarskapskurser

Här presenteras IKEM:s chefs- och ledarskapskurser

Här nedan hittar du chefs- och ledarskapsutbildningar vi ger som katalogkurser

I listan till vänster finner du huvudrubriker för våra kurser; Avtalskurser, Arbetsrättskurser, Chefs- och ledarskapskurser, Arbetsmiljökurser, lönebildningskurser och Kemikalielagstiftning med mera . Gå in på dessa rubriker så hittar du kurser och konferenser inom respektive område.

Finns inte det du söker med eller passar det inte i tid; Hör av dig till oss. Vi åker också ut till våra medlemsföretag och håller företagsförlagda utbildningar efter just ditt företags behov

Kommande chefs- och ledarskapskurser