Chefs- och ledarskapsutbildning

En plattform för ett fungerande ledarskap

Målgruppen för denna kurs är chefer i samtliga av IKEM:s små och
medelstora företag.

Duktiga och kunniga chefer skapar lönsammare företag. Genom att fokusera
mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kringdet egna chefs- och ledarskapet. 

OBS! Denna utbildning genomförs i tre steg under en tremånadersperiod

Hur är ditt ledarskap? Vilka är dina styrkor och
svagheter? Vi utgår från konkreta vardagliga exempel med träning, grupparbeten och bikupor.

Vi förmedlar också - insprängt i träningen - kunskap om vilka lagar och regler
som främst reglerar samspelet mellan chef- och medarbetare (framförallt då
lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen) och
hur dessa kan vara ett stöd i chef- och ledarskapet.

Innehåll

 • Vad är ledarskap- och chefskap
 • Kommunikation och medarbetarsamtal
 • Svåra samtal och konstruktiv återkoppling
 • Lagen om anställningsskydd – anställning, misskötsel och uppsägning p g a
 • personliga förhållanden
 • Arbetsmiljölagen – roller, ansvar och befogenheter
 • Sjukfrånvaro och rehabilitering, alkohol och droger
 • Hur genomförs en förändring bäst och vägen till medarbetarnas engagemang
 • Medbestämmandelagen – förhandlingar, information och entreprenader
 • Människan i förändring
 • Konflikthantering och medling
 • Grupputveckling – en grupps utvecklingsfaser


Tid och plats

Kursdatum
Våren 2018 13-14 mars, 17-18 april och 22-23 maj

Pris: 26500 kr. I kursavgiften ingår dokumentation, samtliga måltider och logi.

Plats: Åkeshofs Slott, Bromma

Kursen ges till IKEMs medlemmar i samarbete med Transportföretagen.

Anmälan - kommande kurstillfällen