IKEM:s arbetsmiljönätverk

Nätverket är till för IKEM:s medlemsföretag och vi träffas ett par gånger per år för att utbyta erfarenheter, diskutera och informera kring arbetsmiljöfrågor som är aktuella i våra branscher. Utifrån behov och idéer bjuder vi även in föreläsare för kompetensutveckling och möjlighet till djupare diskussioner i specifika ämnen.

Genom nätverket möjliggör vi även kontakt med ”branschkollegor” mellan mötena med specifika frågor som rör arbetsmiljöområdet. Ni som är med i vårt nätverk är också en viktig länk när det gäller att påverka myndigheten, exempelvis i samband med remissvar.
 
IKEM:s arbetsmiljönätverk omfattar våra medlemsföretag både i arbetsgivar- och branschorganisationerna. Främst ser vi att er representant har sin profession inom arbetsmiljöområdet, till exempel er arbetsmiljöingenjör, arbetsmiljösamordnare eller liknande.
 
Nätverket startades upp 2016 och det är i dagsläget cirka 25 personer som är med.
 
2018 den 6 april träffades vi hos Astra Zeneca i Södertälje. På mötet redogjorde bland andra Arbetsmiljöverket för de nya föreskrifterna om elektromagnetiska fält.
 

Är ni intresserad av att ingå i nätverket eller vill veta mer?


Kontakta Camilla Backlund eller Märit Hammarström.