IKEM:s Kemikaliedag

Välkommen till årets Kemikaliedag den 12 oktober 2017. För 33:e året står IKEM som arrangör av denna mötesplats där företag under mindre formella former får träffa varandra, samt representanter för myndigheter och departement.

IKEM:s Kemikaliedagar blir IKEM:s Kemikaliedag och vi hälsar dig välkommen till en fullspäckad eftermiddag den 12 oktober 2017 i Stockholm.

Syftet är att informera om aktualiteter inom främst kemikalieområdet. Vi har många myndigheter på plats och förutom Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket står även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten på talarlistan. Vi kommer också få lyssna till Sofia Bildstein-Hagberg, Svenskt Näringsliv, för att fördjupa kunskaperna kring Hållbarhetslagen och förstå vad som krävs från oss som företag. 

Dagen avslutas med en gemensam visning av Armémuseum och en trevlig middag.

Passa på att kombinera konferensen med en halvdagsutbildning i Krishantering med Bo Olsson och Ragnar Kjeserud som kursledare. En kurs som snabbt blivit fulltecknad tidigare år och därför ges nu en ny möjlighet.

 

Vad: IKEM:s Kemikaliedag 2017

Var: Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm

När: 12 oktober 2017, kl.13.00 - 21.00
Vi startar med registrering och kaffe kl. 12.30-13.00. Därefter pågår programmet fram till 17.30 (Se programmet). kl. 17.30 följer en visning på Armémuseum följt av middag mellan kl. 19.00-21.00.

Vem: Kostnadsfritt för IKEM:s branschmedlemmar, IKEM:s arbetsgivarmedlemmar 2 000 kr exkl. moms och ordinarie pris 4 000 kr exkl. moms för övriga deltagare.  

Anmälan är bindande. Kan du inte komma själv är du varmt välkommen att skicka en kollega i ditt ställe. Helt utebliven närvaro debiteras med 500 kronor för våra branschmedlemmar och fullt pris för övriga.

Varmt Välkommen!