IKEM tipsar

Här presenterar vi tips på intressanta seminarier eller konferenser som vi inte anordnar själva, men som vi i vissa fall är delaktiga i. I andra fall är det aktiviteter vi tycker är intressanta och som vi vill förmedla till er, våra medlemsföretag.

Medlemmar hos IKEM får gärna skicka in tips till info@ikem.se


Nordisk konferens med förpackningen i centrum

Den 18 april arrangeras eventet Pack Point Nordic (tidigare Livsmedelsförpackningar i Fokus). Det kommer bland annat att bli föredrag och paneldiskussion om plasten i våra förpackningar. Lena Lundberg som ansvara för plastråvarufrågor hos IKEM är en av talarna.

Arrangör är tidningen Packmarknaden och man anser att Pack Point Nordic är den nya mötesplatsen med utrymme för interaktion. Man lovar att adressera de hetaste frågorna, de viktigaste utmaningarna och de senaste trenderna inom förpackningar. Länk till eventets hemsida: http://packpointnordic.se

Tid och plats: 18 APRIL 2018 | 08.30-17.00 | CIRKUS, STOCKHOLM