Innovationsutbildning

Ledning av innovation
Nyckeln till verksamhetens tillväxt

Syfte
Utbildningen syftar till att ge deltagarna verktyg för att kunna öka  sin egen verksamhets- och företagets innovationsförmåga. 
 
Deltagare 
Vi vänder oss till deltagare med ledaransvar samt ambition att bidra till företagets utveckling och tillväxt.
Vi anser att innovation berör alla delar av verksamheten så vi hoppas att deltagarnas roller kommer att spegla det. 
Vi förutsätter att verksamheten anser att innovation är viktigt och att man arbetar aktivt med initiativ för att öka den interna produktiviteten och konkurrenskraften på marknaden.
 
Tid och plats
Innovationsutbildningen ges vid två tillfällen under 2017:
Vårens tillfälle startar 22/5
Höstens tillfälle startar 15/9
Du anmäler dig till antingen våren eller hösten i länken nedan
 
Program 
 
Vårens tillfälle: Start, 22/5 Distribution av kursmaterial
Höstens tillfälle: Start 15/9 Distribution av kursmaterial
Boken 10 Types of Innovation av Larry Keely inklusive läsanvisningar distribueras. En självskattning av den egna organisationens förmåga genomförs med ett webbverktyg.
 
Vårens tillfälle: Workshop, 12/6 kl 13-17, hos Ledarna: St Eriksgatan 26, Stockholm
Höstens tillfälle: Workshop 29/9 kl. 13-17, hos Ledarna: St Eriksgatan 26, Stockholm
Deltagarna arbetar i gruppform under en halvdag där frågorna vad och varför gällande innovation bearbetas. Ramverket 10 Types of Innovation diskuteras med exempel.
 
Vårens och höstens tillfälle: Egna studier
Ett typfall skickas ut och deltagarna tar med hjälp av instuderingsfrågor och ramverket 10 Types of Innovation fram ett förslag på förbättringsåtgärder. Parallellt uppmanas deltagarna att reflektera över den egna verksamhetens förutsättningar för innovation.
 
Vårens tillfälle: Arbete med typfallet, 26/6, 13-17, hos IKEM, Storgatan 19, Stockholm
Höstens tillfälle: Arbete med typfallet, 13/10, 13-17 hos IKEM, Storgatan 19, Stockholm
Vi använder våra verktyg och analyserar ett typfall i mindre grupper. Målet för grupperna är att ta fram en innovationsstrategi och ett beslutsunderlag, redo att presenteras för ledningen.
 
Pris
Medlemsföretag i IKEM eller medlem i Ledarna: 3 500 kr /deltagare
Övriga: 7 000 kr/deltagare. Studiematerial dryck och tilltugg ingår.
Priser exkl. moms
 
 
 
KONTAKT
Bo Olsson IKEM

Tel direkt: +46 10 455 38 73
Tel mobil: +46 70 667 49 76
E-post: Bo Olsson
 
Anna Nilsson Ledarna
Tel mobil: +46  76 549 90 84
E-post: Anna Nilsson