Innovationsutbildning

maj
22
Var: Stockholm respektive via webb
När: 22 maj 2017 2017
Utb:
Ladda ner till min kalender (iCal-format)

IKEM och Ledarna har tillsammans beslutat att starta en utbildning i innovationsledning

Din anmälan gäller till alla 4 tillfällena

Program 
 
Vårens tillfälle: Start, 22/5 Distribution av kursmaterial
 
Boken 10 Types of Innovation av Larry Keely inklusive läsanvisningar distribueras. En självskattning av den egna organisationens förmåga genomförs med ett webbverktyg.
 
Vårens tillfälle: Workshop, 12/6 kl 13-17, hos Ledarna: St Eriksgatan 26, Stockholm
Deltagarna arbetar i gruppform under en halvdag där frågorna vad och varför gällande innovation bearbetas. Ramverket 10 Types of Innovation diskuteras med exempel.
 
Vårens och höstens tillfälle: Egna studier
Ett typfall skickas ut och deltagarna tar med hjälp av instuderingsfrågor och ramverket 10 Types of Innovation fram ett förslag på förbättringsåtgärder. Parallellt uppmanas deltagarna att reflektera över den egna verksamhetens förutsättningar för innovation.
 
Vårens tillfälle: Arbete med typfallet, 26/6, 13-17, hos IKEM, Storgatan 19, Stockholm
Vi använder våra verktyg och analyserar ett typfall i mindre grupper. Målet för grupperna är att ta fram en innovationsstrategi och ett beslutsunderlag, redo att presenteras för ledningen.
 
Pris
Medlemsföretag i IKEM eller medlem i Ledarna: 3 500 kr /deltagare
Övriga: 7 000 kr/deltagare. Studiematerial dryck och tilltugg ingår.
Priser exkl. moms
 


KONTAKT
Bo Olsson IKEM
Tel direkt: +46 10 455 38 73
Tel mobil: +46 70 667 49 76
E-post: Bo Olsson

Anna Nilsson Ledarna
Tel mobil: +46  76 549 90 84
E-post: Anna Nilsson

* Obligatoriska fält.