Innovationsutbildning

sep
fr
15
Var: Stockholm respektive via webb
När: 15 sep 2017 2017
Utb:
Ladda ner till min kalender (iCal-format)
Program 
 
Höstens tillfälle: Start 15/9 Distribution av kursmaterial
Boken 10 Types of Innovation av Larry Keely inklusive läsanvisningar distribueras. En självskattning av den egna organisationens förmåga genomförs med ett webbverktyg.
 
Höstens tillfälle: Workshop 29/9 kl. 13-17, hos Ledarna: St Eriksgatan 26, Stockholm
Deltagarna arbetar i gruppform under en halvdag där frågorna vad och varför gällande innovation bearbetas. Ramverket 10 Types of Innovation diskuteras med exempel.
 
Vårens och höstens tillfälle: Egna studier
Ett typfall skickas ut och deltagarna tar med hjälp av instuderingsfrågor och ramverket 10 Types of Innovation fram ett förslag på förbättringsåtgärder. Parallellt uppmanas deltagarna att reflektera över den egna verksamhetens förutsättningar för innovation.
 
Höstens tillfälle: Arbete med typfallet, 13/10, 13-17 hos IKEM, Storgatan 19, Stockholm
Vi använder våra verktyg och analyserar ett typfall i mindre grupper. Målet för grupperna är att ta fram en innovationsstrategi och ett beslutsunderlag, redo att presenteras för ledningen.
 
Pris
Medlemsföretag i IKEM eller medlem i Ledarna: 3 500 kr /deltagare
Övriga: 7 000 kr/deltagare. Studiematerial dryck och tilltugg ingår.
Priser exkl. moms
 
 
Varmt Välkommen!

* Obligatoriska fält.