Kemikalielagstiftning

Här presenteras IKEM:s kurser i kemikalielagstiftning

Här nedan presenteras IKEM:s kemikalielagstiftningskurser som vi ger som har i vårt katalogutbud. I vänsterspalten har vi rubricerat hela vårt ubud. Gå in under respektive rubrik så finner du de kurser vi ger inom rubricerat område.

Finns inte det du söker med eller passar det inte i tid; Hör av dig till oss. Vi åker också ut till våra medlemsföretag och håller företagsförlagda utbildningar efter just ditt företags behov

Kommande kemikalielagstiftningskurser