CLP-förordningen

Sedan 1 juni 2017 måste alla kemiska produkter klassificeras, märkas och förpackas enligt EU-förordningen CLP. Kemikalieinspektionens tillsynsrapport från april 2018 visar att mer än var tionde produkt har brister avseende märkning och förpackning. Mot denna bakgrund anordnar vi en halvdagsutbildning som fokuserar på hur CLP ska tillämpas. IKEM och Tekniska Förbundet, KTF, samarbetar kring denna kurs som hålls onsdag 17 oktober klockan 9-12.

På eftermiddagen är du välkommen att till Kemikaliedagarna som liksom kursen hålls i Gothia Towers i Göteborg.

Grundläggande kännedom om CLP och produktmärkning är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll på bästa sätt.

Tid och plats: Gothia Towers, konferensrum R26, Mässans gatan 24, Göteborg
Onsdag 17 oktober klockan 9.00 - 12.00, därefter en gemensam lunch.

Utbildningsprogram

9.00 - 9.45    Genomgång av lagstiftningens uppbyggnad, viktiga begrepp som piktogram mm.
9.45 - 10.15   Fysikaliska faror med fokus på brandfarlig vätska och aerosoler
10.15 - 10.30 Kaffe
10.30 - 11.30 Hälsofaror – Genomgång av hälsorelaterade faroperspektiv som akut toxicitet mm.
11.30  - 12.00 Miljöfaror – Genomgång av akvatisk toxicitet, bioackumulation mm.
12.00 - 13.00 Lunch
 

Målgrupp: tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare med flera års branscherfarenhet. 

Pris för medlemmar i IKEM:s branschförening: 1.500 kronor exklusive moms.
Pris för icke-medlemmar: 2.500 kronor exklusive moms.

Detta ingår: Utbildningsmaterial, kaffe och lunch.

Logi: Önskar du hotellrum natten mot den 17 oktober till kommer 1.500 kronor exklusive moms. Ange önskemål om logi i anmälan.

ANMÄLAN till halvdag om CLP-förordningen   (du anmäler dig i samma formulär som till Kemikaliedagarna)
Sista anmälningsdag är den 17 september 2018.

Anmälan görs på KTF:s webbplats. Anmälan är obligatorisk och bindande, men det går bra att utse en ersättare vid eventuella förhinder.

Kemikaliedagarna

Passa på att anmäla dig till Kemikaliedagarna som också hålls på Gothia Towers den 17-18 oktober.

Läs mer och anmäl dig till Kemikaliedagarna


VÄLKOMMEN!

Anmälan - kommande kurstillfällen