Exponeringsscenarier - Två dagars workshop

Funderar du på hur exponeringsscenarier (ES) ska läsas, hanteras och följas? KTF och IKEM arrangerar gemensamt en tvådagars workshop om exponeringsscenarier. För den som önskar är det möjligt att endast delta den ena dagen.

ES är ett dokument som tas fram i registreringen av kemiska ämnen och beskriver hur ämnet ska hanteras säkert i hela leverantörskedjan. Formulerare av kemiska produkter ansvarar för att relevant information finns tillgänglig för de blandningar de tillverkar. Vad som står i ett ES kan påverka hur råvaror kan användas och vilka råd om säker användning som ska föras vidare i leverantörskedjan.
 
UR INNEHÅLLET:
 
  • Regulatoriska och vetenskapliga bakgrunden till ES
  • Hur utvärderar och dokumenterar man
  • SUMI-konceptet
  • Praktiska övningar om hur man läser och tolkar ES
  • Hur vidarebefordrar man information för en blandning?
  • Hur använder man SUMI-dokumenten?
  • Hur använder man ECETOC TRA för att göra scaling?
  • Denna dagen är en fördjupning av kursen som hölls våren 2017.
 
Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare av kemiska blandningar exempelvis färg, lim, rengöringsmedel mm. som vill lära sig mer om ES och vilka krav som gäller i framtiden. Efter genomgången utbildning ska kursdeltagarna praktiskt kunna hantera alla aspekter av ES som krävs för att säkerställa säker användning och laguppfyllnad.  
 
UTBILDNINGSPROGRAM
 

Här hittar du utförligt program och också information om föreläsare


Viktig information
TID OCH PLATS
17 oktober 2017 kl 09.00 - 17.00
18 oktober 2017 kl 09.30 - 16.00 
Merkurius, Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm
 
ANMÄLAN OCH AVGIFTER
Anmälan sker senast tisdag den 3 oktober 2017 via anmälningsformuläret nedan. Anmälan är bindande.
Avgift för deltagande båda utbildningsdagarna: 6000 SEK för medlemsföretag, 8000 SEK för övriga företag
Avgift för deltagande en av utbildningsdagarna: 3500 SEK för medlemsföretag, 4500 SEK för övriga företag
Priserna är angivna per person exkl moms. Utbildningsmaterial, lunch och kaffe ingår.
Anmälan är bindande medn det går bra att utse ersättare vid förhinder

ANMÄLAN

Anmälan sker på KTF:s webbplats. Här hittar du länken

Varmt välkommen!