Exponeringsscenarier - Två dagars workshop

Funderar du på hur exponeringsscenarier (ES) ska läsas, hanteras och följas? KTF och IKEM arrangerar gemensamt en tvådagars workshop om exponeringsscenarier. För den som önskar är det möjligt att endast delta den ena dagen.

ES är ett dokument som tas fram i registreringen av kemiska ämnen och beskriver hur ämnet ska hanteras säkert i hela leverantörskedjan. Formulerare av kemiska produkter ansvarar för att relevant information finns tillgänglig för de blandningar de tillverkar. Vad som står i ett ES kan påverka hur råvaror kan användas och vilka råd om säker användning som ska föras vidare i leverantörskedjan.
 
Under första dagen presenteras en översikt av den regulatoriska och vetenskapliga bakgrunden till ES. Representanter från olika företag delar med sig av sina erfarenheter av ES. Arbetsmiljöverket har nyligen genomfört tillsyn över hur exponeringsscenarier hanteras. Workshopens första dag avslutas därför med att myndigheten presenterar resultatet av genomförd tillsyn och även blickar framåt mot kommande tillsynsaktiviteter.
 
Andra dagen består av praktiska övningsuppgifter som pedagogiskt illustrerar hur ES ska hanteras för att uppfylla lagstiftningens krav. Flera branscher har på EU-nivå tagit fram rekommendationer om hur säker användning för vanliga kemiska blandningar ska kommuniceras, så kallade Safe Use Mixture Information (SUMI). Dagens andra övningsuppgift behandlar hur man kan arbeta med SUMI:s.
 
Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare och andra intressenter som vill lära sig mer om ES och vilka krav som gäller i framtiden. Efter genomgången utbildning ska kursdeltagarna praktiskt kunna hantera alla aspekter av ES som krävs för att säkerställa säker användning och laguppfyllnad.  
 
UTBILDNINGSPROGRAM
 

Här hittar du utförligt program och också information om föreläsare


Viktig information
TID OCH PLATS
Tisdag den 9 maj 2017 kl 09.00 - 17.00
Onsdag den 10 maj 2017 kl 09.30 - 16.00 
IKEM, plan 4, rum 430, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)
 
ANMÄLAN OCH AVGIFTER
Anmälan sker senast tisdag den 25 april 2017 via anmälningsformuläret nedan. Anmälan är bindande.
Avgift för deltagande båda utbildningsdagarna: 6000 SEK för medlemsföretag, 8000 SEK för övriga företag
Avgift för deltagande en av utbildningsdagarna: 3500 SEK för medlemsföretag, 4500 SEK för övriga företag
Priserna är angivna per person exkl moms. Utbildningsmaterial, lunch och kaffe ingår

ANMÄLAN

Anmälan sker på KTF:s webbplats. Här hittar du länken

Varmt välkommen!