Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

Vi gör en helikopterfärd över kemikalielagstiftningen i Sverige. Några lågsniffar men ingen landning. Kursen vänder sig till handläggare, chefer, marknadsförare och andra som behöver få en allmän överblick. För den som är nyanställd och ska börja arbeta med kemikaliefrågor ger kursen en utmärkt introduktion.

Syftet är att ge en översikt över vilka lagar och regler inom kemikalieområdet som man behöver känna till som kemiföretag, såväl tillverkande företag som distributörer. Även företag inom andra branscher men med stor kemikaliehantering kan ha nytta av utbildningen. Kursen kommer att ta upp brand och explosion, märkning och klassificering, transport av farligt gods, arbetsmiljö men också lite mer perifera områden som läkemedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner och mycket mer. 

Relaterad artikel med mer information Kurs om de viktigaste reglera inom Kemikalielagstiftningen


Pris medlem IKEM:s branschförening 3.500 kr

Pris icke medlem 5.500 kr

Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.

Föreläsare är IKEM:s experter inom kemikaliekontroll, processäkerhet, kemiska arbetsmiljöfrågor och miljöjuridik.

Anmälan