Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

Tisdag den 23 oktober gör vi en helikopterfärd över kemikalielagstiftningen i Sverige. Några lågsniffar men ingen landning. Kursen vänder sig till handläggare, chefer, marknadsförare och andra som behöver få en allmän överblick. För den som är nyanställd och ska börja arbeta med kemikaliefrågor ger kursen en utmärkt introduktion. Kursen hålls i Stockholm.

Anmäl dig här >>

Syftet är att ge en översikt över vilka lagar och regler inom kemikalieområdet som man behöver känna till som kemiföretag, såväl tillverkande företag som distributörer. Även företag inom andra branscher men med stor kemikaliehantering kan ha nytta av utbildningen. Kursen kommer att ta upp brand och explosion, märkning och klassificering, transport av farligt gods, arbetsmiljö men också lite mer perifera områden som läkemedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner och mycket mer. 

Relaterad artikel med mer information Kurs om de viktigaste reglera inom Kemikalielagstiftningen


Pris medlem IKEM:s branschförening: 3.500 kr
Pris medlem IKEM:s arbetsgivarförening: 4.500 kr
Pris icke medlem 5.500 kr
Datum: Tisdag 23 oktober
Svenskt Näringslivs Hus, Storgatan 19, Stockholm
Klockan 9.00-16.30
Anmälan är bindande. 

Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.

Anmäl dig här >>

Föreläsare är IKEM:s experter inom kemikaliekontroll, processäkerhet, kemiska arbetsmiljöfrågor och miljöjuridik.

Anmälan