Kemins Dag 2018 – frukostseminarium

Livsviktig kemi – framtidens läkemedel!
Det är lätt att glömma, men för bara 150 år sedan var spädbarnsdödligheten hög i Sverige och människor dog av infektioner som vi i dag enkelt kan bota. Sedan mitten av 1800-talet har vi nästan fördubblat vår medellivslängd.

Den positiva utvecklingen fortsätter. Inom nanomedicinen används material i samma storlek som många biologiska strukturer, för att diagnostisera sjukdom, leverera läkemedel till rätt plats i kroppen och följa upp behandlingsresultat. Individanpassade läkemedel med minimala biverkningar är en av fördelarna. Det här är ett område som många känner till. Mindre känt är utvecklingen av läkemedel i nanoskala, en teknik som gör det möjligt att utveckla nya läkemedel som bara passar för en mindre grupp patienter, läkemedel som därför inte skulle ha kunnat passera den kliniska prövningen tidigare. Det är den senare tekniken som är i fokus under det här seminariet.

Datum: fredag 19 oktober
Tid: 08:30 -09.30, frukost serveras från 08:00
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Lokal: Wallenbergaren

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs

Länk till anmälan

Varmt välkommen att lära dig mer om framtidens läkemedel!

Program

Välkommen
Per I. Arvidsson, Kemisamfundet

Medellivslängdens utveckling de senaste 150 åren
Nils Hannerz, IKEM

Så utvecklar AstraZeneca framtidens läkemedel
Anna Sandström, AstraZeneca

Medverkande
Anna Sandström, Science Policy and Relations Director Europe på AstraZeneca. Anna har tidigare arbetat på Vinnova. På AstraZeneca arbetar hon med att knyta tätare kontakter mellan företagets forskningsorganisation, akademi och andra aktörer i life science-branschen.

Per I. Arvidsson, professor och föreståndare för den nationella läkemedelplattformen vid SciLifeLab. Per är styrelseledamot i Kemisamfundet som är en av organisationerna som står bakom Kemins Dag.

Nils Hannerz, Forsknings- och innovationschef IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

Arrangörer
Kemisamfundet, nationalkommittén för kemi och IKEM-Innovations- och kemiindustrierna

 

Länk till anmälan