Klimatklivet

Sök klimatinvesteringsstöd & förverkliga dina idéer

Har du en idé, liten som stor, på en åtgärd eller insats för att minska utsläppen av växthusgaser? Då kan du söka pengar från Klimatinvesteringsstödet!

Stödet ska gå till investeringar/åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lokal och regional nivå i Sverige. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investeringskrona och det huvudsakliga syftet är att minska utstläppen av växthusgaser i Sverige. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet. 700 miljoner kronor ska delas ut per år fram till 2020.

Vem får söka?

Alla förutom privatpersoner

När ska ansökningen vara inne?

Ansökningsomgång 9 oktober - 9 november (beslut början 2018)

IKEM anordnar en informationsträff om Klimatklivet i Göteborg den 7 november på Radisson Blu, Södra Hamngatan


Program
kl. 10.00-10.30 Samling och förmiddagskaffe
kl. 10.30-12.00 Länsstyrelsen, Helena Sandmer, Miljöskyddsavdelningen informerar om Klimatklivets INVESTERINGSSTÖD 
kl. 12.00-13.00 IKEM bjuder på gemensam lunch på hotellet

Anmälan

Länk till anmälan

Vi vill ha din anmälan senast den 25 oktober. I anmälan vill vi också att du anger om du deltar i lunchen.

Varmt välkommen önskar Dan Sahlén, IKEM:s regionansvarige för västra Sverige