Klimatklivet

Sök klimatinvesteringsstöd & förverkliga dina idéer

Har du en idé, liten som stor, på en åtgärd eller insats för att minska utsläppen av växthusgaser? Då kan du söka pengar från Klimatinvesteringsstödet! Passa på att ta del av informationen inför nästa ansökningsperiod den 15 januari.


Stödet ska gå till investeringar/åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lokal och regional nivå i Sverige. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investeringskrona och det huvudsakliga syftet är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet. 700 miljoner kronor ska delas ut per år fram till 2020. Det går till exempel att söka stöd för att:

Vem får söka?

Alla förutom privatpersoner

När ska ansökningen vara inne?

Nuvarande ansökningsperiod stänger den 9 november,
Nästa ansökningsperiod väntas öppna 15 januari – 15 februari.
Därefter kommer detta stöd kunna sökas årligen fram till 2020.

KLIMATKLIVET I GÖTEBORG OCH I ÖREBRO

IKEM anordnar en informationsträff om Klimatklivet i Göteborg den 7 november på Radisson Blu, Södra Hamngatan


Program
kl. 10.00-10.30 Samling och förmiddagskaffe
kl. 10.30-12.00 Länsstyrelsen, Helena Sandmer, Miljöskyddsavdelningen informerar om Klimatklivets INVESTERINGSSTÖD 
kl. 12.00-13.00 IKEM bjuder på gemensam lunch på hotellet

Anmälan

Länk till anmälan (I Göteborg)

Vi vill ha din anmälan snarast. I anmälan vill vi också att du anger om du deltar i lunchen.

Varmt välkommen önskar Dan Sahlén, IKEM:s regionansvarige för västra Sverige

IKEM anordnar en informationsträff om Klimatklivet tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro och Västmanland, den 15 november på Svenskt Näringslivs lokaler i Örebro.

Program
kl. 10.00-10.30 Samling och förmiddagskaffe
kl. 10.30-12.00 Ylva Gjetrang, Länsstyrelserna i Örebro län och Robert Axelsson, Länsstyrelsen Västmanlands län informerar om Klimatklivets INVESTERINGSSTÖD
kl. 12.00-13.00 IKEM bjuder på gemensam lunch.

Varmt välkommen önskar Jonas Mörnås Bergmark, IKEM:s regionansvarige för MellanSverige

Anmälantill träffen i  Örebro sker till gunilla.pettersson.broo@svensktnaringsliv.se