Kurs i Krishantering

Företag och organisationer kan utsättas för hot, olyckor och kriser av olika slag. Den starka mediebevakning som oftast blir följden i samband med en krissituation ställer dem som ska hantera krisen under stor press.

Erfarenheter och forskning visar att de företag som förberett sig för krissituationer klarar sig mycket bättre både under och efter krisen. En dåligt hanterad krissituation kan få mycket allvarliga och långtgående konsekvenser för företaget.
 
Du får under kursen ta del av erfarenheter från branschen både avseende hur man förbereder sig, hur man organiserar sig och hur själva krisen ska hanteras. Målgrupp är personer i ledande ställning i företag, SHM chefer och personer som utsetts att ingå i företagets krisorganisation men även andra funktioner inom företaget kan ha nytta av kursen.
 
Deltagarna erhåller ett intyg efter avslutad kurs.
 
Föreläsare/Kursledare
Ragnar Kjeserud är expert inom krisledning. Han har mer än 25 års erfarenhet av arbete med krishantering och har bl a genomfört ett antal seminarier i samarbete med Svenskt Näringsliv. Han har lett kurser inom de flesta branscher privat som offentlig bl a processindustri, kraftindustri, olja, hotell mm. Han har publicerat ett antal artiklar och böcker. Ragnar har varit president i Euroc, EU:s branschorganisation för naturstensindustrin med över 41 000 företag och 500 000 anställda.
 
Bo Olsson är senior advisor på IKEM med fokus på innovations- och säkerhetsfrågor.  Han har en bakgrund i diverse ledande roller på AkzoNobel Surface Chemistry och AstraZeneca. Under sin tid på AstraZeneca har Bo Olsson bland annat byggt upp företagets säkerhetsrutiner och varit rådgivare vid incidenter och olyckor. Han har även haft en framträdande roll inom AstraZenecas krisledningsorganisation samt medverkat till förbättringar av företagets hantering av processäkerhet och farligt gods.
 
PROGRAM
Från 8.30 Kaffe och registrering
09.00 Samling
 
  • Presentationer och inledning
  • Krisens dynamik och ledarskap vid kriser
  • Stressreaktioner och emotionellt stöd
  • Övningsexempel
  • Krisledning och handlingskraft när det gäller
  • Målinriktad problemlösning vid kriser
  • Hur gå vidare i vår egen organisation?
  • Kompetenshöjande aktiviteter
  • Summering och avslutning
Tid/Plats
2 april samt 2 oktober i Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19
 
Kl: 08.30 - 17.00 
 
Pris
Priset för medlem i IKEM är 2000 kr exkl moms och för icke medlem 3000 exkl moms. I priset ingår kaffe, lunch och kursdokumentation.
 

Anmälan