Life Science-stafetten

Den 21 februari 2018 går Life science-stafetten vidare. Denna gång i Umeå i samarbete med Västerbottens läns landsting.

Datum: 21 februari 2018 (du behöver resa upp kvällen före)

Tid: klockan 8.30-16.00

Plats:
Norrlands Universitetssjukhus
Klintvägen 10 (Södra Entrén)
Målpunkt Q - Bergasalen 

Rekommenderat hotell: Comfort Hotell Winn, Skolgatan 64 Umeå

Medverkan är gratis där lunch och kaffe den 21 februari  ingår. Du står själv för resa, hotell och ev logi.

OBS! ändrad lokal: Frivillig gemensam middag den 20 februari  19:30, på Plectum Hotell Comfort Winn.

Life Science-stafetten har sedan 2014 haft till syfte att bygga relationer och samverkan genom möten för att utbyta kunskap inom områden relaterade till Life Science. I februari 2018 kommer fokus riktas mot antibiotika och antibiotikaresistens.

Agenda
 

Thomas Strand, riksdagsledamot (S) och Betty malmberg riksdagsledamot (M) 

 • Vad gör vi ifall vi vinner valet 2018?
   

Anders Johansson, ledamot i nationella programrådet STRAMA                                        

 • STRAMA:s betydelse för att motverka antibiotikaresistens i Sverige   
   

 Jennie Ekbeck, Umeå Biotch Incubator

 • Antibiotikaresistens - en enorm global utmaning utan fungerande affärsmodell.


Jörgen Johansson, professor i Molekylär Mikrobiologi vid Umeå universitet

 • Att tämja farliga bakterier


Fritiof Pontén, Qure Tech Bio

 • En Start Ups syn: Nya molekyler ger nya möjligheter att övervinna antibiotikaresistens


Susanne Staaf, 1928 Diagnostics

 • En Start Ups syn: 1928 Diagnostics - Fajten mot antibiotikaresistens
   

Åke Forsberg,  professor vid Umeå universitet och Nationell samordnare för NDPIA (National Doctoral Programme in Infections and Antibiotics)

 • Nationellt program för att stärka rekryteringsbasen av unga forskare inom infektioner och antibiotika  

                       

Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten

 • Kriterier för upphandling av läkemedel         

 Bo Olsson, IKEM

 • Svensk sjukvård i Europeisk jämförelse                                                                                                                                     

Workshop rörande viktigaste frågor att prioritera för Life Science i Sverige kommande 4 års-period.

Kontaktpersoner på  IKEM: Bo Olsson och Nils Hannerz

Läs mer om Life Science-stafetten här

Anmälan Life Science-stafetten här nedan