Bra Lönebildning - Strategiskt Lönearbete

Kursen behandlar företagets arbete med lokal lönebildning och individuell lönesättning för såväl arbetare som tjänstemän. Under kursen behandlas förutsättningar för lokal lönebildning såsom lönekriterier, lönesystem och lönesamtalet. Vi varvar teori med praktiska exempel.

En företags- och medarbetarnära lönebildning bygger på företagets affärs- och verksamhetsidé men även företagets unika kultur och samverkansformer.

Syfte
Med kursen Bra lönebildning vill IKEM ge företag förutsättningar att sätta lön för att främja en önskad utveckling och ett smartare arbetssätt för ökad konkurrensförmåga och fler nöjda medarbetare. Kursen har ett helhetsperspektiv med praktiska råd hur företags-, och medarbetarnära lönebildning kan utvecklas i företaget.
 
Mål
Efter genomgången kurs ska du ha fått inspiration och handfasta råd som hjälper dig att utveckla företagets arbete med en företags- och medarbetarnära lönebildning.
 
Målgrupp
Kursen vänder sig till ledningsgrupper, HR och produktionschefer, som ansvarar för företagets löneprocess.

Vi går igenom:

  • Företags- och medarbetarnära lönebildning
  • Lön som styrmedel
  • Lönepolicy
  • Principer för lönesättning - Lönekriterier
  • Lönesystem - IF Metall
  • Löneprocess
  • Förhandlingsförberedelser
  • Medarbetarsamtal
  • Chefens uppgift

Omfattning
1 dag
kl. 09.00 Kaffe och smörgås. Vi börjar 09.30 och avslutar kl. 16.00
 

Kostnad
Pris medlem: 2 900 kr exkl. moms
Pris icke medlem: 4 900 kr exkl. moms

Kursledare
Henrik Stävberg
Christer Sjödin