Notiser och artiklar från Almedalen 2017

Här kan du ta del av artiklar och notiser från seminarier som IKEM har arrangerat eller besökt under Almedalsveckan 2017. Här hittar du också artiklar som publicerats inför Almedalsveckan.

Nu stänger vi Almedalens Industriområde för i år

Tack alla som kom och besökte något av våra närmare femtio seminarier, utställningar, debatter och mingel. Och tack till alla ni som följt oss i Almedalen via webben och sociala medier.

 

Ska Sverige bli först med att återvinna all plast?

Under Almedalsveckan arrangerade IKEM tillsammans med Teknikföretagen ett seminarium om hur ett plastreturraffinaderi kan göra Sveriges plastanvändning cirkulär. Frågan var om det finns en politisk vilja att förverkliga detta?

 

Industrins kompetensförsörjning 2030 - en framtidsspaning

TeknikCollege anordnade på Almedalens torsdagsmorgon en seminarieserie på temat industrins kompetensförsörjning 2030. Utgångspunkten för seminariet är att dagens skolbarn kommer att vara industrins medarbetare år 2030. Kommer utbildningssystemet klara av att utbilda ungdomar som kan arbete i vår industri, som kommer att kännetecknas av automation, digitala processer och höga kompetenskrav?
 

Klimatbattle - Beskrivning av samhällsfrågan

Det finns en klimatpolitisk överenskommelse med ett ambitiöst mål till 2045, men hur ska vägen mot målet se ut och vilken roll har svensk industri och politik? Vilken är plan B om världen inte väljer att gå i samma takt som Sverige och det hotar svensk industris konkurrenskraft? Kan biomassan verkligen räcka till allt och alla? Det här är viktiga frågor som sällan diskuteras, klimatpolitikens elefanter i rummet. IKEM – Innovations- och kemiföretagen, Skogsindustrierna, SveMin och Jernkontoret följde upp förra årets succéartade battle med en ny laguppställning. Fyra politiker och fyra industrirepresentanter.
 

Elektrifiering av industrin – bra för klimatet

Den svenska elen har i en internationell jämförelse mycket lågt klimatavtryck tack vare hög andel förnybar kraft och kärnkraft. IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Skogsindustrierna, SveMin, Teknikföretagen och EFA arrangerade tillsammans seminariet Elektrifiering av industrin, för att lyfta utmaningen. En rad gäster bidrog med sina perspektiv på frågan.
 

Det oväntade språnget – men vem tar vem?

Tisdagen den 4 juli var det Serendiptiy Challenge, en tävling där start-up företag har möjlighet att tävla, men också att få synas och få stöd i sin utveckling. Start-ups är viktiga för välståndet i vårt land. Det är de som kommer med nya innovativa idéer, idéer som kan leda till stora förändringar för Sverige och hela världen. Det är de här små företagen som har stor möjlighet till tillväxt och kan bidra till jobb och välfärd i vårt land.
 

Tillsammans - så möter vi FN:s globala mål

FN:s globala mål 2030 kan ses som världens största hållbarhetsbeställning. Näringslivet kan och vill leverera mot målen. Samtidigt behövs en sammanhållen politik som är långsiktig och konkurrensneutral. I seminariet "Industrins hållbarhetsoffert - så möter vi FN:s globala mål" enades man om att alla miljömål är viktiga.
 

Jakten på den optimala förpackningen

Vi ser förpackningar som omsluter mat överallt. Varför behövs plasten runt gurkan? Och är det verkligen mer miljösmart att välja en färdigskivad 150 grams ostförpackning än en stor 700 grams ost?
 

SaltX Technology leder Sverige in i framtiden

Sveriges största entreprenörskapstävling Serendipity Challege avgjordes på tisdagen i Almedalsveckan. "Med en kombination av nanoteknologi och naturliga material står vår vinnare på tröskeln att revolutionera världsmarknaden för energiladdning", löd juryns motivering till vinnarna. 
 

Framtidens arbetsmarknadsdialog - överlever den svenska modellen?

Annika Elias, ordförande Ledarna, inleder fackförbundet Ledarnas seminarium med att vi behöver utveckla den svenska modellen. Ledarna har därför startat ett projekt - Framtidens arbetsmarknadsdialog.

Så ställer vi om till bioekonomi 2050

BioInnovation var arrangör av seminariet där bl a IKEM:s Nils Hannerz ingick i panelen. Utgångspunkten i samtalet var att vi snart är tio miljarder människor, våra förväntningar på ett gott liv växer. Samtidigt står vi inför en stor klimat-och miljöutmaning. 
 

Framtidens LAS - hur kan den se ut?

Ett seminarium i Almedalen kring LAS inleddes med att Ratio och HUI Research redovisade forskning kring sysselsättning och LAS. Niklas Hjert, Unionen, Marcus Dahlsten, Teknikföretagen, Sofia Fölster, MUF och Anna-Lena Bohm, UniGuide var med i paneldiskussionen.
 

Kemiindustrin bidrar till renare vatten

Den 3 juli deltog IKEM på Vårt Vatten, en temadag om hållbar vattenanvändning, som arrangerades av Kemivärldenbiotech tillsammans med Win Water. Målsättningen med dagen var att möta behovet av en gemensam plattform där representanter från industri, akademi och innovatörer kunde mötas och samverka.
 

Hur enar man en tudelad arbetsmarknad?

AEA, Akademikernas A-kassa och IF Metalls a-kassa bjöd in till ett seminarium i Almedalen med Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister, Jonas Niklasson, lärare och eldsjäl EBO Gotland, Christina Rogestam, ordförande SPF och Jenny Sandert HR-chef på Cementa på scenen.
 

Lärandet på arbetsplatsen allt viktigare

I Dagens Industris seminarium om matchning på arbetsmarknaden deltog bland andra representanter för Tillväxtverket, ESF-rådet, Volvo, Taxi Stockholm, SKL och TCO. Samtalet kretsade bl a kring vikten av att våga rekrytera personer som inte uppfyller alla krav redan från början.

Fyra perspektiv på avtalsrörelsen 2017 och framtiden för Industriavtalet

Ratio, vd Nils Karlsson, inleder seminariet med att understryka att Industriavtalet är som en viktig byggsten för att en bro, eller ett hus, ska kunna stå stabilt. Ekonomer från IKEM och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, konstaterar likaså att Industriavtalet skapat stabilitet för ekonomin och samtidigt gett reallöneökningar.
 

Nollvision med helhetssyn för koldioxid inom industrin

Industrin spelar en viktig roll för att Sverige ska nå målet om klimatneutralitet till 2045. Men vad händer om till exempel inte cement till nya byggprojekt kan tillverkas? Det är en av de dolda hållbarhetsfrågorna som lyfts fram under årets klimatbattle i Almedalen.
 

Plast på rätt plats är en resurs

Plast blir till skräp om den hamnar på fel plats. På rätt ställe är materialet en resurs, och ett returraffinaderi för plast skulle bidra till att göra Sveriges plastanvändning cirkulär. I Almedalen presenteras visionen om att skapa en sådan anläggning på Västkusten.
 

Almedalens statsminister 2017 utses i Industriområdet

Industrin tar matchen firar femte året i Almedalen och för första gången ska en jury tillsammans med publik utse Almedalens statsminister. Den tunga juryn består av Margit Silberstein, Erik Fichtelius och Katrine Marçal.
 

Återvinning av fosfor på industrins hållbarhetsagenda

Industrin använder sin innovationskraft för att bidra till ett hållbarare samhälle. Ett exempel är en metod för återvinning av bristvaran fosfor. Metoden visas i Almedalen inom ramen för Industrins hållbarhetsagenda.
 

IKEM i Almedalen 2017

Den 2 - 9 juli inträffar årets största politiska event – Almedalsveckan. IKEM är förstås på plats. Vi genomför seminarier, ordnar utställningar och deltar i den politiska debatten kring frågor som är viktiga för våra medlemmar. Genom initiativet Industrin tar matchen ser vi till att lyfta industrifrågorna.