Processäkerhet

Inom IPS (Intressentföreningen för ProcesSäkerhet) har man stor kompetens inom processäkerhetsområdet. Det är därför naturligt att IKEM har ett nära samarbete med IPS när det gäller utbildningsfrågor inom processäkerhet.

De utbildningar som IPS genomför kan varmt rekommenderas. De täcker på ett utmärkt sätt behoven för företagen och bidrar starkt till att göra vår processindustri ännu säkrare.