Träffpunkt IKEM

I våra regioner finns nätverksgrupper, där företagsrepresentanter tillsammans med representanter från oss träffas för att diskutera aktuella ämnen. Träffarna genomförs under namnet Träffpunkt IKEM två gånger per år, höst och vår.

Nätverksträffar med arbetsgivarfokus i din region. Ta tillfället i akt och träffa kollegorna på företagen i din närhet. Anmäl dig till våra träffar!
Är du ny som medlem eller ny på jobbet? Kontakta ditt regionkontor för att höra hur Träffpunkt IKEM fungerar i din region.

GDPR med HR-inriktning

Den 25 maj 2018 börjar den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) gälla som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Förändringen påverkar alla företag när det gäller bland annat hantering av personuppgifter. På vårens Träffpunkt IKEM anordnar vi föreläsningar på fyra platser med Martin Brinnen, jurist och juridisk rådgivare inom området dataskydd, och Daniel Westman, jurist och specialiserad på IT- och medierätt. De kommer bland annat att ta upp nyheterna med dataskyddsförordningen och speciellt inrikta sig på HR och arbetsrätt.

– Vi är mycket glada över att vi fått möjlighet att anlita Martin Brinnen och Daniel Westman till våra Träffpunkter, säger Carina Hermansson, rådgivare och förhandlare och regionansvarig på IKEM. Martin och Daniel är efterfrågade experter på området och kommer att ge våra medlemsföretag bra kunskap om hur GDPR påverkar HR-arbetet och arbetsrätten.

Innehåll:
Träffarna tar sin utgångspunkt i att förbereda dig inför förändringen som följer med den nya dataskyddsförordningen. Du kommer att få lära dig vad som gäller idag och vilken förändring som dataskyddsförordningen innebär. Nyheter med inriktning på HR och arbetsrätt kommer att presenteras. Du kommer att få med dig praktiska tips och en checklista som är användbar i arbetet med att anpassa verksamheten till de nya reglerna.

Föreläsarna:

Martin Brinnen är jurist och juridisk rådgivare inom området dataskydd. Martin Brinnen har lång erfarenhet av dataskyddsfrågor från sitt arbete på Datainspektionen där han har arbetat med bl a tillsyn, inspektioner, rättsprocesser samt utbildning och föreläsningsverksamhet. Martin medverkar på Träffpunkterna i Göteborg och i Växjö.

Daniel Westman är jurist och specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bland annat med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Daniel Westman är verksam som fristående rådgivare åt företag och myndigheter samt som forskare i rättsinformatik. Daniel medverkar på träffpunkterna i Stockholm och i Malmö.

Fakta om GDPR

Allmänna dataskyddsförordningen – GDPR efter den engelska förkortningen General Data Protection Regulation – är en EU-förordning som börjar gälla den 25 maj 2018. Förordningen börjar gälla direkt i alla medlemsstater inom EU och ersätter tidigare nationella bestämmelser. Det innebär att den i Sverige kommer att ersätta Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med GDPR är att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter inom EU. Den nya förordningen innebär många förändringar som påverkar bland annat hur företag behandlar och lagrar personuppgifter.

När och var:
På alla platser börjar vi kl 12.00 med gemensam lunch. Träffpunkten startar sedan kl 13.00 och avslutas 16.00.
Vi kommer vara i Göteborg 5 mars, Växjö 6 mars, Stockholm 14 mars och Malmö 15 mars.
Kostnad:
1 000 kr per person exkl. moms.

Läs mer och anmäl dig på varje regionsida eller längst ner på denna sida 

Regionkontoren

IKEM har sex regioner; östra, norra, västra, södra, sydöstra och mellan. Varje region har en regionansvarig.


Region östra Sverige

 • Gotlands län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län


Regionansvarig: Thomas Hermansson
Storgatan 19, Box 55915, 102 16 Stockholm
Telefon direkt: +46 10 455 38 59
Telefon mobil: +46 72 713 98 09
Telefon växel: +46 10 455 38 50
E-post: Thomas Hermansson


Region norra Sverige

 • Gävleborgs län
 • Jämtlands län
 • Norrbottens län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län


Regionansvarig: Thomas Hermansson
Storgatan 19, Box 55915, 102 16 Stockholm
Telefon direkt: +46 10 455 38 59
Telefon mobil: +46 72 713 98 09
Telefon växel: +46 10 455 38 50
E-post: Thomas Hermansson


Region västra Sverige

 • Hallands län
 • Västra Götalands län förutom f d Skaraborgs län


Regionansvarig: Dan Sahlén
Södra Hamngatan 53, Box 404, 401 26 Göteborg
Telefon direkt: +46 10 455 38 81
Telefon mobil: +46 70 524 36 03
Telefon växel: +46 10-455 38 50
E-post: Dan Sahlén


Region södra Sverige

 • Skåne län


Regionansvarig: Torbjörn Eriksson
Navigationsgatan 1 A, 211 20 Malmö
Telefon direkt:+46 10 455 38 54
Telefon mobil: +46 70 219 88 95
Telefon växel: +46 10 455 38 50
E-post: Torbjörn Eriksson


Region sydöstra Sverige

 • Blekinge län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län


Regionansvarig: Carina Hermansson
WTC (World Trade Center ) Södra Järnvägsgatan 4 A,  352 34 Växjö
Telefon direkt: +46 10 455 38 58
Telefon mobil: +46 70 664 84 47
Telefon växel: +46 10-455 38 50
E-post: Carina Hermansson


Region mellansverige

 • Dalarnas län
 • Värmlands län
 • Västmanlands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län 
 • f d Skaraborgs län


Regionansvarig: Jonas Mörnås Bergmark
Köpmangatan 23-25, 702 23 Örebro
Telefon direkt: +46 10 455 38 67
Telefon mobil: +46­ 70 581 40 55
Telefon växel: +46 10-455 38 50
E-post: Jonas Mörnås Bergmark