Träffpunkt IKEM

I våra regioner finns nätverksgrupper, där företagsrepresentanter tillsammans med representanter från oss träffas för att diskutera aktuella ämnen. Träffarna genomförs under namnet Träffpunkt IKEM två gånger per år, höst och vår.

Nätverksträffar med arbetsgivarfokus i din region. Ta tillfället i akt och träffa kollegorna på företagen i din närhet. Anmäl dig till våra träffar!
Är du ny som medlem eller ny på jobbet? Kontakta ditt regionkontor för att höra hur Träffpunkt IKEM fungerar i din region.

En smart industri kräver smart kompetens – hur attraherar vi den?

Välkommen till Träffpunkt IKEM hösten 2017!

Automatisering, digitalisering och teknikutvecklingen ställer nya krav på kunskaper hos anställda i industrin. Trots att Sverige aldrig har varit ett så välutbildat land som idag berättar många företag om att det är svårt att rekrytera. Den svenska arbetsmarknaden matchar helt enkelt inte efterfrågan.

Vad kan företag göra för att få rätt kompetens nu och i framtiden?
Hur kan vi bättre marknadsföra alla spännande och utvecklande jobb inom industrin?
Hur viktig är skolan för företagens framtid?

Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på IKEM, berättar om utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden, hur kompetensförsörjningen kan förbättras och vilka satsningar som företag kan dra nytta av för att hitta medarbetare med rätt utbildning eller erfarenhet.

Under dagen får du ta även del av hur företag arbetar med strategisk kompetensförsörjning för tillväxt och konkurrenskraft. Du får exempel på hur företag skapar arenor för att träffa framtida medarbetare och hur de förenklat och förkortat rekryteringsprocessen.

Genom Teknikcollege samverkar kommuner, utbildningsanordnare och företag för att öka attraktionskraften och kvaliteten på industrirelevanta utbildningar. Företag i din region som engagerat sig i Teknikcollege berättar om möjligheterna att styra utbildningar och utbildningskvalitet så att de motsvarar framtida kompetensbehov.

* Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Tider för varje Träffpunkt IKEM

Kaffe och samling 09.00
Start av Träffpunkt IKEM 09.30
Avslut 13.00
 

Varmt välkommen!

Regionkontoren

IKEM har sex regioner; östra, norra, västra, södra, sydöstra och mellan. Varje region har en regionansvarig.


Region östra Sverige

 • Gotlands län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län


Regionansvarig: Thomas Hermansson
Storgatan 19, Box 55915, 102 16 Stockholm
Telefon direkt: +46 10 455 38 59
Telefon mobil: +46 72 713 98 09
Telefon växel: +46 10 455 38 50
E-post: Thomas Hermansson


Region norra Sverige

 • Gävleborgs län
 • Jämtlands län
 • Norrbottens län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län


Regionansvarig: Thomas Hermansson
Storgatan 19, Box 55915, 102 16 Stockholm
Telefon direkt: +46 10 455 38 59
Telefon mobil: +46 72 713 98 09
Telefon växel: +46 10 455 38 50
E-post: Thomas Hermansson


Region västra Sverige

 • Hallands län
 • Västra Götalands län förutom f d Skaraborgs län


Regionansvarig: Dan Sahlén
Södra Hamngatan 53, Box 404, 401 26 Göteborg
Telefon direkt: +46 10 455 38 81
Telefon mobil: +46 70 524 36 03
Telefon växel: +46 10-455 38 50
E-post: Dan Sahlén


Region södra Sverige

 • Skåne län


Regionansvarig: Torbjörn Eriksson
Jörgen Kocksgatan 1 B, Box 186, 201 21 Malmö
Telefon direkt:+46 10 455 38 54
Telefon mobil: +46 70 219 88 95
Telefon växel: +46 10 455 38 50
E-post: Torbjörn Eriksson


Region sydöstra Sverige

 • Blekinge län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län


Regionansvarig: Carina Hermansson
WTC (World Trade Center ) Södra Järnvägsgatan 4 A,  352 34 Växjö
Telefon direkt: +46 10 455 38 58
Telefon mobil: +46 70 664 84 47
Telefon växel: +46 10-455 38 50
E-post: Carina Hermansson


Region mellansverige

 • Dalarnas län
 • Värmlands län
 • Västmanlands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län 
 • f d Skaraborgs län


Regionansvarig: Jonas Mörnås Bergmark
Köpmangatan 23-25, 702 23 Örebro
Telefon direkt: +46 10 455 38 67
Telefon mobil: +46­ 70 581 40 55
Telefon växel: +46 10-455 38 50
E-post: Jonas Mörnås Bergmark