Träffpunkt IKEM

I våra regioner finns nätverksgrupper, där företagsrepresentanter tillsammans med representanter från oss träffas för att diskutera aktuella ämnen. Träffarna genomförs under namnet Träffpunkt IKEM två gånger per år, höst och vår.

Nätverksträffar med arbetsgivarfokus i din region. Ta tillfället i akt och träffa kollegorna på företagen i din närhet. Anmäl dig till våra träffar!
Är du ny som medlem eller ny på jobbet? Kontakta ditt regionkontor för att höra hur Träffpunkt IKEM fungerar i din region.
 

Tider för varje Träffpunkt IKEM

Kaffe och samling 09.00
Start av Träffpunkt IKEM 09.30
Avslut 13.00

Vårens Träffpunkt IKEM planeras till vecka 10 och 11, 2018
 

Varmt välkommen!

Regionkontoren

IKEM har sex regioner; östra, norra, västra, södra, sydöstra och mellan. Varje region har en regionansvarig.


Region östra Sverige

 • Gotlands län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län


Regionansvarig: Thomas Hermansson
Storgatan 19, Box 55915, 102 16 Stockholm
Telefon direkt: +46 10 455 38 59
Telefon mobil: +46 72 713 98 09
Telefon växel: +46 10 455 38 50
E-post: Thomas Hermansson


Region norra Sverige

 • Gävleborgs län
 • Jämtlands län
 • Norrbottens län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län


Regionansvarig: Thomas Hermansson
Storgatan 19, Box 55915, 102 16 Stockholm
Telefon direkt: +46 10 455 38 59
Telefon mobil: +46 72 713 98 09
Telefon växel: +46 10 455 38 50
E-post: Thomas Hermansson


Region västra Sverige

 • Hallands län
 • Västra Götalands län förutom f d Skaraborgs län


Regionansvarig: Dan Sahlén
Södra Hamngatan 53, Box 404, 401 26 Göteborg
Telefon direkt: +46 10 455 38 81
Telefon mobil: +46 70 524 36 03
Telefon växel: +46 10-455 38 50
E-post: Dan Sahlén


Region södra Sverige

 • Skåne län


Regionansvarig: Torbjörn Eriksson
Jörgen Kocksgatan 1 B, Box 186, 201 21 Malmö
Telefon direkt:+46 10 455 38 54
Telefon mobil: +46 70 219 88 95
Telefon växel: +46 10 455 38 50
E-post: Torbjörn Eriksson


Region sydöstra Sverige

 • Blekinge län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län


Regionansvarig: Carina Hermansson
WTC (World Trade Center ) Södra Järnvägsgatan 4 A,  352 34 Växjö
Telefon direkt: +46 10 455 38 58
Telefon mobil: +46 70 664 84 47
Telefon växel: +46 10-455 38 50
E-post: Carina Hermansson


Region mellansverige

 • Dalarnas län
 • Värmlands län
 • Västmanlands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län 
 • f d Skaraborgs län


Regionansvarig: Jonas Mörnås Bergmark
Köpmangatan 23-25, 702 23 Örebro
Telefon direkt: +46 10 455 38 67
Telefon mobil: +46­ 70 581 40 55
Telefon växel: +46 10-455 38 50
E-post: Jonas Mörnås Bergmark