Träffpunkt IKEM region Östra Sverige

Här kan du se aktuella nätverksträffar som ordnas i din närhet. Syftet med träffarna är att under informella former skapa ett kontaktnät mellan företagen i regionen och att vi förmedlar aktuella arbetsgivarfrågor.

Vi anordnar två gånger per år Träffpunkt IKEM - det vill säga nätverksträffar för medlemsföretagen i regionen där vi presenterer nyheter och aktuella ämnen. Har du tips eller önskemål på vad du skulle vilja att vi tog upp, tveka inte att höra av dig. Vill du vara med i våra nätverk? Hör av dig!

Välkommen till TRÄFFPUNKT IKEM 

GDPR med HR-inriktning

Den 25 maj 2018 börjar den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) gälla som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Förändringen påverkar alla företag när det gäller bland annat hantering av personuppgifter. På vårens Träffpunkt IKEM anordnar vi föreläsningar på fyra platser med Martin Brinnen, jurist och juridisk rådgivare inom området dataskydd, och Daniel Westman, jurist och specialiserad på IT- och medierätt. De kommer bland annat att ta upp nyheterna med dataskyddsförordningen och speciellt inrikta sig på HR och arbetsrätt.

– Vi är mycket glada över att vi fått möjlighet att anlita Martin Brinnen och Daniel Westman till våra Träffpunkter, säger Carina Hermansson, rådgivare och förhandlare och regionansvarig på IKEM. Martin och Daniel är efterfrågade experter på området och kommer att ge våra medlemsföretag bra kunskap om hur GDPR påverkar HR-arbetet och arbetsrätten.

Innehåll:
Träffarna tar sin utgångspunkt i att förbereda dig inför förändringen som följer med den nya dataskyddsförordningen. Du kommer att få lära dig vad som gäller idag och vilken förändring som dataskyddsförordningen innebär. Nyheter med inriktning på HR och arbetsrätt kommer att presenteras. Du kommer att få med dig praktiska tips och en checklista som är användbar i arbetet med att anpassa verksamheten till de nya reglerna.

Föreläsarna:

Martin Brinnen är jurist och juridisk rådgivare inom området dataskydd. Martin Brinnen har lång erfarenhet av dataskyddsfrågor från sitt arbete på Datainspektionen där han har arbetat med bl a tillsyn, inspektioner, rättsprocesser samt utbildning och föreläsningsverksamhet. Martin medverkar på Träffpunkterna i Göteborg och i Växjö.

Daniel Westman är jurist och specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bland annat med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Daniel Westman är verksam som fristående rådgivare åt företag och myndigheter samt som forskare i rättsinformatik. Daniel medverkar på träffpunkterna i Stockholm och i Malmö.

Fakta om GDPR

Allmänna dataskyddsförordningen – GDPR efter den engelska förkortningen General Data Protection Regulation – är en EU-förordning som börjar gälla den 25 maj 2018. Förordningen börjar gälla direkt i alla medlemsstater inom EU och ersätter tidigare nationella bestämmelser. Det innebär att den i Sverige kommer att ersätta Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med GDPR är att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter inom EU. Den nya förordningen innebär många förändringar som påverkar bland annat hur företag behandlar och lagrar personuppgifter.


När och var:
På alla platser börjar vi kl 12.00 med gemensam lunch. Träffpunkten startar sedan kl 13.00 och avslutas 16.00.
Vi kommer vara i Göteborg 5 mars, Växjö 6 mars, Stockholm 14 mars och Malmö 15 mars.
Kostnad: 
1 000 kr per person exkl. moms. 

Varmt välkommen!

Thomas Hermansson
Regionansvarig Östra Sverige

Anmälan Träffpunkt IKEM