Träffpunkt IKEM Södra Sverige

Här kan du se aktuella nätverksträffar som ordnas i din närhet. Syftet med träffarna är att under informella former skapa ett kontaktnät mellan företagen i regionen och att vi förmedlar aktuella arbetsgivarfrågor.

Två gånger per år anordnar vi Träffpunkt IKEM - som är nätverksträffar för våra medlemsföretag  i regionen. 

Har du tips eller önskemål   på vad du vill att vi tar upp,  tveka inte att höra av dig.

Vill du vara med i våra nätverk? Hör av dig.

 

Anmälan Träffpunkt IKEM