Medlemskap i IKEM

IKEM är en bransch- och arbetsgivarorganisation som företräder omkring 1.400 svenska och utlandsägda företag med 70.000 medarbetare. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag.

IKEM företräder också medlemmar från andra branscher, till exempel sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor.

Arbetsgivarfrågor

Arbetsgivardelen inom IKEM förhandlar om löner och allmänna villkor för att sluta kollektivavtal för medlemsföretagen samt stöttar dem i centrala förhandlingar. Medlemsföretagen har tillgång till löpande rådgivning kring lagar och avtal, hjälp med lokala förhandlingar och juridisk assistans i domstolsprocesser.

Branschfrågor

Branschdelen inom IKEM har medlemsföretag som är tillverkare och leverantörer av kemikalier och plastprodukter i Sverige. IKEM arbetar aktivt med information till medlemmar, myndigheter och utredningar. IKEM företräder också företagen i kontakter med myndigheter, departement och politiker, är remissinstans och opinionsbildare.