Välkommen som medlem i IKEM

Vi stöttar och ger råd. Vi driver och påverkar. Vi bevakar och utbildar. IKEM är en bransch- och arbetsgivarorganisation som företräder omkring 1.400 svenska och utlandsägda företag med 70.000 medarbetare.

Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag.
IKEM företräder också medlemmar från andra branscher, till exempel sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor.

Branschfrågor

Branschdelen inom IKEM har medlemsföretag som är tillverkare och leverantörer av kemikalier och plastprodukter i Sverige. IKEM arbetar aktivt med information till medlemmar, myndigheter och utredningar. IKEM företräder också företagen i kontakter med myndigheter, departement och politiker, är remissinstans och opinionsbildare.
 
Ett bra initiativ är Hej industrin som handlar om att bjuda in barn att besöka industrin. Det här är en aktivitet där vi känner att vi vill dra vårt strå till stacken.

Arbetsgivarfrågor

Arbetsgivardelen inom IKEM förhandlar om löner och allmänna villkor för att sluta kollektivavtal för medlemsföretagen samt stöttar dem i centrala förhandlingar. Medlemsföretagen har tillgång till löpande rådgivning kring lagar och avtal, hjälp med lokala förhandlingar och juridisk assistans i domstolsprocesser.
 
Vi är medlemmar i flera arbetsgivarorganisationer men IKEM är helt klart överlägsna när det kommer till att snabbt dela med sig av viktiga nyheter och matnyttig information. 

 

Här kan du läsa mer om vad våra medlemsföretag tycker om oss.