Två kompetensområden ger dubbel styrka

IKEM är resultatet av en fusion mellan branschorganisationen Plast- & Kemiföretagen och arbetsgivarförbundet Industri- och KemiGruppen. Genom att förena det bästa ur två världar kan vi erbjuda en fullfjädrad bransch- och arbetsgivarorganisation.

Fusionen innebär att vi har fördubblat värdet av ett medlemskap. Perfekt, då stor nytta för våra medlemmar är vårt yttersta mål.

Båda organisationerna har verkat länge. Plast- & Kemiföretagens föregångare Sveriges kemiska industrikontor startade sin verksamhet 1917 och Industri- och KemiGruppen bildades 1921 som Svenska Arbetsgivareföreningens allmänna grupp. Under årens lopp har både namnen ändrats och andra fusioner har genomförts.

IKEM blir till

Diskussioner om en sammanslagning av Plast- & Kemiföretagen och Industri- och KemiGruppen har förts från och till under några år.

Våren 2012 beslutade så båda organisationernas stämmor att inleda ett arbete som skulle leda till en fusion. Under året genomfördes bland annat intressentanalyser, dialogmöten med medlemsföretagen och utredningar. Under hösten 2012 togs de slutliga beslutet som bildade IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.