Alla nyheter

IKEM kommenterar felaktigheter om plast i ett inslag i Aktuellt.

Kommentar på inslag om plast i Aktuellt

17 februari 2017 Många har reagerat på inslaget i Aktuellt om plast den 14 februari. IKEM har nu skickat en kommentar till redaktionen om de sakfel som förekom både i inslaget och i den efterföljande chatten med Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi.

Svenska Hamnarbetarförbundet återkallar varslet om stridsåtgärder

17 februari 2017 Den 17 februari återkallade Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 alla pågående och varslade stridsåtgärder mot APM Terminals Gothenburg. Följaktligen återkallas också alla sympativarsel.
Lunchseminarium 16 mars med bland Reinfeldt och vd för Astra Zeneca Sverige AB med flera.

Lunchseminarium: Industrin, Sverige och framtiden

17 februari 2017 Den 16 mars är det lunchseminarium med Fredrik Reinfeldt som talar på temat Vart är världen, Sverige och industrin på väg? Två namnkunniga paneler diskuterar industrins roll, behov och möjligheter. En av de medverkande är Jan-Olof Jacke vd på IKEM:s medlemsföretag Astra Zeneca Sverige AB.
Positiva besked från Europaparlamentet om utsläppshandeln.

Positiva besked från Europaparlamentet om utsläppshandeln

17 februari 2017 Europaparlamentet har efter behandling i industri- respektive miljöutskottet nu levererat sina synpunkter på hur det europeiska utsläppshandelssystemet, ETS, bör förändras. Parallellt med detta arbetar medlemsstaterna i EU även för att komma överens om en gemensam syn i frågan på Miljöministermötet (Rådet) den 28 februari. Om medlemsstaterna lyckas att komma överens kommer förhandlingarna mellan Rådet och Europaparlamentet därefter att inledas.
I september 2017 kommer det internationella standardiseringsorganet ISO att starta en ny kommitté med fokus på miljöaspekter inom plastområdet

Standarder för miljöaspekter inom plastområdet

16 februari 2017 I september kommer det internationella standardiseringsorganet ISO att starta en ny kommitté med fokus på miljöaspekter inom plastområdet, som återvinning, nya råvaror och marin nedskräpning. Därför håller den nationella motsvarigheten SIS, Swedish Standards Institute, ett intressentmöte den 14 mars.
Välkommen till Bioekonomiriksdag 14-15 mars!

Välkommen till Bioekonomiriksdag!

15 februari 2017 Vi samlar nyckelpersoner och centrala beslutsfattare från bioekonomiföretag och organisationer över hela landet till en Bioekonomiriksdag 14-15 mars i Örnsköldsvik. Dagarna byggs upp kring tre utmaningar som bioekonomi står inför som Uppskalning och testbäddar, Behovet av efterfrågan på gröna produkter samt Regelverk och styrmedel som påverkar bioekonomins framväxt. IKEM, Skogsindustrierna, Näringsdepartementet, Vinnova, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrland, Örnsköldsviks kommun, Cleaner Growth processum är arrangörer. Anmäl dig senast 28 februari.
Diplomutdelning på arragemanget Plastindustrins komptensutmaning. IKEM och Teknikcollege Västra Småland var arrangörer.

Kompetensutveckling och diplomutdelning i plastindustrin

14 februari 2017 Plastbearbetande företag, kommunpolitiker, facket, arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare i Småland samlades 1-2 februari då IKEM tillsammans med Teknikcollege Västra Småland arrangerade Plastindustrins kompetensutmaning. Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning tycker dagarna innehöll många kreativa diskussioner om behovet av kompetensutveckling i plastindustrin. Evenemanget samlade ett 70-tal gäster.

Höga ingångslöner hindrar nyanställningar

13 februari 2017 Frysta ingångslöner är en viktig fråga för IKEM i avtalsrörelsen. Nivån på ingångslönerna påverkar företagens möjligheter att anställa, framför allt medarbetare utan rätt utbildning och erfarenhet som behöver läras upp på plats.
Mikael Joki flankeras av IKEM:s regionansvarige Thomas Hermansson till vänster och chefsekonom Carl Eckerdal till höger.

Avtal17-träff i Eskilstuna

9 februari 2017 Svenskt Näringsliv anordnar aktiviteter runt om i landet med anledning av Avtal17. IKEM deltog tillsammans med Teknikföretagen och Installatörsföretagen på Svenskt Näringslivs pressträff i Eskilstuna.

Med anledning av DN:s artiklar om plaståtervinning

8 februari 2017 Dagens Nyheter, DN, har i flera artiklar uppmärksammat en tidigare nyhet där det framkommer att ett av de företag som sorterar plast i Sverige avsiktligt lämnat vilseledande redovisning.