Alla nyheter

Henrik Stävberg, biträdande förhandlingschef på IKEM. Foto: Bengt Säll

Slutspurt i förhandlingarna

21 mars 2017 Det är nu mindre än två veckor kvar till den 31 mars då IKEM:s kollektivavtal med IF Metall och tjänstemannaorganisationerna löper ut. Sedan början av mars har de opartiska ordförandena (OpO) följt förhandlingsarbetet men låtit parterna förhandla vidare. Parterna ska nu två veckor före utlöpningsdatum redovisa förhandlingsläget för OpO, vilka förhandlingsfrågor som är lösta men även vad parterna inte kunnat enats om.

Hur påverkas jobben i Upplands-Bro av avtalsrörelsen 17

20 mars 2017 ”Vi är beroende av att våra kunder är konkurrenskraftiga och att det byggs i Sverige. Idag ser det bra ut men det finns hela tiden en oro att marknaden ska ge vika nu när vi har expanderat och anställt mer personal” säger Maria Rosén, VD och ägare på Hallbyggarna Jonsereds.

Teknikcollege har ny styrelse

20 mars 2017 2 mars höll Teknikcollege sitt årsmöte i vilket ett 50-tal personer deltog från Industrirådets medlemsorganisationer och de certifierade Teknikcollege-regionerna. På mötet blev Jonas Hagelqvist som är IKEM:s vd invald i Teknikcollege styrelse.
Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Motströms utveckling under 2016 för IKEM:s branscher

17 mars 2017 IKEM:s konjunkturenkät för fjärde kvartalet 2016 stämmer på avgörande punkter med den bild som förmedlats av den offentliga statistiken. Det är inte någon entydigt robust utveckling som redovisas av företagen, även om försäljning på hemmamarknaden, lönsamheten och produktiviteten var svagt positiva. Konjunkturen för Sveriges kemi- och innovationsföretag går inte i takt med den övriga ekonomin. Den viktigaste förklaringen till det återfinns i en negativ exportutveckling, på helåret bidrog det till att trycka ner företagens produktionsvolymer.
SPICE3 levererar nyheter gällande Kemiindustrin

EU-nyheter gällande kemiindustrin

17 mars 2017 De senaste nyheterna gällande kemiindustrin innehåller information om CETA frihandelsavtalet som EU-parlamentet godkänt, EU:s åtgärdspaket avseende omställningen mot ren energi och Borealis erfarenheter av införande av ISO 50001.
Se gärna IKEM:s film om semesterår och antal semesterdagar.

Nytt semesterår och antal semesterdagar

9 mars 2017 Se gärna IKEM:s film i vilken vi berättar om semesterår och antal semesterdagar.
Jonas Hagelqvist och Lars Askelöf på väg att lämna IKEM:s svar på första skissen till nytt avtal.

IKEM lämnar svar på en första skiss till avtal

9 mars 2017 Under onsdagen fick IKEM en första skiss beträffande inriktningen för nya kollektivavtal från avtalsförhandlingarnas medlare, de opartiska ordförandena OpO, som de kallas. Idag kl 10.00 lämnade Jonas Hagelqvist och Lars Askelöf IKEM:s svar.
IKEM svarar på dina frågor om semester.

Svar på frågor om semester

7 mars 2017 Hur många dagar har en anställd med 30 dagars intjänad semester rätt att spara? Kan man förskjuta semesterperioden in i september? Dessa och fler frågor får du svar på under Arbetsgivarguiden och kapitlet Semester.

Ny del i YA-delegationens handledarutbildning ”Handleda någon med behov av extra stöd”

7 mars 2017 Funderar ni på att ta emot personer som har behov av extra stöd? En anledning till att en person kan behöva extra stöd kan vara en längre tids arbetslöshet. Arbetsgivaren, handledaren och kollegorna kan behöva tänka på vissa saker för underlätta introduktionen på arbetsplatsen. Därför har YA-delegationen kompletterat sin handledarutbildning till att även omfatta handledning för någon med behov av extra stöd. YA-delegationen är en statlig kommitté med ett operativt och utåtriktat uppdrag som stödjer arbetsmarknadens parter i utvecklingen av lärandet på arbetsplatserna
Den 25 april arrangerar IKEM en inspirationsdag för blivande konstruktörer och industridesigners på KTH.

Inspirationsdag om plast för blivande konstruktörer

6 mars 2017 Den 25 april arrangerar IKEM en inspirationsdag för blivande konstruktörer och industridesigners på KTH. Målsättningen är att öka kunskapen och intresset för de polymera materialen hos denna yrkesgrupp.