Alla nyheter

Har du synpunkter på de föreslagna nya gränsvärdena?

14 augusti 2017 I slutet av juni informerade vi om Arbetsmiljöverkets remiss med förslag till nya och reviderade hygieniska gränsvärden. Nu närmar sig slutdatum för att lämna in synpunkter. Totalt berörs ett 60-tal ämnen.

Nya regler om denaturering av teknisk sprit

24 juli 2017 EU-kommissionen har nyligen fattat beslut om nya bestämmelser som gäller vilka metoder som fr o m den 1 augusti ska vara godkända för att fullständigt denaturera alkohol.

Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion.

Stor efterfrågan på grön energi

12 juli 2017 Flera utspel i Almedalen handlade om hur industrin kan minska koldioxidutsläppen med hjälp av elektrifiering. En metod som fungerar bra på grund av att vi i Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion. Några av IKEM:s medlemsföretag som medverkade var exempelvis Preem och Cementa. Nu visar kemiindustrin i Europa att man även vill vara en aktör när det gäller övergången till förnybar energi.
 Välkommen till branschmöte där vi i indstrin uppdaterar oss om plastens utmaningar och möjligheter.

Plasten, världens bästa material, allt mer ifrågasatt

12 juli 2017 Kom till ett branschmöte där vi i industrin uppdaterar oss om plastens utmaningar och möjligheter. Träffa branschkollegor och framförallt berätta och diskutera hur du som företagare upplever situationen och hur du kan engagera dig och ditt företag.
I och med avtalsförhandlingarna 2017 har föräldraledighetstillägget omarbetats i sin helhet.

Nya regler för föräldraledighetstillägg

10 juli 2017 Som en del av avtalsuppgörelsen 2017 gällande Tjänstemannaavtalet, har reglerna för Föräldraledighetstillägg omarbetats i sin helhet. Den tidigare modellen med beräkning genom kalenderdagsavdrag och utbetalning i två delar tas nu bort. Det ersätts med en förenklad modell där tillägget betalas ut löpande under ledigheten för varje arbetsdag som tjänstemannen är helt föräldraledig.
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.

Hur vi når höjda mål med bättre och mer återvinningsbara förpackningar?

10 juli 2017 Hur återvinningsbar en förpackning är påverkas av val av plast, tryck, lim med mera och efterfrågan på materialet. Nu drar landets producenter igång en satsning för mer återvinningsbara förpackningar. Alla måste sträva mot ett cirkulärt tänkande, där tomma förpackningar ses som råvara till ny produktion. Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM, deltog i seminarium arrangerad av Dagens Nyheter och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen i Almedalen.
Benjamin Dousa, MUF som korades till segrare och blev Almedalens statsminister 2017.

Nu stänger vi Almedalens Industriområde för i år

7 juli 2017 Tack alla som kom och besökte något av våra närmare femtio seminarier, utställningar, debatter och mingel. Och tack till alla ni som följt oss i Almedalen via webben och sociala medier.
Plast är ett fantastiskt material som gör en stor samhällsnytta inom de flesta områden.

Ska Sverige bli först med att återvinna all plast?

7 juli 2017 Under Almedalsveckan arrangerade IKEM tillsammans med Teknikföretagen ett seminarium om hur ett plastreturraffinaderi kan göra Sveriges plastanvändning cirkulär. Frågan var om det finns en politisk vilja att förverkliga detta?
Greta Hjortzberg, IKEM (längst till höger) var en av seminariets moderatorer.

Industrins kompetensförsörjning 2030 - en framtidsspaning

6 juli 2017 TeknikCollege anordnade på Almedalens torsdagsmorgon en seminarieserie på temat industrins kompetensförsörjning 2030. Utgångspunkten för seminariet är att dagens skolbarn kommer att vara industrins medarbetare år 2030. Kommer utbildningssystemet klara av att utbilda ungdomar som kan arbete i vår industri, som kommer att kännetecknas av automation, digitala processer och höga kompetenskrav?
Lena Lundberg från IKEM (längst till höger) deltog i seminariet om förpackningsåtervinning.

Återvinningsbara förpackningar i cirkulär ekonomi?

6 juli 2017 Recycling & Miljöteknik, Packmarknaden arrangerade ett seminarium om återvinning av förpackningar där IKEM:s Lena Lundberg deltog i debatten från scenen.