Alla nyheter

Stämman 2018 – boka in den 15 maj

22 mars 2018 Tisdagen den 15 maj har IKEM sin stämma dit alla medlemsföretag är välkomna. Vi börjar kl 15.00 med de formella delarna och därefter genomförs ett seminarium tillsammans med Vetenskap & Allmänhet under rubriken #HurVetDuDet?
Bioinnovation utlyser tillsammans med Finlad möjlighet att ansöka om anslag för utveckling av processteg för kommersiell tillverkning av biobaserade kemikalier och material med stor marknadspotential.

BioInnovation: Gemensam utlysning Sverige-Finland

20 mars 2018 Det finns många demonstrationer av biobaserade lösningar i labbskala, men i stor utsträckning saknas tekniska processer för realisering av dessa. BioInnovation utlyser nu gemensamt med Finland möjlighet att ansöka om anslag för utveckling av processteg som är avgörande för kommersiell tillverkning av biobaserade kemikalier och material med stor marknadspotential. Sista ansökningsdag är 14 juni klockan 14.00.
Delta i pilotkursen Bättre Arbetsmijö!

Delta i pilotkursen Bättre Arbetsmiljö!

20 mars 2018 Kom med som testdeltagare pilotomgången av kursen Bättre arbetsmiljö, BAM 26-28 juni i Stockholm! IKEM har tillsammans med andra förbund och Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram kursen som kommer hållas av Prevent. BAM är en av Sveriges största arbetsmiljöutbildningar.

Förlängd tid för klampning

19 mars 2018 I slutet av februari kom regeringens lagrådsremiss om ändringar i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Förslaget innebär att tidsgränsen för hur länge exempelvis klampning får bestå förlängs från 24 timmar till 36 timmar. Lagändringarna föreslås gälla från och med 1 juli 2018.

Plastbärkassen är bäst

19 mars 2018 Papperspåsen måste återanvändas över 40 gånger innan den är bättre för miljön än en vanlig plastbärkasse. Detta visar en ny analys från Danska Miljøstyrelsen som utarbetats av DTU Miljø. Plastbärkassen är därför det bästa valet ur miljösynpunkt.
Ordning och reda på vägarna

Ordning och reda på vägarna

19 mars 2018 I lagrådsremissen som kom i slutet av februari föreslås ändringar i de straffrättsliga reglerna om beställaransvar i bland annat yrkestrafiklagen (2012:210). Skärpningen innebär att den beställare som sluter avtal med en trafikutövare ska kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd. Ändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2018.

Konfliktreglerna och den svenska modellens utmaningar

15 mars 2018 Vilka konsekvenser har de internationellt unika konfliktreglerna för den svenska arbetsmarknaden? Hur påverkar globalisering, digitalisering och andra omvärldsförändringar företagande och jobb i Sverige? Hur kan arbetsmarknaden bli mer flexibel? Ratio bjuder, tillsammans med IKEM in till ny kunskap om samhälle, ekonomi och företagande den 10 april i Stockholm

Bättre balans i elnätsregleringen nödvändig

14 mars 2018 IKEM välkomnar energiminister Ibrahim Baylans besked om att förändringar av dagens regelverk måste till för att lösa problemet med oskäliga nätavgifter.
Sverige värd för möte om globalt avtal för kemikalier

Sverige värd för möte om globalt avtal för kemikalier

12 mars 2018 Den 12 -15 mars är Sverige värd för ett internationellt strategimöte om kemikalier och avfall. Ambitionen är att få till ett globalt ramverk för kemikalier och avfall likt det Parisavtal som finns för klimatet. Sverige ska vara pådrivande i arbetet enligt ett pressmeddelande från regeringen.
Brist på digital kompetens hindrar nyanställningar

Brist på kompetens största hindret

8 mars 2018 Den svenska kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummibranscherna visar fortsatt tillväxt sista kvartalet 2017, enligt en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna. För att inte hamna på efterkälken i den globala konkurrensen automatiserar och robotiserar företagen allt mer. Trots detta växte antalet sysselsatta för andra året i rad. En majoritet av företagen anger brist på kompetens som största hindret för fortsatt teknikutveckling.