Alla nyheter

Industridagen 5 februari Linköping. Välkommen!

Dags att anmäla sig till Industridagen 2018!

13 december 2017 Under 12 effektiva industritimmar i Linköping får du möta tunga företrädare för industri och politik och gå på djupet hos företag, forskare och morgondagens digitala rockstars. Temat för dagen är Människan i digitaliseringen.
Testa Virtual Reality och skapa framtidens kompetensutveckling!

Testa Virtual Reality och skapa framtidens kompetensutveckling!

12 december 2017 Hur kan vi använda VR-tekniken för att kompetenssäkra svensk industri och utveckla framtidens kompetensförsörjning? Det ska IKEM ta reda på i samarbete med Livsmedelsföretagen, IF Metall och Livs. Du och ditt företag kan vara med och testa Virtual Reality och undersöka hur tekniken kan användas på bästa sätt. Välkommen att anmäla dig och dina kollegor till våra VR-workshops i januari och februari.
Från vänster: Eric Ossian, Max M Mohammadi, Jockum Torgil och Gusten Danielsson.

Från Almedalen till USA

12 december 2017 År 2016 tog Cellink hem utmärkelsen Årets startup i entreprenörstävlingen Serendipity Challenge under Almedalsveckan i Industriområdet. Dessutom tilldelades företaget Industrins pris. År 2017 fick SaltX Industrins pris och utsågs även till Årets tillväxtbolag. Nu har de varit på resa till New York och San Francisco tillsammans med övriga vinnare i tävlingen.
Fr. v: Mikael Nordlander, head of R&D portfolio Vattenfall, Sören Eriksson, affärsutvecklare PREEM, Mikael Möller, näringspolitisk chef IKEM, Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa, Lars Tysklind (L) och Mattias Jonsson (S)

Elektrifiering kan minska kemiindustrins utsläpp med 70 procent

11 december 2017 Elektrifiering inom industrin är en viktig del i omställningen mot ett hållbart samhälle. Under ett lunchseminarium i riksdagen diskuterades vilken roll elektrifiering kan spela för att minska koldioxidutsläppen. Seminariet arrangerades av riksdagsledamöterna Mattias Jonsson (S) och Lars Tysklind (L) även riksdagsledamöter och representanter från både kraft- och tillverkningsindustri deltog.
Från vänster Magnus Huss, Anneli Kouthoofd, Johannes Karlström och Peter Söderberg.

Tävling: Nya ögon på plast i arkitekturen

8 december 2017 Nu har juryn i arkitekturtävlingen "Nya ögon på plast i arkitekturen" haft sitt första möte och diskuterat inkomna bidrag från arkitekturstudenter. IKEM och Stockholmsmässan/Nordbygg står bakom tävlingen med stöd av Sveriges Arkitekter. Tävlingsuppgiften var att rita ett café helt i plast. Vinnande bidrag kommer att byggas och fungera som en kreativ mötesplats under Nordbygg på Stockholmsmässan i april 2018.

Plastbranschen välkomnar ny FN-resolution om marint skräp

8 december 2017 På FN:s tredje internationella miljömöte, UNEA3, antog världens miljöministrar en resolution om marin nedskräpning och mikroplast. The World Plastics Council säger i ett uttalande att resolutionen är i linje med den växande globala insikten att vi måste investera i förbättrad avfallshantering, speciellt i tillväxtekonomier med stora populationer nära floder och kuster.
Kungörelsen avseende personlig skyddsutrustning upphävs

Gamla regler om utförande av personlig skyddsutrustning upphävs

8 december 2017 EU:s nya förordning och den kompletterande svenska lagen leder till att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning upphör att gälla.

Ge oss input: Remiss om föreskrifter om Smittrisker

7 december 2017 Syftet med förändringen som föreslås i remissen är att förtydliga reglerna om arbete som innebär smittrisker, både när smittämnena förekommer oavsiktligt och när arbetet avser smittämnena som sådana. De föreslagna reglerna fokuserar på hygieniska förebyggande åtgärder. Risker som inte är smittrisker föreslås istället hanteras i andra föreskrifter. Också två nya sanktionsavgifter införs. IKEM bedömer att de nya föreskrifterna kan vara av betydelse för tillverkande läkemedelsföretag men även företag som arbetar med renhållning och återvinning.

Remiss: Kemiska arbetsmiljörisker

7 december 2017 Nu anpassas föreskrifterna till de nya reglerna om ”användning och kontroll av trycksatta anordningar” som gäller från och med 1 december. Ändringen medger att märkningen av rörledningar kan placeras utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till förhållandena på platsen istället för att en märkning alltid ska vara synlig, vilket är en anpassning till gällande EU-direktiv. Produktnamn får i det nya förslaget ersättas med annan beteckning som identifierar innehållet. Sanktionsavgiften för tryckluftsledningar som inte är märkta med faropiktogram tas bort.
Se IKEM:s film som ger dig som är arbetsgivare råd inför semesterförläggning vid stängning över jul- och nyårshelgerna.

Semesterförläggning vid stängning över jul- och nyårshelger

7 december 2017 På två minuter får du som är arbetsgivare råd inför semesterförläggning vid stängning över jul- och nyårshelgerna.