Alla nyheter

Ny förpackningslag i Tyskland

22 juni 2017 Svenska företag som exporterar förpackade varor till Tyskland berörs av den nya förpackningslagstiftningen som nyligen har beslutats om av det tyska parlamentet. Bland annat behöver företagen registrera sig och lämna in uppgifter om förpackningsmängder till en nyinrättad myndighet.

Skärpt klassificering av bisfenol A

22 juni 2017 EU har beslutat att bisfenol A även har hormonstörande egenskaper. Tillverkarna är mycket oroade över medlemsstaternas beslut som man anser inte överensstämmer med de vetenskapliga bevisen. Det är också tvärtemot slutsatsen från den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Arbetstidsförkortning till pension

21 juni 2017 Arbetstidsförkortning enligt IKEM:s kollektivavtal för både arbetare och tjänstemän ger möjlighet att använda värdet av den avtalade arbetstidsförkortningen genom inbetalning av kompletterande pensionspremier för den anställde. Möjligheten har funnits i många år men används endast i begränsad omfattning. Detta trots att de befintliga pensionssystemen inte kommer att ge det ekonomiska utfall efter pensioneringen som man tidigare räknat med.
Riksföreningen Teknikcollege fått beskedet att ett finansiellt stöd på 35 miljoner tilldelas fördelat på tre år.

35 miljoner till Teknikcollege

20 juni 2017 Hösten 2016 gick svenska ESF-rådet, Europeiska socialfonden, ut med utlysningen “Underlätta ungas etablering i arbetslivet genom förbättrad Yrkesutbildning”. Nu har Riksföreningen Teknikcollege fått beskedet att ett finansiellt stöd på 35 miljoner tilldelas fördelat på tre år.
Henrik Stävberg, biträdande förhandlingschef på IKEM. Foto: Bengt Säll

Avtal för tvättindustrin klart

20 juni 2017 Under måndagskvällen den 19 juni kom IKEM och IF Metall överens om ett nytt kollektivavtal för tvättindustrin. Avtalet är treårigt såsom övriga kollektivavtal som tecknats denna vår och gäller för perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2020. Avtalet följer övriga avtal som tecknats inom industrin och det så kallade märket på 6,5 % för avtalsperioden.

De flesta avtal finns nu som pdf

20 juni 2017 Alla IKEM:s kollektivavtal utom tvättavtalet finns publicerade som pdf:er här på webbplatsen.
Eddie Andersson, ny förhandlare och rådgivare på IKEM.

Ny rådgivare och förhandlare

15 juni 2017 IKEM hälsar Eddie Andersson välkommen som ny rådgivare och förhandlare. Eddie Andersson kommer närmast från Unionen.

PVC-branschens bidrag till cirkulär ekonomi

14 juni 2017 PVC-branschens frivilliga program för hållbar utveckling ”VinylPlus” har nyligen presenterat sin årliga lägesrapport. Den visar att branschen är på god väg att uppfylla vart och ett av de fem utmaningarna i programmet. Arbetet får också allt mer uppmärksamhet av viktiga aktörer inom hållbarhet.
Magnus Huss, förbundsdirektör på IKEM, Miljöminister Karolina Skog som inviger seminariet Cirkulär ekonomi samt Anders Ferbe, IF Metall.

IKEM i Almedalen 2017

13 juni 2017 Den 2 - 9 juli inträffar årets största politiska event – Almedalsveckan. IKEM är förstås på plats. Vi genomför seminarier, ordnar utställningar och deltar i den politiska debatten kring frågor som är viktiga för våra medlemmar. Genom initiativet Industrin tar matchen ser vi till att lyfta industrifrågorna.

Anders Thelander, Borealis, och Greta Hjortzberg, IKEM, m.fl. besöker den Teknikcollegecertifierade Processteknikutbildningen vid Nösnäsgymnasiet i Stenungsund.

Kompetensbrist och matchningsproblem stort tillväxthinder

13 juni 2017 Kompetensbrist och matchningsproblem är företagens största tillväxthinder. En grundsten i industrins kompetensförsörjning är gymnasieskolan. IKEM är därför oroade över att regeringen överväger att skära ner på yrkeskurserna i gymnasieskolans yrkesprogram och därmed försämra kompetensförsörjningen för svenska industriföretag. Varför ska kemiindustrins företag välja att investera i produktion i Sverige om vi inte har tillgång till den kompetens som behövs?