Alla nyheter

Sambanden mellan psykisk ohälsa och skadligt bruk

21 september 2018 Alna ger kostnadsfria seminarier i Stockholm 9 oktober och i Sundsvall 26 oktober. Psykisk ohälsa har de senaste åren uppmärksammats mycket ur olika perspektiv och påverkar i allra högsta grad arbetsplatsen. Alna ger råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol, läkemedel, droger, spel, med mera i arbetslivet.

Teknikcollege rikskonferens

21 september 2018 Riksföreningen Teknikcollege Sverige välkomnar dig till 2018 års rikskonferens i Västerås.

Stort intresse för IKEM:s konjunkturbrev

21 september 2018 I gårdagens Dagens Industri intervjuades IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal om IKEM:s senaste konjunkturbrev. I dag publicerar Aktuell Hållbarhet IKEM:s debattartikel som bygger på de svar om cirkulär ekonomi som också ställdes i den senaste konjunkturenkäten.

IKEM:s arbetsmiljönätverk – välkommen att delta!

21 september 2018 Vårt nätverk är nu inne på sitt tredje år vilket vi tycker är roligt! Den 14 november har vi nästa träff i våra lokaler i Stockholm.
Från vänster: Rebecca Wennerberg, Märit Hammarström, Bo Olsson, Pontus Alm och Kristina Neimert Carne

Vi är branschföreningens experter

20 september 2018 Exklusivt för dig som är medlem i IKEM:s branschförening är att du kan kontakta rådgivningen och ställa frågor till oss experter inom ett brett område som rör kemiindustrin. Vi utbildar också och ger möjlighet att delta i nätverk och inspirerande konferenser. Vi tipsar här om aktuella utbildningar, konferenser och nätverk som kan vara intressant för dig.
Carl Eckerdal chefekonom på IKEM.

Konjunkturen vänder upp igen i kemiindustrin

20 september 2018 Under årets första kvartal rådde stiltje i tillväxten inom kemiindustrin och det fanns anledning att tro att konjunkturtoppen var passerad. Kvartal två överraskade positivt och nu förutspår kemiföretagen en fortsatt god försäljningstillväxt under andra halvan av 2018, det visar en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna. Ökade försäljningsvolymer till Kina och Norge kan vara en viktig delförklaring.
Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Pilotprojekt för effektivare tillståndsprövning

19 september 2018 Planerar ni att söka nytt eller ändrat tillstånd enligt miljöbalken under 2019? Då kanske du vill vara med i IKEM:s projekt som handlar om effektivare miljöprövning som pilotanläggning?

Få överblick över kemikaliereglerna i Sverige

18 september 2018 I höst den 23 oktober erbjuder IKEM ”Kemikalielagstiftningen i Sverige – översiktskurs”. Vi gav samma kurs i april och det var då flera medlemmar som hörde av sig och undrade om den skulle komma igen och nu får du chansen! Kursen hålls i Stockholm.
Lisa Wastelius är en av IKEM:s kompetenta rådgivare och förhandlare.

Vi är experter på arbetsrätt och förhandling

18 september 2018 Många arbetsgivare kan uppleva tidspress och att det är svårt att hinna sätta sig in i nya arbetsrättsliga regler. Oro för att göra fel som leder till tvister och skadestånd och kanske rent av rättsprocesser kanske också är som mörka moln. Men glöm inte att du alltid kan kontakta oss på IKEM så snart du är det minsta osäker. Du behöver inte ha koll på allt nytt, det viktiga är att ha en grundläggande förståelse för arbetsrätten.

Kom på AV-seminarium om Reach och arbetsmiljö!

5 september 2018 Vill du veta mer om hur arbetsmiljölagstiftningen och Reach-förordningen hänger ihop? Kom då till Arbetsmiljöverkets seminarium där denna och närliggande frågor kommer att diskuteras. Seminariet som är en del i EU:s arbetsmiljökampanj ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt” äger rum på flera orter i landet.