Alla nyheter

Alnas tips inför julfesten

30 november 2018 Jultider och julfester är ett bra tillfälle att se över policyn. Det är alltid bättre att förekomma än att förekommas…

Karensdag ersätts med karensavdrag

28 november 2018 Begreppet karensdag avskaffas i lagen och ersätts av det nya begreppet karensavdrag den 1 januari 2019. IKEM:s medlemsföretag ska dock alltid tillämpa kollektivavtalens sjuklöneregler.
Carl Eckerdal chefekonom på IKEM.

Konjunkturavmattning väntar runt hörnet för kemiindustrin.

22 november 2018 Varje kvartal får medlemsföretagen svara på en konjunkturenkät från IKEM. Nu publicerar vi konjunkturenkäten för kvartal tre. Den visar att kemiindustrin har gått in i en försiktigare tillväxtfas. Företagen går fortfarande för högtryck med ett högt kapacitetsutnyttjande, men nu kommer allt fler varningstecken som tyder på en vikande konjunktur.
Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.

Stort engagemang för plaståtervinning inom europeiska industrin

22 november 2018 Kommissionen välkomnar de frivilliga åtaganden som kommit in från industrin om att öka marknaden för återvunnen plast. De innebär att minst 10 miljoner ton återvunnen plast ska levereras år 2025. Kommissionen uppmuntrar samtidigt till ytterligare åtgärder när det gäller efterfrågan.

Vill du ställa ut på arbetsmarknadsdagen?

19 november 2018 Stockholms universitet bjuder in till arbetsmarknadsdag 13 februari 2019. Företag som vill träffa studenter inom matematik, fysik, astronomi, datalogi, kemi, miljövetenskap med mera, kan anmäla intresse om att delta som utställare senast den 25 januari.

Lär dig grunderna i arbetsmiljöarbetet

14 november 2018 Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt. 11 april är det kurs i Stockholm och 1 oktober i Göteborg.

BioLyftet - för plastföretag om hållbar innovation

14 november 2018 14 november lanseras BioLyftet på Elmia Underleverantörsmässa. BioLyftet är en utbildningssatsning som riktar sig till små och medelstora företag som praktiskt vill påbörja övergången till att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material.

IKEM, OpO och facken besöker kemiindustrin

14 november 2018 IKEM har varit på besök i den kemiska industrin tillsammans med Industriavtalets opartiska ordförande och motparterna i avtalet, IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Resan gick till IKEM:s medlemsföretag Borealis och Inovyn i Stenungssund och till Preemraff i Lysekil.

IKEM:s Lena Lundberg i radio-intervju om plast

7 november 2018 P4 Halland gör just nu en serie reportage om plast. I programserien, som de kallar Plastresan, intervjuas en vanligt miljömedveten familj, forskare och Naturskyddsföreningen. Som branschrepresentant har P4 Halland valt att intervjua Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.

Krav på rapportering av perfluorerade ämnen

6 november 2018 Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.