Alla nyheter

Byggnads säger upp avtal och varslar

28 februari 2013 Byggnads har sagt upp Byggavtalet och varslar om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Stridsåtgärderna träder i kraft 12 mars och 19 mars. Stridsåtgärderna omfattar cirka 3 000 av Byggnads medlemmar och berör cirka 80 företag på cirka 160 byggarbetsplatser och avser total arbetsnedläggelse, det vill säga strejk.

Kritiserat uppgiftskrav tas vidare

26 februari 2013 Förslaget om månadsuppgifter har mött kraftig kritik av tunga remissinstanser på grund av den administrativa och ekonomiska börda det skulle innebära för företagen. Men förslaget står trots det kvar på propositionslistan.

Viktigast är avtalens längd och nivån på kostnadsökningarna

22 februari 2013 Avtalsförhandlingarna pågår för närvarande för de avtal som löper ut sista mars. De opartiska ordförandena träder in i förhandlingarna den 1 mars.

Gör inte om misstagen som ledde till 90-talskrisen

21 februari 2013 Den svenska ekonomin befinner sig i lågkonjunktur och återhämtningen blir sannolikt långvarig. Under det senaste året har regeringen skruvat ner tillväxtprognoserna, Konjunkturinstitutet har förutspått fortsatta nedskärningar inom företagen och Riksbanken har konstaterat att ”tillväxten i svensk ekonomi är fortsatt svag”. Arbetslösheten är fortsatt hög.

Tekniska problem: Det går inte att logga in!

21 februari 2013 Just nu kan du tyvärr varken logga in på webbplatsen eller skapa en ny inloggning på grund av tekniska problem. Tekniker arbetar för en snabb lösning.
Under arbetsgivarguiden finns många intressanta referat från arbetsdomstolen.

Middagen var föreningsrättskränkning

21 februari 2013 Arbetsdomstolen (AD) har beslutat att middag för anställda som inte var fackliga medlemmar utgjorde föreningsrättskränkning.

Ska ingångslönen bli slutlön?

18 februari 2013 Svenskt Näringslivs skrift "Ska ingångslönen bli slutlön?" belyser problemen med forsatt löneutjämning.

Premier för avtalsförsäkringar

14 februari 2013 Under Arbetsgivarguiden på sidan Försäkringar redovisar vi för vad som kommer att debiteras företagen år 2013 för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden gällande pensioner och försäkringar. Vi presenterar alla kostnader i procent av lön.


Färre företagsamma i 111 kommuner

12 februari 2013 För första gången på tio år ökar inte andelen företagsamma människor i Sverige. Särskilt oroande är att de unga företagsamma blir färre i flertalet kommuner.

Personalförändringar hos oss

8 februari 2013 Vi vill informera om några personalförändringar hos oss på Industri- och KemiGruppen. Pia Wiséen Wernblom har utsetts till ny chefsjurist då Lars Sydolf gick i pension i slutet av januari. Den 11 mars får vi en ny rådgivare, Tomas Svartling, som närmast kommer ifrån JUSEK.