Alla nyheter

Fakta om jobbpakten

8 februari 2013 Industri- och KemiGruppen har tillsammans med övriga sektorer på arbetsmarknaden på regeringens initiativ deltagit i de samtal om en jobbpakt mellan regeringen och arbetsmarknadens parter som på senare tid omtalats i media. Svenskt Näringsliv som huvudorganisation har inte deltagit i dessa möten, men har haft en handfull informella möten med LO där bland annat förutsättningarna för att LO ska stödja utvecklingen av yrkesintroduktionsavtalen på förbundsnivå diskuterats. Redan 2010 kom Industri- och KemiGruppen och IF Metall överens om ett yrkesintroduktionsavtal.
IKEM - Innovations- och Kemiarbetsgivarna, fd Industri- och KemiGruppen, lämnade sitt bud på nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän till motparterna onsdagen den 6 februari kl 15.00.

Vi har lämnat bud på nya kollektivavtal

6 februari 2013 IKEM - Innovations- och Kemiarbetsgivarna, före detta Industri- och KemiGruppen, har överlämnat förslag på nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän till motparterna. Budet innebär 4,5 procent i löneökningskostnad under tre år.
Statistik från SCB visar att andelen jobb som går till utlandsfödda ökar.

Nya jobb till utlandsfödda ökar

5 februari 2013 Sju av tio jobb som skapas går till utrikes födda visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.
Gå gärna in på www.finfa.se!

Försäkringsinformation för arbetsgivare

31 januari 2013 Svenskt Näringslivs försäkringsinformation, Finfa, har lanserat sin nya webbplats, www.finfa.se. På webbplatsen kan du få rådgivning i försäkringsfrågor anmäla dig till kurser, och testa dina kunskaper inom försäkringsområdet.
Passa på att anmäla dig till kursen

Nya föreskrifter om belastningsergonomi

30 januari 2013 Från och med 1 december 2012 gäller Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter om belastningsergonomi AFS 2012:2. De nya föreskrifterna ersätter AFS 1998:1 och upphäver AFS 2000:1 som gäller manuell hantering.

Information om uppbörd av fackliga avgifter

29 januari 2013 Medlemsföretagen har sedan många år tillbaka en skyldighet att dra sina anställdas fackliga avgifter på lönen och redovisa det till IF Metall.
Jonas Hagelqvist är utsedd till VD för IKEM - Innovations- och Kemiindustrierna. Foto: Erja Lempinen.

Ledning för IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna utsedd

25 januari 2013 Jonas Hagelqvist har utsetts till VD och Magnus Huss till vVD för IKEM - Innovations- och Kemiindustrierna.
Rapportera in till medlemsuppgiften senast den 22 februari.

Nu kan du rapportera in medlemsuppgiften

25 januari 2013 Den 18 januari skickade Svenskt Näringsliv ut ett brev till alla medlemsföretag med information om hur rapporteringen av medlemsuppgiften ska gå till. Medlemsuppgiften ligger till grund för den årliga service- och medlemsavgiften och finansierar det arbete Industri- och KemiGruppen utför för att förbättra förutsättningarna för att driva företag och vara arbetsgivare i Sverige. Sista dagen för inrapportering är den 22 februari.

Kontakta alltid rådgivningen om du står inför en eventuell uppsägning.

Uppsägning på grund av personliga skäl

25 januari 2013 Uppsägning på grund av personliga skäl är, till skillnad från uppsägning på grund av arbetsbrist, uppsägningar som sker på grund av skäl hänförliga till den anställde personligen.
Dygnsvila innebär att den anställde har rätt till minst elva timmars sammanhängande arbetsfrihet per 24-timmarsperiod.

Två skäl åsidosätter dygnsvilan

24 januari 2013 Rådgivningen har fått flera frågor om rätten till dygnsvila kan åsidosättas om en anställd behöver gå en utbildning dagen efter ett skift.