Alla nyheter

En ändring i lagen om anställningsskydd, LAS, skulle försvåra för unga och utlandsfödda att komma in på arbetsmarknaden.

Regeringen slopar förslaget att begränsa möjligheten att visstidsanställa

24 januari 2013 Regeringen kommer inte att föreslå någon ändring i lagen om anställningsskydd, LAS, då detta skulle försvåra för unga och utlandsfödda att komma in på arbetsmarknaden.
Den sista mars löper fyra av Industri- och KemiGruppens avtal med IF Metall ut liksom tjänstemannaavtalet med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna.

Handlingsutrymmet på företagen måste bli större

23 januari 2013 Den sista mars löper fyra av Industri- och KemiGruppens avtal med IF Metall ut liksom tjänstemannaavtalet med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna. Kraven mellan parterna växlades strax innan jul och i mitten av januari drog förhandlingarna igång så smått. Nu är ett flertal förhandlingsdagar inbokade under januari och februari.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

Välkommet momsförslag från regeringen

17 januari 2013 En utredning föreslår en förenkling av hanteringen av moms för svenska företag som gör affärer med företag utanför EU. Enligt förslaget från den så kallade importmomsutredningen ska momsregistrerade företag redovisa och betala moms till Skatteverket istället för till Tullverket.
Observera att redovisningen inte är fullständig utan kommer att kompletteras med samtliga avgifter enligt avtal och lagstiftning 2013 så snart samtliga avgifter är kända, vilket de beräknas vara vid månadsskiftet januari/februari.

Avgifter till avtalsförsäkringar för arbetare

16 januari 2013 Här redovisas de avgifter som kommer att debiteras företagen för de åtaganden som följer enligt lag samt avgifterna avseende avtalsförsäkringar för arbetare under 2013.
Reglerna som gäller tidpunkten för pensioneringen måste bli flexiblare tycker AMF.

AMF vill att tidpunkten för pensioneringen blir flexiblare

15 januari 2013 "Pensionsrapport 2012", som är utgiven av AMF, visar att vi blir äldre och friskare och att allt fler jobbar även efter 65-årsdagen, vilket får till följd att pensionspengarna behöver räcka fler år. Men vi har ännu inte anpassat oss till den längre medellivslängden skriver AMF som därför bland annat vill ha större flexibilitet i reglerna som styr tidpunkten för pensionering så att det blir enklare för människor att förlänga sitt arbetsliv.

Drygt 30 IT-experter ska arbeta på IT-centret som ligger under Europol,Europeiska polisbyrån.Centret ska samarbeta med motsvarande myndigheter i medlemsländerna.

Nytt europeiskt center bekämpar brott på internet

9 januari 2013 Fredag den 11 januari invigs EU:s nya center mot IT-brott i nederländska Haag. Målet är att stoppa den ökande kriminaliteten på internet.
Tipsa gärna Svensk Handel om ditt företag drabbats av någon oseriös säljare.

Rådgivning för medlemmar som drabbats av oseriösa företag

9 januari 2013 Alla medlemsföretag hos Industri- och KemiGruppen har rätt att få kostnadsfri rådgivningen hos Svensk Handel i de fall företaget fått bluffakturor eller blivit kontaktade av företag med försäljningsmetoder som är vilseledande.
Det statliga stödet föreslås tillämpas som längst i 24 månader och endast i

Statligt stöd föreslås vid allvarliga kriser och korttidsarbete

8 januari 2013 En utredning inom Finansdepartementet har tagit fram ett förslag om statligt stöd vid så kallat korttidsarbete. Det statliga stödet föreslås användas vid allvarliga kriser. Utredningens förslag är ute på remiss och remisstiden går ut den 31 januari 2013.
Svenskt Näringsliv spår att arbetslösheten stiger trots en outnyttjad potential på arbetsmarknaden motsvarande en miljon jobb.

Nedgången i ekonomin fortsätter till sommaren

3 januari 2013 Höstens kraftiga inbromsning i industriproduktionen fortsätter. Konjunkturen bottnar till sommaren nästa år och följs av en osäker återhämtning. Arbetslösheten stiger, trots en outnyttjad potential på arbetsmarknaden motsvarande hela en miljon jobb. Prognosen för BNP-tillväxten under 2013 skrivs ner till 0,3 procent.
Du som rapporterar in företagets uppgifter kommer att få ett brev med information och inloggning från Svenskt Näringsliv.

Snart dags för medlemsuppgiften

1 januari 2013 Från och med mitten av januari går det att rapportera in uppgifter angående ert medlemskap till medlemsuppgiften.se. Dessa ligger till grund för den årliga service- och medlemsavgiften och finansierar det arbete Industri- och KemiGruppen utför för att förbättra förutsättningarna för att driva företag och vara arbetsgivare i Sverige.