Alla nyheter

Tävla om arbetsmiljöns Good Practice Awards

5 november 2018 Den europeiska tävlingen Good Practice Award är en del av den senaste EU-kampanjen (2018-2019) inom arbetsmiljöområdet, och som arrangeras av EU:s arbetsmiljöbyrå i Bilbao. Temat för arbetsmiljökampanjen är säker hantering av farliga ämnen. Nu söker vi goda svenska exempel på hur företag arbetat med kemiska arbetsmiljöfrågor.

Brandfarlig vara 2018

5 november 2018 Välkommen till konferensen "Brandfarlig vara" som vänder sig till dig som arbetar med brännbart damm och brandfarliga varor. Konferensen är den 27-28 november i Malmö.

Kemihjälpen får igång kemikaliearbetet

5 november 2018 Arbetsmarknadens parter har tillsammans med Prevent tagit fram Kemihjälpen som ger stöd åt företagen med att komma igång med kemikaliearbetet på arbetsplatserna. Sidan är framtagen av Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Har ditt företag en toxikolog anställd?

2 november 2018 Karolinska Institutet (KI) vill gärna veta hur institutets toxmasterutbildning fungerar i arbetslivet och hur man kan förbättra utbildningen så att den bättre motsvarar de krav som olika typer av arbetsgivare ställer. Läs mer här inunder och besvara enkäten.

Globalt åtagande ska förhindra nedskräpning

1 november 2018 Ellen MacArthur Foundation lanserade den 29 oktober ett globalt åtagande för att förhindra nedskräpning av plast vid källan. Åtagandet leds av Ellen MacArthur Foundation i samarbete med FN Miljö och är undertecknat av många av världens största förpackningsproducenter, varumärken, återförsäljare och återvinningsföretag samt regeringar och icke-statliga organisationer.

Skyddsmask 90 stoppas

1 november 2018 Enbart försvaret och polisen får i fortsättningen använda skyddsmask 90 enligt beslut från Arbetsmiljöverket. Anledningen är att masken inte är CE-märkt och därmed inte uppfyller reglerna för personlig skyddsutrustning som tillhandahålls på marknaden.

Prevent: Regelbanken ger koll

1 november 2018 Prevents webbaserade regelbank är ett hjälpmedel för dig som behöver hålla reda på alla lagar, förordningar, föreskrifter och EU:s regelverk som gäller på arbetsplatsen avseende arbetsmiljö och miljö. I webbverktyget finns även en stor mängd rättsfall från miljö-, arbetsmiljö-, arbetsrätt- och arbetsskademål.

Parlamentet säger nej till innovation och smarta plaster

24 oktober 2018 EU-parlamentet väntas idag rösta igenom ett totalförbud för vissa engångsartiklar i plast. Det gäller bomullspinnar, bestick, tallrikar, sugrör, omrörare och ballongpinnar. IKEM är kritiska till att man inte prioriterar ökad återvinning och minskad resursförbrukning.

Stort medialt intresse för Kemins Dag

24 oktober 2018 Fredagen den 19 oktober firades Kemins Dag på ungefär 1.000 skolor runt om i landet. Ungefär 110.000 på barn och unga var med och genomförde årets experiment. Som vanligt var intresset från media stort.

Vad ska göras åt hotande effektbrist i elsystemet?

24 oktober 2018 Svenska Kraftnät pekar på ett växande effektunderskott under de kommande vintrarna. Därför lyfter IKEM tillsammans med de andra basindustrierna frågan på ett seminarium den 7 november och bjuder in samtliga riksdagspartier att delta. Med på seminariet kommer även företrädare för kraftbranschen, Svenska kraftnät och industrin.