Alla nyheter

Mötesplatsen för dig inom löne- och personalområdet

2 oktober 2018 ALL-dagarna (Avtal Lag Lön) är IKEM:s seminarieserie som äger rum på flera orter i landet. Vi går igenom de viktigaste förändringarna i kollektivavtalen och lagar. Du får också koll på vad som kommer att hända inom området 2019. Dessutom deltar psykolog Per Edström i Malmö, Göteborg och Stockholm på temat att hantera anställda med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, ADD, autism och Aspbergers syndrom) och skapa förutsättningar för dem på arbetsplatsen.

Synpunkter på Arbetsmiljöverkets vägledningar?

26 september 2018 Arbetsmiljöverket, AV, ska arbeta med prioriterade vägledningar och hur de ska tas fram. Inför detta arbete behöver AV få input i olika steg från företag och oss näringslivsorganisationer. Hör av dig så snart som möjligt till Märit Hammarström eller Camilla Backlund om du vill vara med i detta förbättringsarbete.

Senast 14 oktober: Hur påverkas jobbet av digitaliseringen

25 september 2018 Arbetsmarknadsparterna inom IKEM:s industribranscher i EU (ECEG och IndustriAll) undersöker hur digitaliseringen medför förändringar på arbetsplatser inom kemi-, läkemedel-, plast- och gummiindustrin inom EU. Nu ber nu vi alla IKEM:s medlemmar som är berörda att besvara enkäten senast den 14 oktober.

Sambanden mellan psykisk ohälsa och skadligt bruk

21 september 2018 Alna ger kostnadsfria seminarier i Stockholm 9 oktober och i Sundsvall 26 oktober. Psykisk ohälsa har de senaste åren uppmärksammats mycket ur olika perspektiv och påverkar i allra högsta grad arbetsplatsen. Alna ger råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol, läkemedel, droger, spel, med mera i arbetslivet.

Stort intresse för IKEM:s konjunkturbrev

21 september 2018 I gårdagens Dagens Industri intervjuades IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal om IKEM:s senaste konjunkturbrev. I dag publicerar Aktuell Hållbarhet IKEM:s debattartikel som bygger på de svar om cirkulär ekonomi som också ställdes i den senaste konjunkturenkäten.

Teknikcollege rikskonferens

21 september 2018 Riksföreningen Teknikcollege Sverige välkomnar dig till 2018 års rikskonferens i Västerås.

IKEM:s arbetsmiljönätverk – välkommen att delta!

21 september 2018 Vårt nätverk är nu inne på sitt tredje år vilket vi tycker är roligt! Den 14 november har vi nästa träff i våra lokaler i Stockholm.
Från vänster: Rebecca Wennerberg, Märit Hammarström, Bo Olsson, Pontus Alm och Kristina Neimert Carne

Vi är branschföreningens experter

20 september 2018 Exklusivt för dig som är medlem i IKEM:s branschförening är att du kan kontakta rådgivningen och ställa frågor till oss experter inom ett brett område som rör kemiindustrin. Vi utbildar också och ger möjlighet att delta i nätverk och inspirerande konferenser. Vi tipsar här om aktuella utbildningar, konferenser och nätverk som kan vara intressant för dig.
Carl Eckerdal chefekonom på IKEM.

Konjunkturen vänder upp igen i kemiindustrin

20 september 2018 Under årets första kvartal rådde stiltje i tillväxten inom kemiindustrin och det fanns anledning att tro att konjunkturtoppen var passerad. Kvartal två överraskade positivt och nu förutspår kemiföretagen en fortsatt god försäljningstillväxt under andra halvan av 2018, det visar en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna. Ökade försäljningsvolymer till Kina och Norge kan vara en viktig delförklaring.
Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Pilotprojekt för effektivare tillståndsprövning

19 september 2018 Planerar ni att söka nytt eller ändrat tillstånd enligt miljöbalken under 2019? Då kanske du vill vara med i IKEM:s projekt som handlar om effektivare miljöprövning som pilotanläggning?