Alla nyheter

IKEM och medlemsföretag i Almedalen

26 juni 2018 Den första veckan i juli inträffar årets största politiska event – Almedalsveckan. För sjätte året i rad samarbetar IKEM och elva andra industriorganisationer inom initiativet Industrin tar matchen och öppnar upp ett gemensamt ”Industriområde” mitt i Visby med plats för seminarier, möten och mingel. Nytt för i år är en digital utställning.

Frågor och svar om dataskyddsförordningen och arbetsrätt

20 juni 2018 Svenskt Näringsliv har tillsammans med bland annat IKEM tagit fram en skrift med frågor och svar om dataskyddsförordningen och arbetsrätt. De frågor som finns i skriften är bland annat sådana som IKEM:s medlemsföretag ställt till oss.

35 miljoner för att stärka företagens kompetensförsörjning

19 juni 2018 Status, kvalitet och matchning, SKM, är ett nationellt ESF-projekt där Teknikcollege under tre år kommer att fokusera på angelägna utvecklingsfrågor för svensk industris kompetensförsörjning på lång sikt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det mycket viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa.

NanoForum 2018: Where great minds meet!

19 juni 2018 Välkommen till årets Nano Forum den 23 oktober i Uppsala. SwedNanoTech står bakom arrangemanget.

Europeisk kemiindustri och ECHA ska gemensamt stärka REACH

18 juni 2018 Europeisk kemiindustri och ECHA, European Chemicals Agency, har beslutat om ett gemensamt åtagande där kemiindustrin och ECHA är överens om att samverka kring och stärka genomförandet av REACH.

EU föreslår ökad tillståndsplikt för fyra ftalater

14 juni 2018 EU-kommissionen har föreslagit en förändring av tillståndslistan till REACH (Annex XIV) för fyra stycken ftalater: bis (2-ethylhexyl) ftalat (DEHP), dibutyl ftalat (DBP), benzyl butyl ftalat (BBP) och diisobutyl ftalat (DIBP). Detta leder till krav på tillstånd också för användning i material för livsmedelskontakt och i medicintekniska produkter. Förslaget är nu ute på remiss. Sista dag för att skicka in åsikter om konsultationen är den 6 augusti.

Ny hygienisk gränsvärdeslista börjar gälla

13 juni 2018 I februari fattade Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem beslut om en reviderad hygienisk gränsvärdeslista. Den har fått beteckningen AFS 2018:1 och träder i kraft den 21 augusti 2018.

Diskriminering och likabehandling – nytt stödmaterial

12 juni 2018 Industrirådet, där IKEM och övriga fack- och arbetsgivarorganisationer inom industrin ingår, har tagit fram en handledning för arbete med frågor som rör diskriminering och likabehandling. Handledningen kan ge ett stöd till både företag och lokala fackliga företrädare att hantera frågor som har samband med diskrimineringslagen.
Framtidsstyrelsen 2017-2018

Nominera till IKEM:s nya Framtidsstyrelse

12 juni 2018 I samband med att IKEM fyllde 100 år förra året bildades Framtidsstyrelsen, en gruppering med unga talangfulla medarbetare i medlemsföretagen. Nu är det dags att skapa en ny Framtidsstyrelse – nominera deltagare som får en unik chans att lära sig hur en bransch- och arbetsgivarorganisation arbetar samtidigt som möjlighet ges till diskussioner om branschens utmaningar och deltagande i ett nätverk för framtiden.

Återvinningen av PVC i Europa slår nytt rekord

11 juni 2018 PVC-industrins frivilliga åtagande för hållbar utveckling, VinylPlus, är ett föredöme för hur en hel bransch kan arbeta för att uppfylla de Globala målen för hållbar utveckling, som antagits inom FN. Nyligen har lägesrapporten för VinylPlus presenterats och återvinningen av PVC slog nytt rekord under 2017 med 639.648 ton. Det motsvarar nästan 80 procent av målet för 2020, som är 800.000 ton.