Alla nyheter

Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Mycket tyder på att konjunkturtoppen är passerad

4 juni 2018 IKEM-företagen, som står för en femtedel av svensk industriproduktion, inledde 2018 med en svag leveransökning. Allra tydligast märktes det på exportmarknaden, som är avgörande för svensk kemi-, läkemedels-, plast- och gummi samt raffinaderiindustri. Där var volymerna oförändrade (årstakt). Därmed fortsätter den avmattning som påbörjades under sista kvartalet 2017.
Åsa Stenmarck. Foto:IVL Svenska Miljöinstitutet.

Inbjudan: Workshop med Utredningen om hållbara plastmaterial

31 maj 2018 Utredningen Hållbara plastmaterial bjuder in till två workshopar den 20 juni. Temat för dessa två är en smartare användning och ökad säker materialåtervinning. Anmäl ditt intresse till Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.

Förbjud förbränning av plastgolv

31 maj 2018 IKEM:s medlemsföretag Tarkett föreslår i en debattartikel en kombination av förbud mot förbränning av plastgolv, nya upphandlingsregler och forskningssatsningar som skulle möjliggöra en cirkulär ekonomi för plastgolv.
Mikael Möller, näringspolitisk chef på IKEM. Foto: Bengt Säll

Har vi så låga elpriser i Sverige egentligen?

29 maj 2018 För den elintensiva svenska basindustrin är en låg och konkurrenskraftig kostnad för elförsörjningen en viktig hörnpelare i förmågan att kunna konkurrera framgångsrikt på de globala marknaderna. Den studie som SWECO genomfört på SKGS:s uppdrag visar att kostnaderna för elförsörjning för elintensiv industri i flera viktiga konkurrentländer ligger på samma nivå eller lägre än vad som gäller för svensk industri när hänsyn tagits till villkoren för nätkostnader, skatter och avgifter.
Välkommen till Kemikaliedagarna 17-18 oktober. Gå gärna halvdagsutbildningen om CLP-förordningen den 17:e också!

Kemikaliedagarna

29 maj 2018 Den 17-18 oktober är det dags för årets upplaga av Kemikaliedagarna. Konferensen innehåller de senaste regulatoriska och vetenskapliga nyheterna på kemikalieområdet. Bland årets talare märks Nina Cromnier, Kemikalieinspektionens generaldirektör och Emma Frans som är vinnaren av stora journalistpriset i kategorin "Årets röst". Den 17 oktober har du dessutom möjlighet att gå en halvdagsutbildning om CLP-förordningen på förmiddagen innan Kemikaliedagarna sparkar igång. Varmt välkommen till Gothia Towers i Göteborg!

Riksdagsseminarium om personaliserad vård

29 maj 2018 Personaliserad medicin, individualiserad vård, precisionsbaserad diagnostik. Det finns flera olika sätt att beskriva den revolution som just nu pågår inom sjukvården. Att möjligheterna är många och att vi i Sverige har goda förutsättningar, visade ett lunchseminarium som riksdagsledamöterna Mattias Johnsson (S) och Lars Tysklind (L) arrangerade i samarbete med IKEM i slutet av maj.
Förbud mot plast löser inte nedskräpningsproblemet.

Förbud mot plast löser inte problem med nedskräpning

28 maj 2018 EU-kommissionen presenterade den 28 maj en rad initiativ för att minska mängden plastprodukter i miljön. IKEM vill också minska nedskräpningen men varnar för att ensidiga förbud mot vissa plastprodukter snarare leder till ökad miljöpåverkan. Med en pappersmugg blir det lika skräpigt som med en plastmugg. Däremot är förslaget om separat insamling av dryckesflaskor bra. Också kraven på olika initiativ för ökad medvetenhet om problemet och vad som är rätt hantering.

EU-inbjudan för strategisk plastforskning

28 maj 2018 EU-kommissionen håller på att ta fram en agenda för plastforskning som en del i sin plaststrategi. Användare av plast, tillverkare av plast och kemiföretag som levererar råvaror till plast bjuds in att samla ihop industrins förslag till en gemensam strategiskt forskningsagenda. Sista dag för anmälan är den 3 juli.

Världens kontrollrum för processindustrin

28 maj 2018 Sverige är med och förhandlar om EUs kommande budget. I det förslag som EU tagit fram finns förslag på en högre budget för gemensam forskning, där industriell forskning är en viktig del. Men då Storbritannien lämnar EU kommer det kräva högre avgifter för övriga länder i EU, vilket Sverige är skeptiska till. IKEM stödjer förslaget om ökad budget och har skickat ett brev om detta till näringsministern.

Miljarder euro ska minska kodioxidutsläpp

25 maj 2018 EUs innovationsfond, ETS, från handeln med utsläppsrätter beräknas i nästa fas innehålla 5-10 miljarder euro till projekt som kan bidra till minskade utsläpp av koldioxid. Om ert företag är intresserad av att ansöka om medel för att driva ett projekt kontakta Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM.