Alla nyheter

Information om nya dataskyddsförordningen

24 maj 2018 IKEM har sammanställt information om den nya dataskyddsförordningen på sidan "Information om GDPR" som du hittar under Arbetsgivarguiden. Här kan du även se vårt webbinarie som vi sände i april. Logga in på IKEM:s webbplats eller skapa en inloggning för åtkomst. Informationen är enbart tillgänglig för medlemmar i IKEM:s arbetsgivarförening.
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.

Centerns förslag löser inte problemet med nedskräpning

16 maj 2018 Centerpartiet presenterade den 16 maj, ett förslag om att förbjuda vissa engångsprodukter i plast för att minska nedskräpningen. IKEM anser att förslaget är kontraproduktivt och endast tom plakatpolitik.
Lars Askelöf, förhandlingschef på IKEM. Foto: Bengt Säll.

Vad tycker du om lagen om anställningsskydd?

14 maj 2018 Den nuvarande lagen om anställningsskydd (LAS) infördes i början av 1980-talet och har till största delen varit oförändrad sedan dess. Lagen är det viktigaste regelverket på den svenska arbetsmarknaden och har alltid varit föremål för mycket synpunkter. För att ta reda på vad våra medlemmar tycker har IKEM skickat ut en enkät per e-post till samtliga vd:ar, HR och personalchefer på våra medlemsföretag.
Forsknings- och innovationskommittén. Foto Bengt Säll

Forsknings- och innovationskommittén är på gång

14 maj 2018 IKEM:s arbete med forskning och innovation går framåt. Det första arbetsgruppsmötet hölls i april då vi diskuterade strategier och mål som siktar mot 2028. Gruppen består av nio medlemsföretag och deras forskningschefer. Roligt att notera är att Åsa Håkansson från Preem ingick i IKEM:s första och enda industriforskningsskola som startade 1999 då hon var doktorand.

Nytt nätverk för livsmedelskontakt

14 maj 2018 Vid senaste Responsible Care-mötet framfördes förslaget att starta ett nätverk för produkter med livsmedelskontakt. Tanken är att detta nätverk kan lägga grunden för att etablera en branschpraxis inom området.
Magnus Huss förbundsdirektör och vice vd på IKEM.

EU-avgift på plast fel väg

9 maj 2018 Nytt förslag på EU-avgift på plastförpackningar sågas av IKEM. Syftet är att öka återvinningen, men med det upplägg som föreslås kan länderna lika gärna välja att gå över till andra material, med ökad resursförbrukning som följd.

Kom på möte om cirkulära och biobaserade lösningar

9 maj 2018 Vi på IKEM bjuder in de medlemsföretag som är intresserade till ett möte för att få fram de viktigaste prioriterade budskapen vad gäller våra branschers roll i ett resurseffektivt samhälle med förnybara, cirkulära och återvunna råvaror. Mötet hålls den 26 juni i Stockholm.
Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM.

Vill du vara med i nätverket för kemikaliekontroll?

9 maj 2018 Jag började på IKEM strax efter årsskiftet, och har ansvar för kemikaliefrågorna, vilket innefattar bland annat de stora kemikalieförordningarna REACH och CLP, men också att följa kemikaliedebatten i samhället i stort. För att IKEM ska få bra input från våra medlemsföretag på de förslag som våra svenska myndigheter lägger, och på det som diskuteras på EU-nivå startar jag nätverket för kemikaliekontroll.

Nya ämnen för EU-gränsvärden

8 maj 2018 I slutet av maj kommer EU-Kommissionens partssammansatta grupp Rådgivande kommittén fatta beslut om förslag till "opinions" för några nya ämnen på den kommande 5:e listan över vägledande hygieniska gränsvärden, så kallade OELVs.

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga ämnen

8 maj 2018 Den 4 maj överlämnade regeringen en remiss till lagrådet i vilken Sverige föreslås tillträda 2010 års HNS-konventionen som gäller ”Hazardous and Noxious Substances” som transporteras till sjöss.