Akzo Nobel ser långsiktigt på GDPR
Tillbaka

AkzoNobel ser långsiktigt på GDPR

31 januari 2018
Den nya dataskyddsförordningen kräver ett samlat grepp om personuppgifterna. AkzoNobel arbetar systematiskt och integrerat med datasäkerhet och har satsat på workshops för att organisationen ska vara väl förberedd

På AkzoNobel har förberedelserna inför införandet av EUs nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR, pågått sedan i höstas. Förordningen börjar gälla i maj.
 
- Att förändringarna skulle komma har varit känt en tid. Vi är en stor arbetsgivare och måste ha kontroll över hur vi hanterar personuppgifter. Frågan är betydelsefull även i relation till kunder, leverantörer och andra partners, säger Maria Wingård Börjesson, Manager Regional Rewards Nordics på Akzo Nobels HR-funktion.
 
- Det har varit viktigt för oss att informera organisationen om vilka förändringar som kommer kring personuppgifter. Efterfrågan på information om GDPR har också blivit allt större i organisationen.
 
Uppmärksamheten kring integritetsskydd ökar i hela samhället, pådrivet av bland annat explosionen av sociala medier.
 
- På samhällsnivå handlar det om att ge tillbaka kontrollen till individen, säger Maria Wingård Börjesson.
 
Den nya dataskyddsförordningen är en tydlig signal om att frågan ska tas på allvar. Företag som inte följer förordningen kan drabbas av straffavgifter på upp till 4 procent av global årlig omsättning, eller högst 20 miljoner euro.
 
- För Akzo Nobel är säkerhet, integritet och hållbarhet i fokus. Det är en självklarhet för alla anställda att företaget behandlar personuppgifter på ett säkert sätt i avtalsrelationer, säger Maria Wingård Börjesson.
 
Något fullständigt omtag är det dock inte tal om, eftersom företaget sedan tidigare har system för att följa kraven i den nuvarande personuppgiftslagen, PUL.
 
- Arbetet ska inte göras svårare än det är, men vissa förändringar måste vi genomföra. Fokus ligger på att medvetandegöra oss alla kring hur vi ska hantera personuppgifter. Processer och system behöver anpassas till förordningen, säger Maria Wingård Börjesson.
 

Workshops konkretiserar

Det konkreta arbetet med GDPR innebär att många medarbetare engageras.
 
- Vi har valt att arrangera ett antal workshops, där medarbetare i den aktuella verksamheten konkretiserar vad förordningen innebär i det dagliga arbetet. Från HR kommer vi att stödja verksamheten i processen, berättar Nina Rudfeldt, Compensation and Benefits Specialist Nordics, som arbetar med frågor kring GDPR, och har tagit fram ett material för att öka medvetenheten om dataskyddsförordningen i verksamheten.
 
Varje funktion i företaget berörs på sitt sätt. Inom HR beaktas olika aspekter inom till exempel talent resourcing och employer branding.
 
- Vi kommer långt genom att medvetandegöra och uppmuntra alla att ständigt förbättra vårt arbete med personuppgifter och relaterade frågor, säger Nina Rudfeldt.
 
IKEM anordnar under mars fyra Träffpunkt IKEM med föreläsningar om GDPR, speciellt med inriktning mot HR och arbetsrätt. Deltagare kommer att få praktiska tips och en checklista som är användbar i arbetet med att anpassa verksamheten till de nya reglerna.
 

Träffpunkt IKEM

5 mars Göteborg
6 mars Växjö
14 mars Stockholm
15 mars Malmö
 

Information om Träffpunkt IKEM och anmälan

Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM
Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM
Tillbaka

En gemensam plaströst

19 februari 2018
Den senaste tiden har plastens roll i samhället stått i fokus på många sätt. Tyvärr alldeles för ofta i negativ kontext. Det behöver ske en förändring och påverkansarbetet startar i vår närhet – hos medarbetare och framtidens medarbetare. Detta var bakgrunden till den branschträff som IKEM var värd för och som hölls den 7 februari i gamla gummifabriken i Värnamo. Läs mer
Det var god uppslutning till träffen som Magnus Huss vice vd på IKEM inledde med att presenterade aktuella frågor och nämnde bland annat regeringens arbete med en svensk plaststrategi där IKEM har träffat och träffar utredaren regelbundet. Magnus nämnde även att Europeiska kommissionen förmodligen kommer lägga fram ett lagförslag i maj 2018 kring engångsprodukter av plast. 
 
Därefter visade Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM presentationen "Plasternas roll i samhället". En bank av bilder och innehåll med argument och fakta som är användbara i plastdebatten.   
 
Avslutningsvis så informerade Jan-Erik Johansson om Plastkretsens satsning på en ny sorteringsanläggning för plastförpackningar i Motala. Satsningen kommer leda till att Sverige får Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. 

Kontakta Pontus Alm om du vill ta del av presentationen.
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ”Låt näringslivet ta ett större producentansvar – inte mindre” Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som IKEM är en del av, förslår en ny modell som bygger på ett utökat producentansvar. "En förutsättning för att producentansvaret ska fungera fullt ut är emellertid att vi får mer ansvar, mer långsiktighet och mer tydlighet som då ger mer återvinning" skriver representanterna inom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på sajten "Aktuell Hållbarhet" i sitt debattinlägg.Läs mer

Våra aktiviteter

Life Science stafetten i Umeå

21 feb 2018
Umeå Universitet

Branschträff Göteborg

23 feb 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Göteborg

05 mar 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Växjö

06 mar 2018
Växjö

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-mar 2018
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Branschträff Malmö

13 mar 2018
Malmö

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

14 mar 2018
Göteborg