Akzo Nobel ser långsiktigt på GDPR
Tillbaka

AkzoNobel ser långsiktigt på GDPR

31 januari 2018
Den nya dataskyddsförordningen kräver ett samlat grepp om personuppgifterna. AkzoNobel arbetar systematiskt och integrerat med datasäkerhet och har satsat på workshops för att organisationen ska vara väl förberedd

På AkzoNobel har förberedelserna inför införandet av EUs nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR, pågått sedan i höstas. Förordningen börjar gälla i maj.
 
- Att förändringarna skulle komma har varit känt en tid. Vi är en stor arbetsgivare och måste ha kontroll över hur vi hanterar personuppgifter. Frågan är betydelsefull även i relation till kunder, leverantörer och andra partners, säger Maria Wingård Börjesson, Manager Regional Rewards Nordics på Akzo Nobels HR-funktion.
 
- Det har varit viktigt för oss att informera organisationen om vilka förändringar som kommer kring personuppgifter. Efterfrågan på information om GDPR har också blivit allt större i organisationen.
 
Uppmärksamheten kring integritetsskydd ökar i hela samhället, pådrivet av bland annat explosionen av sociala medier.
 
- På samhällsnivå handlar det om att ge tillbaka kontrollen till individen, säger Maria Wingård Börjesson.
 
Den nya dataskyddsförordningen är en tydlig signal om att frågan ska tas på allvar. Företag som inte följer förordningen kan drabbas av straffavgifter på upp till 4 procent av global årlig omsättning, eller högst 20 miljoner euro.
 
- För Akzo Nobel är säkerhet, integritet och hållbarhet i fokus. Det är en självklarhet för alla anställda att företaget behandlar personuppgifter på ett säkert sätt i avtalsrelationer, säger Maria Wingård Börjesson.
 
Något fullständigt omtag är det dock inte tal om, eftersom företaget sedan tidigare har system för att följa kraven i den nuvarande personuppgiftslagen, PUL.
 
- Arbetet ska inte göras svårare än det är, men vissa förändringar måste vi genomföra. Fokus ligger på att medvetandegöra oss alla kring hur vi ska hantera personuppgifter. Processer och system behöver anpassas till förordningen, säger Maria Wingård Börjesson.
 

Workshops konkretiserar

Det konkreta arbetet med GDPR innebär att många medarbetare engageras.
 
- Vi har valt att arrangera ett antal workshops, där medarbetare i den aktuella verksamheten konkretiserar vad förordningen innebär i det dagliga arbetet. Från HR kommer vi att stödja verksamheten i processen, berättar Nina Rudfeldt, Compensation and Benefits Specialist Nordics, som arbetar med frågor kring GDPR, och har tagit fram ett material för att öka medvetenheten om dataskyddsförordningen i verksamheten.
 
Varje funktion i företaget berörs på sitt sätt. Inom HR beaktas olika aspekter inom till exempel talent resourcing och employer branding.
 
- Vi kommer långt genom att medvetandegöra och uppmuntra alla att ständigt förbättra vårt arbete med personuppgifter och relaterade frågor, säger Nina Rudfeldt.
 
IKEM anordnar under mars fyra Träffpunkt IKEM med föreläsningar om GDPR, speciellt med inriktning mot HR och arbetsrätt. Deltagare kommer att få praktiska tips och en checklista som är användbar i arbetet med att anpassa verksamheten till de nya reglerna.
 

Träffpunkt IKEM

5 mars Göteborg
6 mars Växjö
14 mars Stockholm
15 mars Malmö
 

Information om Träffpunkt IKEM och anmälan

Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Tillbaka Centerpartiet presenterade den 16 maj, ett förslag om att förbjuda vissa engångsprodukter i plast för att minska nedskräpningen. IKEM anser att förslaget är kontraproduktivt och endast tom plakatpolitik. Läs mer

Med anledning av Centerpartiets utspel har IKEM blivit kontaktade av TV4. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM har intervjuats av TV4 med anledning av Centerpartiets utspel om att förbjuda engångsartiklar i plast. 

Vår förbundsdirektör har kommenterat förslaget på följande sätt:

- Om C vill motverka nedskräpning borde man föreslå åtgärder som förbättrar avfallshanteringen, höja straffen för nedskräpning och/eller förbjuda engångsartiklar av samtliga material. En pappersmugg är lika skräpig som en plastmugg, säger Magnus Huss, förbundsdirektör på IKEM.
 
Orsakerna till nedskräpning är både en kombination av dålig avfallshantering och felaktigt beteende. Centerpartiets förslag riskerar att öka avfallsvolymerna och resursförbrukningen.
 
- Det är viktigt att politiken bidrar till ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle, och då kan man inte acceptera nedskräpning oavsett vilket material det handlar om, säger Magnus Huss. Vi vill att Sverige ska bli ett föregångsland när det gäller att återvinna all plast och att tillverka plast från förnyelsebara råvaror.
 

 

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

10-11-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga