Akzo Nobel ser långsiktigt på GDPR
Tillbaka

AkzoNobel ser långsiktigt på GDPR

31 januari 2018
Den nya dataskyddsförordningen kräver ett samlat grepp om personuppgifterna. AkzoNobel arbetar systematiskt och integrerat med datasäkerhet och har satsat på workshops för att organisationen ska vara väl förberedd

På AkzoNobel har förberedelserna inför införandet av EUs nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR, pågått sedan i höstas. Förordningen börjar gälla i maj.
 
- Att förändringarna skulle komma har varit känt en tid. Vi är en stor arbetsgivare och måste ha kontroll över hur vi hanterar personuppgifter. Frågan är betydelsefull även i relation till kunder, leverantörer och andra partners, säger Maria Wingård Börjesson, Manager Regional Rewards Nordics på Akzo Nobels HR-funktion.
 
- Det har varit viktigt för oss att informera organisationen om vilka förändringar som kommer kring personuppgifter. Efterfrågan på information om GDPR har också blivit allt större i organisationen.
 
Uppmärksamheten kring integritetsskydd ökar i hela samhället, pådrivet av bland annat explosionen av sociala medier.
 
- På samhällsnivå handlar det om att ge tillbaka kontrollen till individen, säger Maria Wingård Börjesson.
 
Den nya dataskyddsförordningen är en tydlig signal om att frågan ska tas på allvar. Företag som inte följer förordningen kan drabbas av straffavgifter på upp till 4 procent av global årlig omsättning, eller högst 20 miljoner euro.
 
- För Akzo Nobel är säkerhet, integritet och hållbarhet i fokus. Det är en självklarhet för alla anställda att företaget behandlar personuppgifter på ett säkert sätt i avtalsrelationer, säger Maria Wingård Börjesson.
 
Något fullständigt omtag är det dock inte tal om, eftersom företaget sedan tidigare har system för att följa kraven i den nuvarande personuppgiftslagen, PUL.
 
- Arbetet ska inte göras svårare än det är, men vissa förändringar måste vi genomföra. Fokus ligger på att medvetandegöra oss alla kring hur vi ska hantera personuppgifter. Processer och system behöver anpassas till förordningen, säger Maria Wingård Börjesson.
 

Workshops konkretiserar

Det konkreta arbetet med GDPR innebär att många medarbetare engageras.
 
- Vi har valt att arrangera ett antal workshops, där medarbetare i den aktuella verksamheten konkretiserar vad förordningen innebär i det dagliga arbetet. Från HR kommer vi att stödja verksamheten i processen, berättar Nina Rudfeldt, Compensation and Benefits Specialist Nordics, som arbetar med frågor kring GDPR, och har tagit fram ett material för att öka medvetenheten om dataskyddsförordningen i verksamheten.
 
Varje funktion i företaget berörs på sitt sätt. Inom HR beaktas olika aspekter inom till exempel talent resourcing och employer branding.
 
- Vi kommer långt genom att medvetandegöra och uppmuntra alla att ständigt förbättra vårt arbete med personuppgifter och relaterade frågor, säger Nina Rudfeldt.
 
IKEM anordnar under mars fyra Träffpunkt IKEM med föreläsningar om GDPR, speciellt med inriktning mot HR och arbetsrätt. Deltagare kommer att få praktiska tips och en checklista som är användbar i arbetet med att anpassa verksamheten till de nya reglerna.
 

Träffpunkt IKEM

5 mars Göteborg
6 mars Växjö
14 mars Stockholm
15 mars Malmö
 

Information om Träffpunkt IKEM och anmälan

Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.Läs mer
Tillbaka Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt. 11 april är det kurs i Stockholm och 1 oktober i Göteborg. Läs mer
Kursen "Chefen och arbetsmiljön" fokuserar på ansvarsfrågan och belyser även skillnaden mot det straffrättsliga ansvaret. Vi går igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär samt betydelsen av samverkan med skyddsombud och de anställda.
 
När du har gått "Chefen och arbetsmiljön" tar du med dig grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Vi ger dig också praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursen passar för chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Kursen passar också för arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget. 
 
Du behöver inga förkunskaper. "Chefen och arbetsmiljön" är en grundkurs. Så är du ny som chef eller vill få fräscha upp minnet så är denna kurs utmärkt. Vi varvar med föreläsningar, tid för frågor, diskussion och grupparbeten.
 

11 april i Stockholm
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19

Lokal: Industrin, plan 4
Tid: 9:00 – 16:30

1 oktober i Göteborg. Vi återkommer med mer information.

ANMÄL DIG HÄR >> 

Ange dina kontaktuppgifter, samt ort och datum.
 

Det här tar vi upp:

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet?
  • Grunderna inom Arbetsmiljölagstiftningen? 
  • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
  • Vad är systematiska arbetsmiljöarbetet och hur får vi till det i praktiken?
  • Vad omfattar reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? 
     
IKEM anordnar kursen gemensamt med Livsmedelsföretagen.  Kursen hålls av Camilla Backlund, rådgivare arbetsmiljö på IKEM och en representant från Livsmedelsföretagen.
 

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö

IKEM ALL-dag, Stockholm

28 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag, Sundsvall

29 nov 2018
Sundsvall