Camilla Backlund och Märit Hammarström.
Tillbaka

Arbetsmiljönätverk ger möjlighet till utveckling

26 januari 2018
- Utbytet mellan kollegor inom arbetsmiljöområdet har gett oss inspiration för att arbeta vidare och förbättra våra arbetsmiljörutiner, säger Agneta Strömberg på Valneva om sitt deltagande i IKEM:s arbetsmiljönätverk.

IKEM håller i ett arbetsmiljönätverk med deltagare från medlemsföretagen som träffas ett par gånger om året för att utbyta erfarenheter, diskutera och informera kring arbetsmiljöfrågor.  
 
- Utifrån behov och idéer bjuder vi även in föreläsare för kompetensutveckling och möjlighet till djupare diskussioner i specifika ämnen berättar Märit Hammarström, expert kemisk arbetsmiljö på IKEM.
 

Intresserade är välkomna 

 
- Vi vill gärna erbjuda fler från våra medlemsföretag att engagera sig och ta del av allt det som nätverket ger, säger Camilla Backlund, expert arbetsmiljö på IKEM. 
 
Nätverket möjliggör också kontakt med branschkollegor mellan mötena i specifika frågor som rör arbetsmiljöområdet. Som medlem i nätverket får du också möjlighet att vara med och påverka nya lagar och regler exempelvis i samband med att IKEM ska svara på remisser.
 
Ett tjugotal personer är med i nätverket och de har sin profession inom arbetsmiljöområdet, till exempel arbetsmiljöingenjör eller arbetsmiljösamordnare. Ulla Ericsson, Agneta Strömberg och Linda Wålinder är tre av deltagarna i nätverket. 
 

Bra möjlighet att diskutera med andra 

 
- Jag har varit med sedan nätverket startade, berättar Ulla Ericsson som är EHS-specialist på GE Healthcare i Uppsala.
 
 
- Nätverket gör att jag får träffa personer på andra företag i samma roll som jag själv. Det är också en bra möjlighet att träffa IKEM och via dem få information från till exempel Arbetsmiljöverket. Många gånger är man ensam i sin egen organisation och i nätverket får jag tips och inspiration och kan diskutera hur andra gör med exempelvis elektromagnetiska fält, laboratoriesäkerhet eller arbetstillstånd. 
 
- Jag kan rekommendera andra att engagera sig att vara med eftersom nätverket ger mycket, avslutar Ulla Ericsson. 
 

Tidig information

 
Agneta Strömberg, ansvarig för EHS på Valneva, är också med i nätverket. 
 
- Jag är med för att för att få utbyta tankar och idéer inom arbetsmiljöområdet med kollegor i olika branscher. Att tidigt få information om vad som är på gång gällande regelverket är också bra. Utbytet mellan kollegor inom arbetsmiljöområdet har gett oss inspiration för att arbeta vidare och förbättra våra arbetsmiljörutiner.
 
Skulle du rekommendera andra att engagera sig i nätverket?
 
- Ja det finns en vinning med att vara med i detta om man vill se utanför sin egen box, vilket är nyttigt ibland, avslutar Agneta Strömberg. 
 

Inspiration och goda exempel

 
Linda Wålinder på AstraZeneca, ser bland annat nätverket som en del i sin kompetensutveckling. 
 
- Nätverket ger inspiration och vi delar med oss av goda exempel till varandra. Dessutom ger det möjlighet att diskutera frågor inom säkerhet, hälsa och arbetsmiljö med andra personer i liknande roller. Man får också möjlighet att ta del av nyheter inom arbetsmiljöområdet.
 
- Jag rekommenderar verkligen andra att engagera sig i IKEM:s arbetsmiljönätverk, avslutar Linda Wålinder. 
 
Du är varmt välkommen att höra av dig till Märit Hammarström eller Camilla Backlund om du är intresserad av att delta i nätverket. Deras kontaktuppgifter hittar du nedan. 
 

Relaterad artikel: Informationssystem stödjer arbetsmiljöarbetet
 

Läs mer om IKEM:s arbetsmiljönätverk

 

Kontakt

CamillaBacklund

Rådgivare arbetsmiljö
Adviser Occupational Safety & Health
Tel direkt: +46 10 455 38 88
Tel mobil: +46 70 682 72 29
CamillaBacklund.jpg

MäritHammarström

Ansvarig kemisk arbetsmiljö
Head occupational health & safety, chemicals
Tel direkt: +46 10 455 38 57
Tel mobil: +46 70 569 81 61
marit-hammarstrom.jpg
Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.Läs mer
Tillbaka Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt. 11 april är det kurs i Stockholm och 1 oktober i Göteborg. Läs mer
Kursen "Chefen och arbetsmiljön" fokuserar på ansvarsfrågan och belyser även skillnaden mot det straffrättsliga ansvaret. Vi går igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär samt betydelsen av samverkan med skyddsombud och de anställda.
 
När du har gått "Chefen och arbetsmiljön" tar du med dig grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Vi ger dig också praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursen passar för chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Kursen passar också för arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget. 
 
Du behöver inga förkunskaper. "Chefen och arbetsmiljön" är en grundkurs. Så är du ny som chef eller vill få fräscha upp minnet så är denna kurs utmärkt. Vi varvar med föreläsningar, tid för frågor, diskussion och grupparbeten.
 

11 april i Stockholm
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19

Lokal: Industrin, plan 4
Tid: 9:00 – 16:30

1 oktober i Göteborg. Vi återkommer med mer information.

ANMÄL DIG HÄR >> 

Ange dina kontaktuppgifter, samt ort och datum.
 

Det här tar vi upp:

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet?
  • Grunderna inom Arbetsmiljölagstiftningen? 
  • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
  • Vad är systematiska arbetsmiljöarbetet och hur får vi till det i praktiken?
  • Vad omfattar reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? 
     
IKEM anordnar kursen gemensamt med Livsmedelsföretagen.  Kursen hålls av Camilla Backlund, rådgivare arbetsmiljö på IKEM och en representant från Livsmedelsföretagen.
 

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö

IKEM ALL-dag, Stockholm

28 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag, Sundsvall

29 nov 2018
Sundsvall