Camilla Backlund och Märit Hammarström.
Tillbaka

Arbetsmiljönätverk ger möjlighet till utveckling

26 januari 2018
- Utbytet mellan kollegor inom arbetsmiljöområdet har gett oss inspiration för att arbeta vidare och förbättra våra arbetsmiljörutiner, säger Agneta Strömberg på Valneva om sitt deltagande i IKEM:s arbetsmiljönätverk.

IKEM håller i ett arbetsmiljönätverk med deltagare från medlemsföretagen som träffas ett par gånger om året för att utbyta erfarenheter, diskutera och informera kring arbetsmiljöfrågor.  
 
- Utifrån behov och idéer bjuder vi även in föreläsare för kompetensutveckling och möjlighet till djupare diskussioner i specifika ämnen berättar Märit Hammarström, expert kemisk arbetsmiljö på IKEM.
 

Intresserade är välkomna 

 
- Vi vill gärna erbjuda fler från våra medlemsföretag att engagera sig och ta del av allt det som nätverket ger, säger Camilla Backlund, expert arbetsmiljö på IKEM. 
 
Nätverket möjliggör också kontakt med branschkollegor mellan mötena i specifika frågor som rör arbetsmiljöområdet. Som medlem i nätverket får du också möjlighet att vara med och påverka nya lagar och regler exempelvis i samband med att IKEM ska svara på remisser.
 
Ett tjugotal personer är med i nätverket och de har sin profession inom arbetsmiljöområdet, till exempel arbetsmiljöingenjör eller arbetsmiljösamordnare. Ulla Ericsson, Agneta Strömberg och Linda Wålinder är tre av deltagarna i nätverket. 
 

Bra möjlighet att diskutera med andra 

 
- Jag har varit med sedan nätverket startade, berättar Ulla Ericsson som är EHS-specialist på GE Healthcare i Uppsala.
 
 
- Nätverket gör att jag får träffa personer på andra företag i samma roll som jag själv. Det är också en bra möjlighet att träffa IKEM och via dem få information från till exempel Arbetsmiljöverket. Många gånger är man ensam i sin egen organisation och i nätverket får jag tips och inspiration och kan diskutera hur andra gör med exempelvis elektromagnetiska fält, laboratoriesäkerhet eller arbetstillstånd. 
 
- Jag kan rekommendera andra att engagera sig att vara med eftersom nätverket ger mycket, avslutar Ulla Ericsson. 
 

Tidig information

 
Agneta Strömberg, ansvarig för EHS på Valneva, är också med i nätverket. 
 
- Jag är med för att för att få utbyta tankar och idéer inom arbetsmiljöområdet med kollegor i olika branscher. Att tidigt få information om vad som är på gång gällande regelverket är också bra. Utbytet mellan kollegor inom arbetsmiljöområdet har gett oss inspiration för att arbeta vidare och förbättra våra arbetsmiljörutiner.
 
Skulle du rekommendera andra att engagera sig i nätverket?
 
- Ja det finns en vinning med att vara med i detta om man vill se utanför sin egen box, vilket är nyttigt ibland, avslutar Agneta Strömberg. 
 

Inspiration och goda exempel

 
Linda Wålinder på AstraZeneca, ser bland annat nätverket som en del i sin kompetensutveckling. 
 
- Nätverket ger inspiration och vi delar med oss av goda exempel till varandra. Dessutom ger det möjlighet att diskutera frågor inom säkerhet, hälsa och arbetsmiljö med andra personer i liknande roller. Man får också möjlighet att ta del av nyheter inom arbetsmiljöområdet.
 
- Jag rekommenderar verkligen andra att engagera sig i IKEM:s arbetsmiljönätverk, avslutar Linda Wålinder. 
 
Du är varmt välkommen att höra av dig till Märit Hammarström eller Camilla Backlund om du är intresserad av att delta i nätverket. Deras kontaktuppgifter hittar du nedan. 
 

Relaterad artikel: Informationssystem stödjer arbetsmiljöarbetet
 

Läs mer om IKEM:s arbetsmiljönätverk

 

Kontakt

CamillaBacklund

Rådgivare arbetsmiljö
Adviser Occupational Safety & Health
Tel direkt: +46 10 455 38 88
Tel mobil: +46 70 682 72 29
CamillaBacklund.jpg

MäritHammarström

Ansvarig kemisk arbetsmiljö
Head occupational health & safety, chemicals
Tel direkt: +46 10 455 38 57
Tel mobil: +46 70 569 81 61
marit-hammarstrom.jpg
Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM
Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM
Tillbaka

En gemensam plaströst

19 februari 2018
Den senaste tiden har plastens roll i samhället stått i fokus på många sätt. Tyvärr alldeles för ofta i negativ kontext. Det behöver ske en förändring och påverkansarbetet startar i vår närhet – hos medarbetare och framtidens medarbetare. Detta var bakgrunden till den branschträff som IKEM var värd för och som hölls den 7 februari i gamla gummifabriken i Värnamo. Läs mer
Det var god uppslutning till träffen som Magnus Huss vice vd på IKEM inledde med att presenterade aktuella frågor och nämnde bland annat regeringens arbete med en svensk plaststrategi där IKEM har träffat och träffar utredaren regelbundet. Magnus nämnde även att Europeiska kommissionen förmodligen kommer lägga fram ett lagförslag i maj 2018 kring engångsprodukter av plast. 
 
Därefter visade Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM presentationen "Plasternas roll i samhället". En bank av bilder och innehåll med argument och fakta som är användbara i plastdebatten.   
 
Avslutningsvis så informerade Jan-Erik Johansson om Plastkretsens satsning på en ny sorteringsanläggning för plastförpackningar i Motala. Satsningen kommer leda till att Sverige får Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. 

Kontakta Pontus Alm om du vill ta del av presentationen.
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ”Låt näringslivet ta ett större producentansvar – inte mindre” Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som IKEM är en del av, förslår en ny modell som bygger på ett utökat producentansvar. "En förutsättning för att producentansvaret ska fungera fullt ut är emellertid att vi får mer ansvar, mer långsiktighet och mer tydlighet som då ger mer återvinning" skriver representanterna inom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på sajten "Aktuell Hållbarhet" i sitt debattinlägg.Läs mer

Våra aktiviteter

Life Science stafetten i Umeå

21 feb 2018
Umeå Universitet

Branschträff Göteborg

23 feb 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Göteborg

05 mar 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Växjö

06 mar 2018
Växjö

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-mar 2018
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Branschträff Malmö

13 mar 2018
Malmö

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

14 mar 2018
Göteborg