Camilla Backlund och Märit Hammarström.
Tillbaka

Arbetsmiljönätverk ger möjlighet till utveckling

26 januari 2018
- Utbytet mellan kollegor inom arbetsmiljöområdet har gett oss inspiration för att arbeta vidare och förbättra våra arbetsmiljörutiner, säger Agneta Strömberg på Valneva om sitt deltagande i IKEM:s arbetsmiljönätverk.

IKEM håller i ett arbetsmiljönätverk med deltagare från medlemsföretagen som träffas ett par gånger om året för att utbyta erfarenheter, diskutera och informera kring arbetsmiljöfrågor.  
 
- Utifrån behov och idéer bjuder vi även in föreläsare för kompetensutveckling och möjlighet till djupare diskussioner i specifika ämnen berättar Märit Hammarström, expert kemisk arbetsmiljö på IKEM.
 

Intresserade är välkomna 

 
- Vi vill gärna erbjuda fler från våra medlemsföretag att engagera sig och ta del av allt det som nätverket ger, säger Camilla Backlund, expert arbetsmiljö på IKEM. 
 
Nätverket möjliggör också kontakt med branschkollegor mellan mötena i specifika frågor som rör arbetsmiljöområdet. Som medlem i nätverket får du också möjlighet att vara med och påverka nya lagar och regler exempelvis i samband med att IKEM ska svara på remisser.
 
Ett tjugotal personer är med i nätverket och de har sin profession inom arbetsmiljöområdet, till exempel arbetsmiljöingenjör eller arbetsmiljösamordnare. Ulla Ericsson, Agneta Strömberg och Linda Wålinder är tre av deltagarna i nätverket. 
 

Bra möjlighet att diskutera med andra 

 
- Jag har varit med sedan nätverket startade, berättar Ulla Ericsson som är EHS-specialist på GE Healthcare i Uppsala.
 
 
- Nätverket gör att jag får träffa personer på andra företag i samma roll som jag själv. Det är också en bra möjlighet att träffa IKEM och via dem få information från till exempel Arbetsmiljöverket. Många gånger är man ensam i sin egen organisation och i nätverket får jag tips och inspiration och kan diskutera hur andra gör med exempelvis elektromagnetiska fält, laboratoriesäkerhet eller arbetstillstånd. 
 
- Jag kan rekommendera andra att engagera sig att vara med eftersom nätverket ger mycket, avslutar Ulla Ericsson. 
 

Tidig information

 
Agneta Strömberg, ansvarig för EHS på Valneva, är också med i nätverket. 
 
- Jag är med för att för att få utbyta tankar och idéer inom arbetsmiljöområdet med kollegor i olika branscher. Att tidigt få information om vad som är på gång gällande regelverket är också bra. Utbytet mellan kollegor inom arbetsmiljöområdet har gett oss inspiration för att arbeta vidare och förbättra våra arbetsmiljörutiner.
 
Skulle du rekommendera andra att engagera sig i nätverket?
 
- Ja det finns en vinning med att vara med i detta om man vill se utanför sin egen box, vilket är nyttigt ibland, avslutar Agneta Strömberg. 
 

Inspiration och goda exempel

 
Linda Wålinder på AstraZeneca, ser bland annat nätverket som en del i sin kompetensutveckling. 
 
- Nätverket ger inspiration och vi delar med oss av goda exempel till varandra. Dessutom ger det möjlighet att diskutera frågor inom säkerhet, hälsa och arbetsmiljö med andra personer i liknande roller. Man får också möjlighet att ta del av nyheter inom arbetsmiljöområdet.
 
- Jag rekommenderar verkligen andra att engagera sig i IKEM:s arbetsmiljönätverk, avslutar Linda Wålinder. 
 
Du är varmt välkommen att höra av dig till Märit Hammarström eller Camilla Backlund om du är intresserad av att delta i nätverket. Deras kontaktuppgifter hittar du nedan. 
 

Relaterad artikel: Informationssystem stödjer arbetsmiljöarbetet
 

Läs mer om IKEM:s arbetsmiljönätverk

 

Kontakt

CamillaBacklund

Rådgivare arbetsmiljö
Adviser Occupational Safety & Health
Tel direkt: +46 10 455 38 88
Tel mobil: +46 70 682 72 29
CamillaBacklund.jpg

MäritHammarström

Ansvarig kemisk arbetsmiljö
Head occupational health & safety, chemicals
Tel direkt: +46 10 455 38 57
Tel mobil: +46 70 569 81 61
marit-hammarstrom.jpg
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Tillbaka Centerpartiet presenterade den 16 maj, ett förslag om att förbjuda vissa engångsprodukter i plast för att minska nedskräpningen. IKEM anser att förslaget är kontraproduktivt och endast tom plakatpolitik. Läs mer

Med anledning av Centerpartiets utspel har IKEM blivit kontaktade av TV4. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM har intervjuats av TV4 med anledning av Centerpartiets utspel om att förbjuda engångsartiklar i plast. 

Vår förbundsdirektör har kommenterat förslaget på följande sätt:

- Om C vill motverka nedskräpning borde man föreslå åtgärder som förbättrar avfallshanteringen, höja straffen för nedskräpning och/eller förbjuda engångsartiklar av samtliga material. En pappersmugg är lika skräpig som en plastmugg, säger Magnus Huss, förbundsdirektör på IKEM.
 
Orsakerna till nedskräpning är både en kombination av dålig avfallshantering och felaktigt beteende. Centerpartiets förslag riskerar att öka avfallsvolymerna och resursförbrukningen.
 
- Det är viktigt att politiken bidrar till ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle, och då kan man inte acceptera nedskräpning oavsett vilket material det handlar om, säger Magnus Huss. Vi vill att Sverige ska bli ett föregångsland när det gäller att återvinna all plast och att tillverka plast från förnyelsebara råvaror.
 

 

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

10-11-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga