Tillbaka

Återvinning av fosfor på industrins hållbarhetsagenda

26 juni 2017
Industrin använder sin innovationskraft för att bidra till ett hållbarare samhälle. Ett exempel är en metod för återvinning av bristvaran fosfor. Metoden visas i Almedalen inom ramen för Industrins hållbarhetsagenda.

Av aska från förbränt avloppsslam går det att återvinna en mycket ren form av fosfor, som då återigen kommer till användning, framför allt för framställning av konstgödsel.
 
Fosforåtervinningen är ett exempel på innovation som presenteras i Almedalen inom ramen för ”Industrins hållbarhetsagenda”, en mötesplats inom Industriområdet med seminarier och debatter. Temat är FN:s Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som där formulerats för att stater, näringsliv och privatpersoner ska kunna arbeta tillsammans för hållbarhet.
 

Aska till fosfor

Återvinningsmetoden kallas för Ash2Phos – aska till fosfor – och är i fokus för ett teknik- och utvecklingssamarbete mellan EasyMining och Kemira Kemi. Företagens gemensamma mål är att etablera en produktionsanläggning i Helsingborg, där Kemira i dag redan har verksamhet.
 
- Fosfor är en viktig substans för allt levande, men ämnet finns i väldigt begränsad omfattning i Europa. Vi är beroende av import av fosfatmineralet apatit, framför allt från Marocko, vilket innebär att den politiska risken är stor, säger Bengt Hansen, på Kemira Kemi.
 

Kostnadseffektivt

- På Kemira har vi länge arbetat med att ta bort fosfor från avloppsvatten för att minska övergödningen av sjöar och hav, och vi har tidigare tittat på möjligheten att återvinna fosfor ur avloppsvatten och slam. Det är viktigt att sträva mot en cirkulär ekonomi. Tillsammans med EasyMining går vi nu vidare med detta arbete. Deras metod är väldigt intressant och dessutom kostnadseffektiv. Den kombinerar kemiska processer på ett smart sätt.
 
EasyMining, ägt av Ragn-Sells och familjen Sellberg, är företaget som har skapat processen Ash2Phos. Tekniken har en hög återvinningsgrad av fosfor, och bidrar därför till att minska behovet av uttag av ny råvara från naturen.
 
EasyMining utgår i sin process från aska av avloppsslam som har genomgått förbränning.
 

Ökande kvalitetskrav

- I Sverige har det hittills inte funnits behov av förbränning av  slam, eftersom slammet håller en god kvalitet. Men med ständigt ökande kvalitetskrav kommer behovet av förbränning att öka i framtiden, säger Bengt Hansen.
 
I Sverige återanvänds ungefär en fjärdedel av avloppsslammet som näringsmedel och jordförbättrare genom att spridas på åkrarna, medan 75 procent används som fyllnadsmaterial och annat.
 
- Dessa 75 procent borde hanteras på ett bättre sätt, så att fosforn verkligen återvinns. Slammet skulle med fördel kunna förbrännas, i linje med de krav som ställs i till exempel Tyskland, Schweiz och Nederländerna, säger Jan Svärd på EasyMining.
 

Laksand blir insatsvara

Efter förbränningen går det att utvinna fosfor som är nästan helt fri från tungmetaller som kadmium, vilket gör den återvunna produkten bättre än ny råvara. Även järn och aluminium kan utvinnas ur askan och återanvändas för tillverkning av salter som används för rening av fosfor från avloppsvatten. Den rena laksand som återstår efter processen kan användas som insatsvara vid tillverkning av betong och asfalt. Endast 0,3 procent av materialet är oanvändbart.
 
- Fosfor är en av byggstenarna i DNA och är ett livsnödvändigt ämne. Utan konstgödsel skulle en stor del, kanske upp till hälften, av världens livsmedelsproduktion upphöra och många människor svälta. Men fosfor är också förknippat med ett antal problem som vi försöker bidra till att lösa, säger Jan Svärd.
 
”Industrins hållbarhetsagenda – innovationer för att uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030” arrangeras den 5 juli kl 10.00-15.00 på Industriområdet i Almedalen. Arrangör är IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Svemin, Teknikföretagen och TEKO. Mötesplatsen är en del av Industrin tar matchen.
 

Tillbaka Regeringen flaggar för vikten av cybersäkerhet. Vi måste skydda våra viktiga IT-system för intrång och påverkan. Medlemsföretag är välkomna att kontakta Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM, om ni vill samverka kring denna fråga.Läs mer

Nu rustas för ökade insatser på miljöer, infrastruktur och kompetens för att skydda industrins hemligheter. IKEM uppmanar sina medlemsföretag att ta frågan på stort allvar. Gemensamma projekt håller på att startas för att göra en kraftsamling.

Om ert företag är intresserade och har behov få ni gärna kontakta Nils Hannerz på IKEM för att meddela ert intresse av att samarbeta kring frågan.

Vinnaren i Nya ögon på plast i arkitekturen utses i februari 2018. Priset delas ut den 12 april på mässan Nordbygg. Plast som byggmaterial ger många tillfällen att skapa. För att visa vad som går att bygga med plast bjuder IKEM in till en arkitekturtävling för studenter, som får lämna förslag till utformning av ett kafé byggt i plast på mässan Nordbygg 12 april 2018. Tävlingen heter ”Nya ögon på plast i arkitekturen” och arrangeras av Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna samt med stöd av Sveriges Arkitekter för att lyfta fram nytänkande som visar på plastens möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som de kombinerar praktisk funktion med en upplevelse för betraktaren.Läs mer

Våra aktiviteter

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

CLP Praktisk klassificering av blandningar

05 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

10 okt 2017
Malmö

Avtalskurs I-avtalet (fd Allokemisk industri)

11 okt 2017
Stockholm

Kurs i Krishantering

12 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Stockholm

12 okt 2017
Stockholm

IKEM:s Kemikaliedag 2017

12 okt 2017
Stockholm