Tillbaka

Återvinning av fosfor på industrins hållbarhetsagenda

26 juni 2017
Industrin använder sin innovationskraft för att bidra till ett hållbarare samhälle. Ett exempel är en metod för återvinning av bristvaran fosfor. Metoden visas i Almedalen inom ramen för Industrins hållbarhetsagenda.

Av aska från förbränt avloppsslam går det att återvinna en mycket ren form av fosfor, som då återigen kommer till användning, framför allt för framställning av konstgödsel.
 
Fosforåtervinningen är ett exempel på innovation som presenteras i Almedalen inom ramen för ”Industrins hållbarhetsagenda”, en mötesplats inom Industriområdet med seminarier och debatter. Temat är FN:s Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som där formulerats för att stater, näringsliv och privatpersoner ska kunna arbeta tillsammans för hållbarhet.
 

Aska till fosfor

Återvinningsmetoden kallas för Ash2Phos – aska till fosfor – och är i fokus för ett teknik- och utvecklingssamarbete mellan EasyMining och Kemira Kemi. Företagens gemensamma mål är att etablera en produktionsanläggning i Helsingborg, där Kemira i dag redan har verksamhet.
 
- Fosfor är en viktig substans för allt levande, men ämnet finns i väldigt begränsad omfattning i Europa. Vi är beroende av import av fosfatmineralet apatit, framför allt från Marocko, vilket innebär att den politiska risken är stor, säger Bengt Hansen, på Kemira Kemi.
 

Kostnadseffektivt

- På Kemira har vi länge arbetat med att ta bort fosfor från avloppsvatten för att minska övergödningen av sjöar och hav, och vi har tidigare tittat på möjligheten att återvinna fosfor ur avloppsvatten och slam. Det är viktigt att sträva mot en cirkulär ekonomi. Tillsammans med EasyMining går vi nu vidare med detta arbete. Deras metod är väldigt intressant och dessutom kostnadseffektiv. Den kombinerar kemiska processer på ett smart sätt.
 
EasyMining, ägt av Ragn-Sells och familjen Sellberg, är företaget som har skapat processen Ash2Phos. Tekniken har en hög återvinningsgrad av fosfor, och bidrar därför till att minska behovet av uttag av ny råvara från naturen.
 
EasyMining utgår i sin process från aska av avloppsslam som har genomgått förbränning.
 

Ökande kvalitetskrav

- I Sverige har det hittills inte funnits behov av förbränning av  slam, eftersom slammet håller en god kvalitet. Men med ständigt ökande kvalitetskrav kommer behovet av förbränning att öka i framtiden, säger Bengt Hansen.
 
I Sverige återanvänds ungefär en fjärdedel av avloppsslammet som näringsmedel och jordförbättrare genom att spridas på åkrarna, medan 75 procent används som fyllnadsmaterial och annat.
 
- Dessa 75 procent borde hanteras på ett bättre sätt, så att fosforn verkligen återvinns. Slammet skulle med fördel kunna förbrännas, i linje med de krav som ställs i till exempel Tyskland, Schweiz och Nederländerna, säger Jan Svärd på EasyMining.
 

Laksand blir insatsvara

Efter förbränningen går det att utvinna fosfor som är nästan helt fri från tungmetaller som kadmium, vilket gör den återvunna produkten bättre än ny råvara. Även järn och aluminium kan utvinnas ur askan och återanvändas för tillverkning av salter som används för rening av fosfor från avloppsvatten. Den rena laksand som återstår efter processen kan användas som insatsvara vid tillverkning av betong och asfalt. Endast 0,3 procent av materialet är oanvändbart.
 
- Fosfor är en av byggstenarna i DNA och är ett livsnödvändigt ämne. Utan konstgödsel skulle en stor del, kanske upp till hälften, av världens livsmedelsproduktion upphöra och många människor svälta. Men fosfor är också förknippat med ett antal problem som vi försöker bidra till att lösa, säger Jan Svärd.
 
”Industrins hållbarhetsagenda – innovationer för att uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030” arrangeras den 5 juli kl 10.00-15.00 på Industriområdet i Almedalen. Arrangör är IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Svemin, Teknikföretagen och TEKO. Mötesplatsen är en del av Industrin tar matchen.
 

Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog