Tillbaka

Återvinning av fosfor på industrins hållbarhetsagenda

26 juni 2017
Industrin använder sin innovationskraft för att bidra till ett hållbarare samhälle. Ett exempel är en metod för återvinning av bristvaran fosfor. Metoden visas i Almedalen inom ramen för Industrins hållbarhetsagenda.

Av aska från förbränt avloppsslam går det att återvinna en mycket ren form av fosfor, som då återigen kommer till användning, framför allt för framställning av konstgödsel.
 
Fosforåtervinningen är ett exempel på innovation som presenteras i Almedalen inom ramen för ”Industrins hållbarhetsagenda”, en mötesplats inom Industriområdet med seminarier och debatter. Temat är FN:s Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som där formulerats för att stater, näringsliv och privatpersoner ska kunna arbeta tillsammans för hållbarhet.
 

Aska till fosfor

Återvinningsmetoden kallas för Ash2Phos – aska till fosfor – och är i fokus för ett teknik- och utvecklingssamarbete mellan EasyMining och Kemira Kemi. Företagens gemensamma mål är att etablera en produktionsanläggning i Helsingborg, där Kemira i dag redan har verksamhet.
 
- Fosfor är en viktig substans för allt levande, men ämnet finns i väldigt begränsad omfattning i Europa. Vi är beroende av import av fosfatmineralet apatit, framför allt från Marocko, vilket innebär att den politiska risken är stor, säger Bengt Hansen, på Kemira Kemi.
 

Kostnadseffektivt

- På Kemira har vi länge arbetat med att ta bort fosfor från avloppsvatten för att minska övergödningen av sjöar och hav, och vi har tidigare tittat på möjligheten att återvinna fosfor ur avloppsvatten och slam. Det är viktigt att sträva mot en cirkulär ekonomi. Tillsammans med EasyMining går vi nu vidare med detta arbete. Deras metod är väldigt intressant och dessutom kostnadseffektiv. Den kombinerar kemiska processer på ett smart sätt.
 
EasyMining, ägt av Ragn-Sells och familjen Sellberg, är företaget som har skapat processen Ash2Phos. Tekniken har en hög återvinningsgrad av fosfor, och bidrar därför till att minska behovet av uttag av ny råvara från naturen.
 
EasyMining utgår i sin process från aska av avloppsslam som har genomgått förbränning.
 

Ökande kvalitetskrav

- I Sverige har det hittills inte funnits behov av förbränning av  slam, eftersom slammet håller en god kvalitet. Men med ständigt ökande kvalitetskrav kommer behovet av förbränning att öka i framtiden, säger Bengt Hansen.
 
I Sverige återanvänds ungefär en fjärdedel av avloppsslammet som näringsmedel och jordförbättrare genom att spridas på åkrarna, medan 75 procent används som fyllnadsmaterial och annat.
 
- Dessa 75 procent borde hanteras på ett bättre sätt, så att fosforn verkligen återvinns. Slammet skulle med fördel kunna förbrännas, i linje med de krav som ställs i till exempel Tyskland, Schweiz och Nederländerna, säger Jan Svärd på EasyMining.
 

Laksand blir insatsvara

Efter förbränningen går det att utvinna fosfor som är nästan helt fri från tungmetaller som kadmium, vilket gör den återvunna produkten bättre än ny råvara. Även järn och aluminium kan utvinnas ur askan och återanvändas för tillverkning av salter som används för rening av fosfor från avloppsvatten. Den rena laksand som återstår efter processen kan användas som insatsvara vid tillverkning av betong och asfalt. Endast 0,3 procent av materialet är oanvändbart.
 
- Fosfor är en av byggstenarna i DNA och är ett livsnödvändigt ämne. Utan konstgödsel skulle en stor del, kanske upp till hälften, av världens livsmedelsproduktion upphöra och många människor svälta. Men fosfor är också förknippat med ett antal problem som vi försöker bidra till att lösa, säger Jan Svärd.
 
”Industrins hållbarhetsagenda – innovationer för att uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030” arrangeras den 5 juli kl 10.00-15.00 på Industriområdet i Almedalen. Arrangör är IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Svemin, Teknikföretagen och TEKO. Mötesplatsen är en del av Industrin tar matchen.
 

Tobias Jansson och Oscar Forsman, elever på Umeå Arkitekthögskola är vinnare av
Tobias Jansson och Oscar Forsman, elever på Umeå Arkitekthögskola är vinnare av "Nya ögon på plast i arkitekturen"
Tillbaka Tobias Jansson och Oscar Forsman, elever på Umeå Arkitekthögskola är vinnare av "Nya ögon på plast i arkitekturen", tävlingen för arkitekturstudenter som IKEM arrangerar tillsammans med Nordbygg. Det vinnande bidraget Paviljong kommer att uppföras på Stockholmsmässans entrétorg och fungera som café och mötesplats under Nordbygg, 10-13 april. Läs mer
"Nya ögon på plast i arkitekturen" genomförs med stöd av Sveriges Arkitekter och studenternas uppgift var att utforma ett café helt byggt i plast. Totalt inkom 18 tävlingsbidrag från Lunds Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet, Umeå Arkitekthögskola och Chalmers.
 
Under hösten 2017 genomförde IKEM och flera plastföretag även inspirationsföreläsningar för studenterna som förberedelse för tävlingen. Det vinnande bidraget är utformat av Oscar Forsman och Tobias Jansson som nu får se sin idé bli verklighet på Nordbygg.
 

I sin motivering skriver juryn bland annat:

”Enkelheten i förslaget är också det som åstadkommer dess pampiga resultat. Alla funktioner är snyggt integrerade och helheten övertygar som tillfällig paviljong. Med avstamp i den klassiska ordningen skapas en innergård med pelare som konsekvent förhåller sig till den strikt geometriska grundidén. […] Stabilitet och låg vikt gör det enkelt att föreställa sig hur caféet levereras i ett platt paket: en storslagen pelarsal som lika snabbt kan byggas upp som plockas ner igen.” 
 
- Det var väldigt roligt och spännande att få se och ta del av studenternas förslag, att bygga i plast ger ju verkligen utrymme för kreativitet, säger Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM, som sitter i juryn för tävlingen.
 

Schysst plattform

Oscar och Tobias är båda mycket positiva till tävlingen och menar att de själva lärt sig en hel del nytt om plast efter att ha deltagit.
 
– Tävlingen känns som en schysst plattform för studenter att närma sig olika material på, likaså att viga en paviljong helt åt ett material, menar Oscar Forsman.
 
– Plast har egna unika egenskaper och vi tror därför att det är ett material som alltid kommer att finnas som en del i arkitekturen, säger Tobias Jansson.
 
Det vinnande förslaget belönas med 20.000 kronor och med att caféet uppförs på Nordbygg 2018. I vinsten ingår även studieresa till några av IKEM:s medlemsföretag.
 

Läs mer på  Arkitekt.se och ta del av det fullständiga juryutlåtandet


Vill du vara med när det är dags för prisutdelning? 

Här hittar du programmet och anmälan till minglet:
Torsdag 12 april, 16.00- ca 18.30

Ett samtal om plastens roll i arkitekturen mellan Andreas Martin-Löf, arkitekt SAR/MSA, Andreas Martin Löf Arkitekter, Johannes Karlström, arkitekt SIR/MSA, Note Design Studio och Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM

16.30-17.00 Prisutdelning
 
17.00-18.00 Mingel i caféet. 

Anmäl dig till minglet här

 

Våra aktiviteter

Träffpunkt IKEM Göteborg

05 mar 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Växjö

06 mar 2018
Växjö

Branschträff Malmö

13 mar 2018
Malmö

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-mar 2018
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

14 mar 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Stockholm

14 mar 2018
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

15 mar 2018
Malmö