Nytt treårigt avtal är klart för glasindustrin.
Tillbaka

Avtal 2017: Nytt avtal klart för glasindustrin

18 maj 2017
IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna har träffat ett nytt avtal med IF Metall gällande glasindustrin. Avtalet gäller från och med den 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2020. Det sista året är uppsägningsbart. IKEM har publicerat ett sammandrag av avtalet.

Avtalet innebär en ökning av kostnadsnivån med 6,5 procent för treårsperioden. Av ökningen utgör 6,0 procent löneökningar och 0,5 procent utgör avsättning till delpension. Det motsvarar en genomsnittlig årskostnad för företaget på 2,17 procent.
 
Mer information om nyheterna i avtalet hittar du under Kollektivavtal med IF Metall och sidan glasindustrin. För att få åtkomst till sammandraget behöver du först logga in på webbplatsen. Har du ingen inloggning skapar du ett med hjälp av företagets organisations- och medlemsnummer.
 
Vi har även publicerat ett sammandrag av det nya treåriga tjänstemannavtalet som gäller från och med den 1 april 2017 till och med 31 mars 2020.
 

Till sammandraget av avtalet för glasindustrin

 

Till sammandraget av avtalet för tjänstemännen

 

Skapa en inloggning till webben

 
Om du har några frågor kring det nya avtalet eller andra arbetsrättsliga frågor kan du kontakta IKEM:s arbetsgivarjour: 010-455 38 80 eller jouren@ikem.se

Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog