Tillbaka

Brandfarlig vara 2018

5 november 2018
Välkommen till konferensen "Brandfarlig vara" som vänder sig till dig som arbetar med brännbart damm och brandfarliga varor. Konferensen är den 27-28 november i Malmö.

Brandfarlig vara 2018 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka, diskutera och utbyta erfarenheter. Hanteringen av brandfarlig vara, brandfarlig gas och bränn-bart damm ökar i vårt samhälle samtidigt som regelverken ställer allt högre krav på företagen som hanterar och arbetar inom dessa områden. Regelverken kan vara svårtolkade och det är inte alltid enkelt att veta vilka krav som ställs från myndigheter på den egna organisationen.
 
På Brandfarlig vara 2018 kommer bland annat följande att diskuteras: kraven kring Släckvattenhantering, Varför är tillståndsansökningar så komplicerade, Ansvarsfrågan kring utsläpp, Erfarenhetsåterföring kring strålningsberäkningar och Hur fung-erar säkerheten i laboratoriemiljö? Vi kommer också att få ta del av den senaste informationen från MSB och vi kommer även att presentera ett antal intressanta inträffade händelser och dra lärdom och erfarenheter av dessa olycksutredningar. 
 
Brandfarlig vara 2018 arrangeras av PS Group och Informationsbolaget. Förra årets konferens blev fullbokad med över 250 deltagare från hela Sverige. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm inom industri, myndigheter eller räddningstjänst. I anslutning till konferensen anordnas en utställning där vi bjuder in företag och myndigheter från branschen att presentera sina produkter och tjänster. 
 
Deltagaravgift: 4.150 exkl. moms
 

Anmälan och mer information: www.brandfarligvara.se

Program och mer information

Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.Läs mer
Tillbaka Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt. 11 april är det kurs i Stockholm och 1 oktober i Göteborg. Läs mer
Kursen "Chefen och arbetsmiljön" fokuserar på ansvarsfrågan och belyser även skillnaden mot det straffrättsliga ansvaret. Vi går igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär samt betydelsen av samverkan med skyddsombud och de anställda.
 
När du har gått "Chefen och arbetsmiljön" tar du med dig grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Vi ger dig också praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursen passar för chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Kursen passar också för arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget. 
 
Du behöver inga förkunskaper. "Chefen och arbetsmiljön" är en grundkurs. Så är du ny som chef eller vill få fräscha upp minnet så är denna kurs utmärkt. Vi varvar med föreläsningar, tid för frågor, diskussion och grupparbeten.
 

11 april i Stockholm
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19

Lokal: Industrin, plan 4
Tid: 9:00 – 16:30

1 oktober i Göteborg. Vi återkommer med mer information.

ANMÄL DIG HÄR >> 

Ange dina kontaktuppgifter, samt ort och datum.
 

Det här tar vi upp:

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet?
  • Grunderna inom Arbetsmiljölagstiftningen? 
  • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
  • Vad är systematiska arbetsmiljöarbetet och hur får vi till det i praktiken?
  • Vad omfattar reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? 
     
IKEM anordnar kursen gemensamt med Livsmedelsföretagen.  Kursen hålls av Camilla Backlund, rådgivare arbetsmiljö på IKEM och en representant från Livsmedelsföretagen.
 

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö

IKEM ALL-dag, Stockholm

28 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag, Sundsvall

29 nov 2018
Sundsvall